O DOKUMENTACH PRZED SOBOROWYCH I KRYTYCE ICH TREŚCI. PROTOJEREJ BOŻIDAR GŁAWIEW (BUŁGARIA)

Po polsku, Polecane

sobor_dok_malzenstwoPo krytycznej analizie dokumentu „Stosunki Cerkwi Prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego” i skupieniu się na ekumenizmie oraz przejrzeniu doktryny o Cerkwi, bojownicy o czystość wiary nie zauważyli zmian w nauczaniu o Bogu, zawartego w dokumencie „Misja Cerkwi w świecie współczesnym” i okazali się nieprzygotowani na nowe wyzwania.

Po spotkaniu Przełożonych Lokalnych Cerkwi Prawosławnych w Chambésy (Szwajcaria) pod koniec stycznia tego roku i publikacji niektórych przed soborowych dokumentów zbliżającego się „Wielkiego i Świętego Soboru” pojawiło się dość dużo krytycznych uwag, dotyczących ich treści. Niewątpliwie, treść tych dokumentów daje wiele powodów do krytyki, niepokoju i zamieszania, ale tutaj chciałbym pokrótce zatrzymać się na niektórych wyraźnie przedstawionych słabych miejscach tej krytyki. Czytaj dalej »

PATRIARCHAT GRUZJI: JESTEŚMY NIEZŁOMNI W NASZEJ DECYZJI, JAKA MA PODSTAWY DOGMATYCZNE, ŻADNYCH POLITYCZNYCH PRZYCZYN (ortodoksja.pl)

Po polsku, Polecane

patriarch-IlyaPatriarchat Gruzji odpowiada Patriarchatowi Konstantynopola, przypominając o przyczynach nieuczestniczenia w Soborze.

Źródło: Romfea.gr (23.06.2016)

Agencja Prasowa Romfea.gr opublikowała 23 czerwca odpowiedź Patriarchatu Gruzji na list Patriarchy Konstantynopola z dnia 17 czerwca, usiłujący dokonać zmiany synodalnej decyzji Cerkwi Gruzińskiej o nieuczestniczeniu w Soborze.
List Patriarchy Gruzji Ilii wyjaśnia po raz kolejny, że powody nieuczestniczenia mają wyłącznie dogmatyczne podstawy i w żaden sposób nie miały na to wpływu względy polityczne.
Główne punkty pisma są następujące:

1. Święty Synod nie otrzymał listu Patriarchatu Konstantynopola z dnia 13 czerwca, lecz dowiedział się o tym za pośrednictwem mediów. Jest to powód spóźnionej odpowiedzi.

2. Błędem jest przypisywanie przez kogokolwiek powodowi naszej decyzji nieuczestniczenia w Soborze interesów politycznych bądź z nimi powiązanych.

3. Modlimy się, by decyzje soborowe były możliwe do zaakceptowania przez całą Cerkiew.

4. Cerkiew Gruzińska nigdy nie zgodziła się na tekst „Misterium Małżeństwa i jego przeszkody”. Nie uznajemy za możliwe do zaakceptowania obalenie kanonu Soboru Powszechnego (72 V-VI Soboru Powszechnego), który zakazuje małżeństw mieszanych, czyniąc przez to możliwym do zaakceptowania, by nieprawosławni uczestniczyli w Tajemnicach Cerkwi. Czytaj dalej »

METROPOLICI ODMÓWILI PODPISANIA DOKUMENTÓW SOBOROWYCH, MNISI Z ATOS UZNAJĄ SOBÓR NA KRECIE ZA HERETYCKI (ortodoksja.pl)

Po polsku

Informacja bardzo uboga, nawet nie pisze, którzy biskupi się sprzeciwili. Niemniej jednak umieszczam - admin.

Saints

Wedle informacji podanych w mediach greckich i rosyjskich, co najmniej siedmiu metropolitów z Grecji, Cypru i Serbii uczestniczących w tzw. Wszechprawosławnym Soborze, jaki zebrał się niedawno na Krecie pomimo nieobecności przedstawicieli czterech Cerkwi Lokalnych (Antiochia, Rosja, Bułgaria i Gruzja), odmówiło podpisania ostatecznej wersji dokumentu „Relacje Cerkwi prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego”.
Na Świętej Górze Atos zebrała się tymczasem komisja w celu oceny soborowych tekstów. W ogłoszonym 27 czerwca krótkim komunikacie atoskich hagiorytów, reprezentowanych przez Starców: Sawę z Wielkiej Ławry, Gabriela ze Skitu św. Christodulosa (Monaster Kutlumus) i Hilariona ze Skitu św. Maksyma Wyznawcy, czytamy m.in.: Czytaj dalej »

Episkopad kolaboruje z najazdem mahometan na Europę. (znews.pl)

Po polsku

Biskupi wrazili zgodę. Polska sprowadzi uchodźców we współpracy z Caritas Polska.

islam-will-dominate-the-world

O kryzysie uchodźców i Światowych Dniach Młodzieży rozmawiano podczas spotkania Zespołu ds. Kontaktów Konferencji Episkopatu Polski z Konferencją Episkopatu Niemiec, które odbywa się w dniach 30 maja – 1 czerwca w Warszawie.

Co najdziwniejsze, decyzja biskupów o utworzeniu korytarza humanitarnego dla uchodźców nie została przedstawiona szerszej publiczności. Publicyści i portale internetowe doszukać musiały się jej same.

Co to jest korytarz humanitarny? Jest to uzyskanie wizy do konkretnego kraju a nie do strefy Schengen w tym przypadku i bezpośredni transport do niego np. samolotem.

Kościół Katolicki organizuje ekumeniczny korytarz humanitarny biorąc pod uwagę, że wyraża chęć opieki także nad mahometanami, gdyż to oni w większości przybywają do Europy.

Idea ekumenicznych korytarzy humanitarnych funkcjonuje już we Włoszech a jej sens zaaprobował sam Ojciec “Święty” Franciszek. Czytaj dalej »

„Wszechprawosławny” krypto-lucyferiański sobór – komu jest on potrzebny ? (wolna-polska.pl)

Po polsku

pope-francis-freemasonry Komu potrzebny jest wilczy sobór… Antychrystowi współwyznawcy Bergoglia będą „modlić się” o przeprowadzenie „Wszechprawosławnego Soboru”.

„Katolicy” Rzymu zbiorą się w najbliższą sobotę w Bazylice p.w. Św. Pawła Za Murami na wspólną modlitwę o, tak zwany, „Wszechprawosławny Sobór”, którego przeprowadzenie wyznaczone jest na Krecie w dniach od 16 czerwca do 27 czerwca.

Z inicjatywy papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan modlitwy rozpoczną się o 17:00 według czasu rzymskiego. Jak poinformowali inicjatorzy przedsięwzięcia to modlitwy te mają pokazać duchową bliskość Kościoła Rzymsko-Katolickiego i Cerkwi Prawosławnej”. Czytaj dalej »

О РАЗБОЙНИЧЬЕМ «СВЯТОМ» И «ВЕЛИКОМ» СОБОРЕ П. ВАРФОЛОМЕЯ. Интервью с монахом Саввой Лавриотом. (3rm.info)

Po rosyjsku, Polecane

Интервью с монахом Саввой Лавриотом,
членом Духовного Собора
Великой Лавры преподобного Афанасия на Святой Горе Афон,
от 31.05.2016 г.

О РАЗБОЙНИЧЬЕМ «СВЯТОМ» И «ВЕЛИКОМ» СОБОРЕ П. ВАРФОЛОМЕЯ. Интервью с монахом Саввой Лавриотом. (ВИДЕО)

– Благодарим Геронду Савву, члена Духовного Собора афонского монастыря Великая Лавра, за то, что он отозвался на нашу просьбу рассказать нам, что именно будет происходить на Святом и Великом Соборе на острове Крит. Отец Савва, Христос воскресе!

– Воистину воскресе! Много разного слышно, и многие выразили свои самые различные мнения. Священный Кинот Святой Горы Афон несколько дней назад (25 мая 2016 года) сделал заявление в отношении документов, предложенных для рассмотрения на этом Соборе, где он выражает свое несогласие с содержанием текстов и настаивает на внесении изменений. Мы придерживаемся той же позиции и имеем полное согласие с такими епископами, как Преосвященнейший митрополит Серафим Пирейский, Преосвященнейший митрополит Серафим Кифирский, и со многими другими, такими, как Преосвященнейший митрополит Иерофей Навпактский, а также с такими богословами, как: протопресвитер Феодор Зисис, протопресвитер Георгий Металлинос и со многими другими… Czytaj dalej »

KULT PANA I JEGO SYMBOLE DEMONICZNE (wiadomosci.monasterujkowice.pl)

Po polsku, Polecane

panPRZENIKAJĄCE W ŻYCIE CHRZEŚCIJAN W OKRESIE BUDOWANIA NOWEJ RELIGII UNIWERSALNEJ  NEW AGE

. „…Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie Królestwa, chwastem zaś synowie złego…” (Mt. 13.38) „…Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać nauki mojej. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca!…” (J. 8, 43) „…Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku… ” (1J 3.8)

.

1. Słowo wstępne Wśród wielu współczesnych form walki z Bogiem i z Kościołem Jezusa Chrystusa, których inspiratorem jest sam „ojciec kłamstwa i duch nieprawości”, a wykonawcami niestety ludzie jemu ulegli, istnieje dziś jedna z form jawnego szatanizmu, znana nam jako „kult Pana” i wszechobecne królowanie jego symbolu: pięcioramiennej gwiazdy, czyli tzw. pentagramu!

Każda religia posługuje się symbolami dla wyrażenia duchowych wartości w sposób widzialny. Nas, chrześcijan ortodoksyjnych, którzy obracamy się na co dzień w świecie symboliki starochrześcijańskiej, nie dziwi ich wielość. Przeciwnie, ich alfabet jest nam znany i czytelny a wielość znaków i gestów, symboli słów liturgicznych świadczy o bogatym życiu duchowym, w którym możemy tym co materialne opisywać i wyrażać to, co duchowe. Uniwersalnym symbolem chrześcijaństwa jest Krzyż i tym znakiem oznaczamy nie tylko wszystko należące do Kościoła w sensie materialnym, ale również w sensie duchowym. Człowiek naznaczony Krzyżem przed chrztem, staje się własnością Chrystusa. Krzyż noszony na piersi i widoczny dla innych świadczy o mojej religii i przekonaniach w życiu codziennym. Krzyż na widocznym miejscu w środku miasta czy wioski świadczy o toczącym się tu życiu chrześcijańskim. Umieszczony na szczycie budynków sakralnych, świadczy o miejscu kultu, o poświęceniu go na wyłączną własność Boga.

Czytaj dalej »

Слуги антихриста пытаются спасти Волчий собор. Даты смещены и назначено собрание (3rm.info)

Po rosyjsku

1466066416_i-papaПредстоятели поместных Православных церквей прибывают на остров Крит, где был запланирован Всеправославный Собор.

По последним данным Константинопольского патриархата, который координирует подготовку к этому форуму, он откроется 20-го и завершится 25 июня. 17 июня состоится синаксис - встреча предстоятелей, на которой обсудят повестку дня и проект итогового обращения.

Между тем всеправославный статус Собора, который не созывался более тысячи лет и готовился больше полувека, оказался под вопросом после того, как Болгарская, Сербская, Антиохийская, Грузинская и Русская церкви отказались от участия в нем, призвав сперва урегулировать разногласия и доработать документы. Czytaj dalej »

„W świecie niespokojnie” – Putin w pilnym trybie ogłosił natychmiastową gotowość do wojny (marucha.wordpress.com)

Po polsku

russia_putin W Rosji zaczęło się sprawdzanie w pilnym trybie gotowości armii do boju. Kontrolę przeprowadza się na zarządzenie Włodzimierza Putina i potrwa ona do 22 czerwca, przekazuje „Interfaks”.

Podczas sprawdzania będzie oceniany stan arsenałów armii i gotowość różnych organów wojskowego dowodzenia.

„W ciągu pierwszej doby należy skontrolować wykonanie tymczasowych normatywów ustalonej miary gotowości bojowej, ocenić zdolność organów dowodzenia wojskami i organizacji, rozstrzygnąć postawione zadania i przeprowadzić zaplanowane przedsięwzięcia, w tym w kwestiach mobilizacji” – zawiadomił minister obrony Sergij Szojgu.

Minister obrony generał armii Sergiej Szojgu powierzył swojemu zastępcy Anatolijowi Аntonowowi poinformowanie attache wojskowych obcych państw o kolejnym nagłym sprawdzeniu sił Zbrojnych Rosji. Czytaj dalej »

Antypapież Franciszek wezwał Europę do odrodzenia się w islamie (pl.blastingnews.com)

Po polsku

 Antypapież Franciszek otrzymał nagrodę im. Karola Wielkiego, co wykorzystał do … zapowiedzi połączenia chrześcijaństwa z islamem.

Nagroda ma stanowić wyraz uznania dla tych, którzy swoją działalnością przyczynili się do wzmocnienia i utrwalenia wspólnoty europejskiej. Ta skądinąd nadzwyczaj słuszna i pożyteczna idea została niestety zawłaszczona przez biurokratyczno-autorytarne superpaństwo. W tym świetle należy widzieć jej przyznanie dla głowy KRK, pchanego z całej siły na lewo. Dokonało się to przy wielkiej pompie, jedną z głównych postaci której był inny laureat tej nagrody, znany nam dobrze Martin Schulz.

Co powiedział Franciszek

Dziękując za przyznanie tej nagrody Franciszek wygłosił mowę na temat wyzwań przed jakimi jego zdaniem stoi Europa. Co już w jego przypadku znamienne, nawet się nie zająknął na temat hebrajsko-chrześcijańskich korzeni cywilizacji zachodniej. Błędnie przedstawiwszy istotę idei państwowej starożytnego Rzymu jako budowanie zgody i współpracy za cenę utraty własnej tożsamości, przeszedł do współczesności. Dał do zrozumienia, że państwa narodowe to przeżytek, a odzyskanie suwerenności i budowanie na zasadzie: Polska najpierw dla Polaków, Szwecja dla Szwedów itd. byłoby „okrutnym narzuceniem jednakowości.” Jak oznajmił „duch Europy, który powstał dzięki zazębianiu się różnych ludów i cywilizacji” zachęca do budowy „modelu nowej syntezy”. Zapowiedział przy tym „koalicje religijne” na rzecz „kultury dialogu i odkrywania świata”. Kluczową rolę odegra w tym „cudzoziemiec, imigrant i ludzie z innych kręgów kulturowych”. Czytaj dalej »

Ks. Grzegorz Śniadoch: Zbliżają się czasy ostateczne. Musimy zachować Wiarę i moralność (www.pch24.pl)

Po polsku

jezus-chrystusWykład prowadzony przez kapłana katolickiego, tak więc posiada swoje osobliwości, niemniej jednak bardzo wiele można się dowiedzieć - admin.

W wykładzie pt. „Kościół walczący w służbie Chrystusa Króla. Nasza walka w czasach ostatecznych” wygłoszonym podczas Kongresu dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla, ksiądz Grzegorz Śniadoch z Instytutu Dobrego Pasterza przeanalizował historię najnowszą pod kątem zapowiadanych w Piśmie Świętym czasów ostatecznych. Musimy być na nie gotowi, gdyż nie wiemy jaka czeka nas przyszłość, a z ujawnionych fragmentów III Tajemnicy Fatimskiej wynika, że nadchodzi dla świata ciężki czas wojen.

- Kto ma oczy i używa rozumu ten jasno widzi, że stoimy w przededniu kolejnej wielkiej transformacji świata. Można powiedzieć, że jesteśmy w wigilii pewnych finałowych wydarzeń – zauważył ks. Śniadoch. Swoje rozważania podzielił na dwie części, jedna to spojrzenie na perspektywę doczesną, druga: na wieczną.

- Wiek XX miał trzy wielkie transformacje, które idą w ściśle określonym kierunku, utworzenia nowego porządku świata. Zgodnie z tym co pisał Albert Pike, jeden z amerykańskich masonów, twórca tak zwanej teorii trzech wojen, która ma doprowadzić do nowego porządku świata. Pierwsza transformacja to Pierwsza Wojna Światowa, w wyniku której upadł stary porządek europejski. Upadły ostatnie liczące się monarchie na Starym Kontynencie. Woodrow Wilson, amerykański prezydent, nie chciał rozmawiać z Karolem Habsburgiem, który nieustannie przez całą wojnę proponował porozumienia pokojowe, argumentując, że nie będzie rozmawiał z człowiekiem, który nie jest wybrany metodą demokratyczną i twierdzi, że jego władza pochodzi od Boga. W wyniku I Wojny Światowej upada ostatnia wielka monarchia katolicka Habsburgów i wkrótce upadają wszystkie pozostałe. Na gruzach imperium Rosyjskiego powstał komunizm, największa zaraza jaka kiedykolwiek dotknęła ziemię. A dobrze wiemy, że nie byłoby żadnego komunizmu, gdyby nie żydowskie złoto, które płynęło z Wall Street. Czytaj dalej »

Do piekła i z powrotem

Po polsku

Zmartwychwstanie Chrystusa 2016

Po polsku, Polecane

poczatek1

Chrystos Woskres !!! Chrystus Zmartwychwstał !!!

Droga rodzino Cyrylo-Metodiańska

Świat w jakim przyszło nam żyć, powraca do mroków pogaństwa. Wielu ludzi nie chce wierzyć w prostą i pełną miłości prawdę Chrystusową, natomiast łatwo nadstawia uszy na modne i jakże obłudne baśnie i mity ludzi będących we władaniu złych duchów. Wielu myśli, że wystarczy być dobrym człowiekiem, aby Bóg nas kochał …. Jakże łatwo ci ludzie zapominają, że bez Jezusa Chrystusa nie ma życia wiecznego, że Jego męka Krzyżowa, nauka jaką nam przekazał, Jego przyjście na ziemię i chwalebne Zmartwychwstanie to nie są żarty, lub jedynie słowa, które swobodnie można odrzucić.

Bracia i Siostry, nawet gdyby cały świat odpadł od Boga, wy jednak do ostatniej chwili swego życia, strzeżcie swojej wiary, gdyż za wielką cenę zostaliście wykupieni. Za swoje wierne i pełne cierpienia stanie pod Krzyżem, zyskacie udział w wiecznej radości, jaką może dać tylko Zmartwychwstały Syn Boży, w Którego ręku znajduje się wszelka władza, który w odpowiednim czasie osądzi każdego z ludzi i nikt nie ucieknie przed Jego sprawiedliwością.

Życzymy Wam, aby potęga światłości zmartwychwstałego Chrystusa rozjaśniła wszelkie smutki Waszych serc, opromieniła drogę Waszego życia, przyniosła radość, pokój, pragnienie żywej wiary, nadziei i miłości do Zmartwychwstałego Zbawiciela i naśladowania życia Jego Świętych.

Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus błogosławi Was i Wasze Rodziny, w codziennych zmaganiach w staniu na Golgocie życia, aby umarł stary człowiek grzechu i narodził się nowy – odważny, miłujący Boga i bliźniego, oraz głoszący, że: Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

.

Z miłością w Chrystusie Zmartwychwstałym
Archimandryta Nikodem
Ihumen Prawosławnego Monasteru
świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach
wraz z Ojcami i Braćmi

.

******************************************************************

.

Drodzy Bracia i Siostry,

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.” (Mat 7.15-19)

.

Każdy z was, kto widzi i rozumie to, co się wokół dzieje, widzi, że cały świat w zawrotnym tempie zbliża się do swojego końca, a niewierna i zbuntowana przeciw Bogu ludzkość, co raz głębiej pogrąża się w swoim upadku. Czytaj dalej »

Turcy odebrali mnichom Monaster. Duchowni nie mogą nawet iść do sądu. (www.pch24.pl)

Po polsku

https://www.youtube.com/watch?v=wjnQZ2Qy6QQKrótko po wejściu w życie porozumienia między Unią Europejską a Turcją władze w Ankarze zdecydowały o odebraniu chrześcijańskim mnichom klasztoru. To kolejny akt wrogości Turków wobec wyznawców Chrystusa.

Turcja zaostrza swój kierunek wobec chrześcijańskich Kościołów – informuje dziennikarz niemieckiej katolickiej agencji informacyjnej KNA. Do bezprzykładnego wydarzenia doszło niedawno na wyspie Heybeliada, znanej też pod grecką nazwą Chalki. W ciągu zaledwie jednej nocy przegnano ze znajdującego się tam klasztoru mnichów. Jak podaje niemiecka media powołując się na turecką wspólnotę chrześcijańską, wkrótce w zawłaszczonym przez państwo budynku powstać ma siedziba straży pożarnej. W ręce władz przeszedł też kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Wszystko odbyło się 5. kwietnia.

Winekl zwraca uwagę, że to niebywałe działanie miało mijesce krótko po wejściu w życie umowy między Unią Europejską a Turcją. Europejczycy jednak całkowicie przymykają oczy na łamanie przez Ankarę podstawowych zasad poszanowania wolności religijnej chrześcijan. KNA przypomina, że dosłownie na 48 godzin przed zagarnięciem klasztoru na Chalkis o problemie mówił na antenie niemieckiej telewizji szef Zielonych Cem Özdemir, sam posiadający tureckie korzenie. - W Turcji bezcześci się kościoły, chrześcijańskie wspólnoty pozbawia się własności – przekonywał. Jednak ani ta wypowiedź ani późniejsze wydarzenie nie wywołały żadnej reakcji głównej architekt porozumienia między UE a Turcją, kanclerz Angeli Merkel. Czytaj dalej »

Turcja: Nie było żadnego ludobójstwa! (xportal.pl)

Po polsku

Władze Turcji usiłują zablokować koncert orkiestry symfonicznej z Drezna poświęcony pamięci Ormian wymordowanych przez Turków podczas I wojny światowej. Ankara interweniowała w Brukseli, by wstrzymać dotacje dla tego projektu.

Projekt “Aghet” (ormiańskie określenie ludobójstwa) realizowany jest przez drezdeńskich symfoników oraz niemiecko-ormiańskiego gitarzystę Marca Sinana, którego babcia była ludobójstwa. Komisja Europejska wsparła przedsięwzięcie kwotą 200.000 euro.

Jak pisze dziennik “Bild”, ambasador Turcji w Brukseli “od dłuższego czasu codziennie” domagał się cofnięcia dotacji i usunięcia ze strony internetowej Komisji Europejskiej informacji o projekcie zawierającej słowo “ludobójstwo”. Komisja Europejska nie zrezygnowała co prawda z finansowania koncertu, usunęła jednak wspomniany tekst. Czytaj dalej »

Ciekawie mówi …

Po polsku

Burza w prawosławiu po historycznym spotkaniu (www.tvp.info)

Po polsku

dwa judaszkiNie milkną echa spotkania papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem, do którego doszło 12 lutego w Hawanie.

Wiele środowisk katolickich i prawosławnych przyjęło je z nadzieją, podobnie jak podpisaną tam wspólną deklarację. Zastrzeżenia zgłaszali jedynie grekokatolicy i wierni z Patriarchatu Kijowskiego, a dotyczyło to ocen sytuacji na Ukrainie.

Okazało się jednak, że największe protesty spotkanie wywołało w Patriarchacie Moskiewskim. Być może wynikało to z faktu, że rosyjska wspólnota prawosławna nie była na nie przygotowana. O tym, że Cyryl zamierza spotkać się z papieżem, wiedziało zaledwie pięć osób z najbliższego otoczenia patriarchy. Tymczasem zgodnie ze statutem rosyjskiego Kościoła prawosławnego, najwyższa władza nie należy do patriarchy, lecz do Soboru Biskupiego. Oburzenie jest tym większe, że 10 dni przed spotkaniem z papieżem odbyły się obrady Soboru, a patriarcha nie wspomniał o swoich planach. Cyryl, wyjaśniając później konspirację, usprawiedliwiał się, że było tak wielu przeciwników spotkania, że jego inne przygotowanie nie było możliwe. Nie uspokoiło to jednak jego krytyków, a wręcz skłoniło do podważania legitymacji patriarchy do podpisywania jakichkolwiek dokumentów. Czytaj dalej »

Ze szczytu sławy do stóp Chrystusa

Po polsku, Polecane

Co na to lewacy i liberałowie? To źle, czy dobrze ..?

Po polsku

01.

Иеромонах Лонгин (Сущик) о предательстве Христа

Po rosyjsku, Polecane

Епископ Банченский Лонгин (Жар) перестал поминать Патриарха Кирилла за Божественной Литургией:

Священник Георгий (Кинешемская епархия):

“Процессы, происходящие в церкви - катастрофичны!” Выступление священника Алексея Мороза:

Prawosławni Grecy, czyżbyście chcieli poddać się bez walki? (communitarian.ru)

Po polsku, Polecane

Pilny apel metropolity Kalawrity Ambrożego w związku z sytuacją w Grecji:

ten protestuje, a gdzie reszta?

„… mahometańscy migranci wykorzystują na rozpałkę ikony z prawosławnych cerkwi i żądają zaprzestania dzwonienia cerkiewnymi dzwonami … Ginie nasza prawosławna i narodowa tożsamość! Czyżbyście chcieli poddać się bez walki? Zastanówcie się!”

Metropolita Kalawrity Ambroży wystąpił w pilnym apelem w związku z sytuacją w Grecji, jak podaje agencja AgionOros.ru.

„Z kazdym dniem staje się coraz bardziej oczywiste to, że „imigranci”, „uciekinierzy”, „nielegalni uchodźcy” są zdobywcami Grecji.
Z kolei władza ich przyjmuje, chroni, tworzy dla nich korzystne warunki. Nikt o nic się nie martwi. … Przedwczoraj, jeden z ministrów rządzącej partii „Syriza” wypowiedział oczywisty idiotyzm:
„Z pomocą imigrantów rozwiąże się demograficzy problem Grecji”.

Jak widzimy, rząd broni zdobywców naszej ojczyzny.

Jednocześnie, najeźdźcy-uchodźcy już rozpoczęli swoje niszczycielskie dzieło. Zdejmują ikony ze ścian cerkwi i kaplic i wrzucają je do ognisk, żeby się ogrzać. Od metropolity Serafina zażądali zdjęcia prawosławnego Krzyża w porcie Pireusu. W mieście Kawala nielegalni imigranci-mahometanie zdjęli ze ściany szkoły ikonę Bogurodzicy i zażądali, aby nie dzwonić w cerkiewne dzwony! …

Wczoraj w Ewkarpii Regionu Salonik mahometanie rozdawali broszury w języku greckim następujacej treści:

„Grecy, uwierzcie słowom proroka Mahometa, żeby się zbawić. Wojna przyszła do waszego kraju. Krew niewiernych będzie się lała rzekami. Podpis: Wojownicy Allacha”.

W greckiej telewizji państwowej już pokazano wydanie wiadomości po arabsku! Czytaj dalej »

Wróg u bram (bractvospasa.wordpress.com)

Po polsku

belgia-768x366

Jeszcze nie opadł dobrze popiół po wybuchach, które wstrząsnęły stolicą jewropejskiego sojuza, a my już wiemy kto stoi za przedmiotowymi zamachami. Otóż są to ekstremiści. Nie jacyś konkretni, raczej tacy ogólnoekstremistyczni. Sytuacja jest więc podobna do tej sprzed kilku miesięcy, gdy pewien „Belg” zorganizował zamach w Paryżu, czy sprzed kilkunastu dni gdy radykalni „Holendrzy” chcieli kupić w Polsce broń.

Europa nie będzie stała bezczynnie wobec takich aktów ekstremizmu. Czas odpowiedzieć stanowczo i zdecydowanie: pora zmieniać zdjęcia profilowe (dla zainteresowanych zamieszczam poniżej wzór flagi Królestwa Belgii) i wymyślać #haschtagi. Być może Frau Merkel zwoła nawet naprędce jakiś marsz milczenia.

Jednym zdaniem Europa, a przynajmniej jej światła i postępowa część, nie zaniecha niczego by nie dostrzec tego co oczywiste. Tymczasem prawda jest taka, że jesteśmy w stanie wojny. Fakt, że przebiega ona sposób odmienny choćby od konfliktów z XX wieku, nie ma tutaj żadnego znaczenia.
Świat islamu rozpoczął ekspansję. Zaczęło się o destabilizacji Afryki Północnej i Bilskiego Wschodu przez USA i współpracujących z nimi europejskich pożytecznych idiotów. Druga faza – inwazja tzw. „uchodźców”, czyli sterowna migracja milionów, a wkrótce dziesiątek milionów islamistów, jest już realizowana. Towarzyszy jej fala kontrolowanego terroru, stanowiącego jak dotąd skuteczny instrument wpływu na europejską opinię publiczną. Czytaj dalej »

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj