Sporo o tym kto i jak rządzi światem …

Po polsku


Adnotacja: Film tłumaczy wiele istotnych spraw, jednakże “wielka nierządnica” o której mowa jest na początku filmu, jest to Eklezja, czyli Kościół Chrystusowy, który zdradził Boga w Trójcy Świętej.

Przygotowania do Wszechprawosławnego Soboru (www.cerkiew.pl)

Po polsku

itiots

Od 16 lutego br. w Centrum Patriarchatu Ekumenicznego w Chambesy k. Genewy odbywa się spotkanie Specjalnej Komisji Przygotowawczej do Wielkiego i Wszechprawosławnego Soboru.

Komisja ta została powołana w marcu 2014 r. w czasie spotkania Zwierzchników Lokalnych Kościołów Prawosławnych w Konstantynopolu. Zadaniem komisji na tym etapie jest przeanalizowanie i uaktualnienie trzech chwalebnych masońskich tematów, które zostały przyjęte przez III Przedsoborową Konferencję w 1986 r. w Chambesy, a mianowicie:

1. Kościół prawosławny a ruch ekumeniczny
2. Relacje Kościoła prawosławnego z całym światem chrześcijańskim
3. Wkład Kościoła prawosławnego w realizację pokoju, sprawiedliwości, wolności, braterstwa i miłości między narodami oraz zniesienie dyskryminacji rasowej i innych.

Dwa poprzednie tematy zostały skorygowane na pierwszym spotkaniu, które odbyło się we wrześniu 2014 r. Na podstawie tych dwóch dokumentów został stworzony jeden, który przesłano w celu konsultacji do poszczególnych Synodów i Soborów Lokalnych Kościołów Prawosławnych.

Bieżące spotkanie jest drugim spotkaniem Komisji i zajmuje się trzecim tematem. Obradom Komisji przewodniczy Metropolita Pergamonu Jan (Ziziulas). W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele wszystkich Lokalnych Kościołów Prawosławnych. Sekretarzem do spraw przygotowania Wszechprawosławnego Soboru jest metropolita Szwajcarii Jeremiasz.

Obrady potrwają do 20 lutego. Delegacji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przewodniczy biskup siemiatycki Jerzy (Pańkowski), Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego. W spotkaniu uczestniczy także w roli doradcy ks. Andrzej Kuźma.

—-

Dla rozpatrywania tego typu tematów, zdecydowanie bardziej właściwym miejscem byłaby ta “świątynia”.

 masonic

Kim był Borys Niemcow? (marucha.wordpress.com)

Po polsku

 żydek nemtsov W Moskwie dokonano ewidentnej antyputinowskiej prowokacji. Wczoraj, czyli dnia 27 lutego 2015, około godziny 23.40 czasu moskiewskiego został zastrzelony w Moskwie opozycjonista Borys Niemcow, lat 56. Znajdował się w towarzystwie 23-letniej Ukrainki, Anny Durickiej, opisywanej w prasie jako „modelka” – i ona jest jedynym świadkiem zabójstwa. Prawdopodobnie to ona go wystawiła.

Dlaczego chodzi o antyputinowską prowokację, wyjaśnimy za chwilę tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, bo czekaja, co im powiedzą media, od G*** Michnika, poprzez WSI24, skończywszy na G*** Sakiewicza.

Kim był Borys Niemcow?

Przede wszystkim był działaczem demokratycznym, zwolennikiem liberalnych reform gospodarczych oraz przeciwnikiem odzyskania Krymu przez Rosję. To powinno wystarczyć, aby zorientować się w jego profilu: zwolennik „prywatyzacji”, likwidacji gospodarki narodowej i rozgrabienia Rosji przez Zachód; adwokat podporządkowania Rosji USA wraz z ichnią demokracją; a także wróg Rosji, bo nie wyobrażam sobie prawdziwego Rosjanina nie cieszącego się z powrotu Krymu do macierzy. Czytaj dalej »

Культ почитания псевдосвятого отрока Вячеслава Крашенинникова (www.k-istine.ru)

Po rosyjsku, Polecane

pseudo-święty z pentagramem ma sercu“…будьте мудры”
Мф.10:16

“Возлюбленные! не всякому духу верьте,
но испытывайте духов, от Бога ли они, потому
что много лжепророков появилось в мире”
1Ин.4:1

.

Культ псевдосвятого отрока Вячеслава Крашенинникова вскрывает сразу три проблемы современной Русской Православной Церкви: религиозную безграмотность (местами просто чудовищную), связанную с ней жажду “легких”, эффектных чудес и “героев” своего времени, отсутствие внутрицерковной дисциплины и послушание священноначалию.

Также это является, думаю, нового феномена, когда почитание человека в качестве “святого” установилось активными усилиями не церковной общины, хорошо знающей усопшего (или погибшего от мучений), а маниакальной деятельность их матерей, находящихся в прелести, движимых гордыней и тщеславием, которые они реализуют через “прославление” своих детей.

Церковная община (приход), где жил отрок, не знала о степени религиозности и правильности веры человека. Это очень важно - еретики, люди с искаженной верой и раскольники, даже умершие мученической верой, не могут быть причислены к лику святых, и также люди, которые сознательно игнорировали при жизни церковную жизнь и участие в Таинствах.

Следующим моментом является то, что свидетелями проявления “святости” человека является только мать.

И наконец, первыми и главными почитателями псевдосвятых становятся люди прежде всего малоцерковные, малообразованные, внецерковные, раскольники - т.е. люди, в принципе неспособные различать правду и ложь, ибо из-за не участия в Таинствах Церкви лишены Духа Святого и мудрости различения духов.

Когда человек лишен причастия Плоти и Крови Христовой, истинного Богообщения, то он начинает заполнять свою душу суррогатами. И вместо Господа ищет чудотворящих “святых” и “старцев”, вместо истинного Причастия, “причастие” освященной землей (!), песком, снегом и камнями с могилок - “…называя себя мудрыми, обезумели” (Рим.1:22).

Максим Степаненко, руководитель
Миссионерского отдела Томской епархии
Русской Православной Церкви

.

Заявление Миссионерского отдела Челябинской епархии Русской Православной Церкви о деятельности религиозной группы В.А. Крашенинниковой и ложном почитании отрока Вячеслава Крашенинникова.

“Проповедуй слово, настой во время и не во время,
обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением
и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения
принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать
себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины
отвратят слух и обратятся к басням”
2 Тим. 4:2-4

.

Миссионерский отдел Челябинского епархиального управления Русской Православной Церкви с глубоким прискорбием и тревогой констатирует растущее в Челябинской области и России религиозное почитание скончавшегося почти 15 лет назад чебаркульского школьника Вячеслава Крашенинникова (1982-1993), объявленного некоторыми средствами массовой информации уже и “пророком”, и “святым”, и “блаженным”, и даже “великомучеником”. Czytaj dalej »

Покаянный канон св. Андрея Критского, понедельник. Хор Сретенского монастыря.

Po rosyjsku

Покаянный канон св. Андрея Критского, вторник.

Czytaj dalej »

SENS WIELKIEGO POSTU (www.parafia.sidcom.pl)

Po polsku, Polecane

za nasze grzechyWielki Post to najważniejszy i najdawniejszy z wielodniowych postów, to czas przygotowania do głównego prawosławnego święta - Świetlistego Zmartwychwstania Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

Większość prawosławnych wierzących ludzi  nie wątpi w dobroczynny wpływ postu na duszę i ciało człowieka. Post rekomendują nawet świeccy lekarze (co prawda, jedynie jako dietę) , zauważając dobroczynne oddziaływanie na organizm czasowej rezygnacji ze spożywania zwierzęcych białek i tłuszczy. Jednakże sens postu zupełnie nie w tym, żeby schudnąć albo podleczyć się cieleśnie. Św. Teofan Zatwornik nazywa post «kursem zbawiennego leczenia dusz, łaźnią oczyszczającą ze wszystkiego starego, mizernego, brudnego».

Ale czy oczyści się nasza dusza, jeśli nie zjemy, powiedzmy, mięsnego kotleta albo sałatki ze śmietaną w środę albo piątek? Czy, być może, natychmiast dostaniemy się do Królestwa Niebiańskiego tylko za to, że w ogóle nie jemy z tłuszczem? Wątpliwe. Zbyt prosto i łatwo dane byłoby wtedy to, z powodu czego Zbawiciel przyjął straszną śmierć na Golgocie. Nie, post to przede wszystkim duchowe ćwiczenie, to możliwość współukrzyżowania się z Chrystusem i w tym sensie - nasza mała ofiara Bogu.

Ważne, aby w czasie postu usłyszeć wzywanie, żądające naszej odpowiedzi i wysiłku. Dla swojego dziecka, bliskich nam ludzi bylibyśmy w stanie głodować, jeśli musielibyśmy wybrać, komu oddać ostatni kawałek. I dla tej miłości jesteśmy gotowi na wszelkie ofiary. Post jest takim samym dowodem naszej wiary i miłości do Boga, nakazanej przez Niego Samego. Tak więc czy kochamy Boga, my prawdziwi chrześcijanie? Czy pamiętamy, że On jest Władcą naszego życia, czy w krzątaninie zapominamy o tym? Czytaj dalej »

Valaam Singing Culture Institute Men’s Choir

Po rosyjsku, Polecane

Antychryst już bardzo blisko …

Po polsku, Polecane

Dnia pierwszego lutego 2015 roku w imieniu ruchu Chabad Lubawicz, rabin Abraham Aronian przedstawiciel centralnego rejonu Kfar Saba ogłosił, że żydowski mesjasz. tj. antychryst żyje już na świecie.

Pod kanonicznym dokumentem stwierdzającym autentyczność tej informacji podpisało się 45 czołowych rabinów z Izraela i innych części świata.

Czy kandydat na żydowskiego mesjasza naprawdę istnieje, czy nie, nie jest teraz najistotniejsze. Ważne, że oni w to wierzą i będą gotowi zrobić wszystko, aby ich mesjasz został ogłoszony … i narzucony nie tylko dla nich, ale zgodnie z żydowskimi planami - dla całego świata. Jako, że  ruch Chabad Lubawicz jest bardzo wpływowy, wydarzenia tego nie można pominąć, jako mało istotne.

Czy żydowskie plany się zrealizują ? Zależy to nie od Żydów, ale od tego czy Bóg zablokuje ich podłe zamiary i działania. Bóg ma moc i możliwości, aby zablokować działania ludzi bezbożnych. Czy jednak tak się stanie, czy Bóg nas ochroni, czy ochroni cały świat od zguby – zależy to przede wszystkim od nas, od naszej postawy, od nawrócenia i modlitwy.

….

Dokument stwierdzający obecność antychrysta w świeciepsak-5775-1

I kto tu rządzi … ?

aa

Zobacz więcej:  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowska-manipulacja-swiatowych-liderow-2013-05

….

„Houston Project” - zniszczenie Rosji. (wolna-polska.pl)

Po rosyjsku, Polecane

„Houston Project” - zniszczenie Rosji. Czyją wolę spełnia Majdan? Słowa wypowiedziane ponad trzy lata temu z porażającą dokładnością sprawdzają się dzisiaj. Czy jesteśmy w stanie stawić opór temu co nam zgotowali amerykańscy sataniści?

Czy zdołamy zerwać pętlę, którą rząd światowy już nie jedno dziesięciolecie uważnie i skrupulatnie zadzierzga na naszej szyi? Wszystko zależy tylko od nas z wami, od naszej modlitwy do Boga o pomoc, od naszej pokuty za zdradę i za dziesięciolecia zaprzaństwa wobec Cara i Wiary, zależy od naszej wzajemnej Miłości i współczucia.

Tłumaczenie fragmentu treści poniższego video.

Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko Rosji, że walczy o swoje samostanowienie, będzie myślał, że na koniec odzyskał wolność, a tymczasem wpadnie w zależność od nas. Tak samo będą myśleć i Rosjanie, że walczą oni o swoje interesy narodowe, przywracają odebrane im ziemie, i tak dalej…To wszystko będziemy robić pod pretekstem różnych suwerenności (nacjonalizmów-tłum.), walki za swoje narodowe ideały. Tymczasem my nie damy ani jednej stronie możliwości samookreślenia na podstawie wartości narodowych i tradycji. W tej wojnie głupców słowiańskie bydło będzie siebie osłabiało wzajemnie i będzie wzmacniać nas, głównych dyrygentów rozpadu i zamieszania, stojących na uboczu i nie uczestniczących w krwawych wydarzeniach”.

Czytaj dalej »

Всемирная презентация Антихриста. Обращение к православным Эдуарда Ходоса.

Po rosyjsku

Krzyż jakiego nie znamy (www.antydotum.pl)

Po polsku, Polecane

Teraz popatrzmy na te cząstki, które Bóg w nas umieścił. Czy ktoś z Was słyszał kiedyś co to jest LAMININA ?

Mówiąc prosto “laminina” to jest coś co spaja człowieka i nazywane jest przez naukowców białkiem życia.

A wygląda tak:

dna

Nie, to nie jest obrazek dla chrześcijan. Tak wygląda LAMININA. To KRZYŻ jest podstawą naszego ciała , naszego bytu, naszego życia zarówno doczesnego jak i wiecznego.

Nasz organizm został starannie zaprojektowany i zbudowany przez Boga by w nim mogła jaśnieć jego chwała niezależnie od naszej teologii.

Każda komórka ludzkiego ciała jest pełna chwały Bożej. której fizycznym obrazem jest białko o nazwie LAMININA, odpowiedzialne za podłączenie każdej komórki do innej.

O powtórnym przyjściu Chrystusa (monasterujkowice.pl)

Po polsku

sąd ostateczny - fragment - vasnetsov

Słowo przepodobnego Ojca naszego, mnicha Palladiusza, na niedzielę mięsopustną - o powtórnym przyjściu Chrystusa, o Strasznym Sądzie, o przyszłej męce i o skrusze duszy.. Czytaj dalej »

Wi-Fi, mikrofale i konsekwencje dla naszego zdrowia

Po polsku, Polecane

Tajemnicze krzyże odkryto na pustyni Arabii Saudyjskiej

Po polsku

Arabia chrześcijańskaWyryte na skałach krzyże oraz imiona męczenników chrześcijańskich i biblijne odkryła na pustyni na południu Arabii Saudyjskiej francusko-saudyjska grupa archeologów. Kierujący nią prof. Frédéric Imbert z Uniwersytetu Aix-Marseille w Marsylii powiedział na konferencji prasowej w Bejrucie, że wykopaliska pochodzą z drugiej połowy V wieku i świadczą o istnieniu żywej wspólnoty chrześcijańskiej na tych ziemiach.

Odkrycia dokonano na skałach w górach Dżabal Kawkab (Góra Gwiazdy) w południowo-zachodniej prowincji Nadżran (wzdłuż granicy z Jemenem). Obszar ten nosi nazwę Bir Hima lub Abar Hima, a termin ten „odwołuje się do strefy studni, znanych już w starożytności” – oświadczył naukowiec francuski. Wyraził przypuszczenie, że teren ten mógł być strefą postojów w celu zaopatrzenia się w wodę dla karawan, wędrujących z Jemenu do Nadżranu.

Według profesora, odkryte krzyże nie są jedynymi, jakie znamy z Arabii Południowej i Wschodniej, „ale są to niewątpliwie najstarsze krzyże chrześcijańskie z okresu datowanego na 470 rok”. Czytaj dalej »

Tajemnice scjentologii - cały film - lektor PL

Po polsku, Polecane

Naukowcy chcą ustawy o „produkcji” dzieci. (zanimkupisz.hvs.pl)

Po polsku

children ??

Szybki postęp w genetyce, to także komercyjna produkcja „markowych dzieci” na rządanie.

„Społeczeństwo musi być przygotowane,na postęp jaki jest dziełem naszych naukowców”, twierdzą dziennikarze BBC.

Dr. Tony Perry, pionier w dziedzinie klonowania, ogłosił, że potrafi dowolnie edytować kod DNA u myszy, tworząc w ten sposób dowolną hybrydę. „Ogromne postępy badań genetycznych w ostatnich dwóch latach, pozwala nam tworzyć „markowe i szytę na miarę dzieci”, twierdzi Perry.

Inni czołowi naukowcy i bioetycy twierdzą, że nadszedł czas na poważną publiczną debatę na ten temat. Dzieci posiadające piękno gwiazd filmowych, inteligencję wybitnych naukowców i organizm odporny na wszystkie choroby, to nie science fiction. Warto tutaj przypomnieć tajny raport Bilderbergów : Czytaj dalej »

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МОНАХОВ ПРАВОСЛАВНОГО МОНАСТЫРЯ В УЙКОВИЦАХ В ПОЛЬШЕ

Po rosyjsku, Polecane

 ecum

Дорогие Братия и Сестры во Христе!

«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это — начало болезней». (Мф. 24:4-8),

Всем нам известно, что неподалеку от нас, на Восточной Украине идет гражданская война. Те, которые с надлежащим вниманием смотрят на происходящее в мире, видят, что над миром тяготеет угроза войны, и не локальной войны, а мировой.
Эти вещи не происходят сами собой. Все они спланированы и спровоцированы тайными антихристианскими обществами, которых главной целью является борьба с Церковью Христовой, уничтожение веры во Христа, Единого Бога в Троице. Они хотят ее заместить безбожием, гедонизмом, язычеством и разными антихристианскими идеологиями, заставляющими человека сознательно или бессознательно подчиниться властелину тьмы — люциферу.

Эти противостоящие Богу тайные силы это прежде всего масоны во всех их разновидностях. Надлежит помнить, что масоны это не только элитарная скрытая организация для изврященных глумителей мира, но это РЕЛИГИЯ, в которой богом является падший ангел- люцифер- сатана. Все масоны ОДЕРЖИМЫ.
Для них уже не существуют христианские нормы и законы, a также заповеди: не убивай, не кради, не желай итд. Все они „освобождены” от религиозных и моральных „суеверий”, a значит, могут красть, убивать, творить обман, и вообще они выше закона, выше мира и выше здравого рассудка.
Конечным итогом организованных ними глобализации и экуменизма, наглой дехристианизации и деморализации является воцарение „гениального” религиозного и политического лидера, которого знаком будет число 666, а он нам хорошо известен как АНТИХРИСТ.

Пока они хотят ослабить и переделать от 2000 лет неизменяемую Церковь. Czytaj dalej »

Znajdź różnicę… (redakcjapartyzant.wordpress.com)

Po polsku

Naciśnij na obrazek, aby go powiększyć.

ekum

Gender Equality Paradox (polskie napisy) - norweski komik na tropach absurdów gender

Po polsku, Polecane

Po publikacji tego filmu, norweski rząd wycofał dotacje dla promowania zwariowanej ideologii gender.

Góra Athos Republika Mnichów

Po polsku

Błogosławieństwo szatana (wolna-polska.pl)

Po polsku, Polecane

Filipiński judeochrześcijańsko-okultystyczny neo-„kardynał” Luis Antonio Tagle wraz z judeochrześcijańsko-okultystycznym szefem kościoła katolickiego radośnie zaczarowują zgromadzone tłumy bezmyślnych judeochrześcijan. Ślepi, głusi, opętani!

bergoglio-and-tagle-give-the-horns-wally-santana- ZOBACZCIE KOMU SŁUŻĘ ..

Aby powiększyć, naciśnij na obrazek.

. a1011-600x380

.

aaa

Светлана Копылова “Хитрец”

Po rosyjsku, Polecane

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj