2 часть. “2016 год: 666 уже здесь!!! Корбанизация России перед её утилизацией” Обращение к русскому народу

Po rosyjsku, Polecane

1 часть. “2016 год: 666 уже здесь!!!” Обращение к русскому народу Эдуарда Ходоса

Po rosyjsku, Polecane

Poniżej umieszczemy tłumaczenie tekstu filmu. Kto nie zna dobrze języka rosyjskiego, powinien wpierw zapoznać się z tłumaczeniem, a film obejrzeć dopiero w drugiej kolejności. Wypowiedzi Eduarda Hodosa pełne są dygresji, bywa, że niedokończynych zdań, dlatego też, tekst należy czytać uważnie.

Na zasadzie komentarza muszę dodać, że jak wykazuje E.Hodos, kabaliści zaplanowali ją na ten 2016 rok (!!!) wojnę światową. Jednak, czy to ich matactwo się uda, zależy nie od nich, ale od tego czy Bóg do tego dopuści … A jeśli ludzie się będą modlić, to nie dopuści i diabelskie plany nie wyjdą …

——

Odezwa Edwarda Hodosa do narodu rosyjskiego (część 1)
“Rok 2016: 666 już jest!!!”

“Najstraszniejszym wrogiem wiedzy jest nie jej brak, a iluzja jej posiadania” - Steven Hawking

Dzień dobry. Niniejszy apel do narodu rosyjskiego jest kolejnym spośród apelów, wygłoszonych (przez mnie) w ostatnich latach. (Były apele) do narodu żydowskiego, do narodu ukraińskiego, a ostatnio, przed niecałym miesiącem - do narodu niemieckiego. Opowiedziałem w tej odezwie o sytuacji związanej z historią Jamburga. Jest to historia kolonistów niemieckich spod Dniepropietrowska i problemów, które tam mają miejsce. Przede mną niejednokrotnie mówiono o tych problmach w telewizji ukraińskiej, między innymi również na kanałach centralnych. W związku z tym, że mój apel był wygłoszony rzecz jasna w języku rosyjskim, to mogłem jedynie mechanicznie, za pomocą podtytułów przetłumaczyć ten tekst na You Tube, gdyż jest tam taka możliwość. Ale oczywiście jest to przekład mechaniczny, który nie daje możliwości pełnego oddania rzeczywistego tekstu mojego apelu. I ku mojemu zdziwieniu otrzymałem, już po umieszczeniu tych materiałów, list od jednego z moich słuchaczy. List jest następującej treści:

“Dzień dobry, Edwardzie Dawidowiczu. Jestem Rosjaninem, prawosławnym, mieszkam w Moskwie. Obejrzałem Pański materiał ‘Juden, Juden über alles. Zdobycie Jamburga. Odezwa Edwarda Hodosa do narodu niemieckiego’, a także inny Pański materiał: ‘Sensacja: Żydzi uczynili z Niemców mniejszość narodową’, Wiadomości Kaganatu Chazarskiego nr 22 z 27.12.15, w którym wyjaśnia Pan Niemcom, jak należy włączyć podtytuły, jeśli chcą obejrzeć ten materiał w swoim ojczystym języku niemieckim”.

W dalszym ciągu listu następują Czytaj dalej »

ODEZWA

Po polsku, Polecane

church

Drodzy Bracia i Siostry,

“Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.” (Mat. 24. 4-8)

Każdy z was, kto uważnie przygląda się wydarzeniom w świecie wie o tym, że nad światem co raz wyraźniej wisi groźba wojny, nie tylko jakiejś lokalnej, bo takie w wielu miejscach toczą się bez przerwy, ale najstraszniejszej jaką sobie można wyobrazić, tj. kolejnej światowej.

Te rzeczy nie dzieją się same, lecz są prowokowane i planowane przez antychrześcijańskie tajne stowarzyszenia, których celem najważniejszym jest walka z Cerkwią Chrystusową; jest zniszczenie w świecie wiary w Jezusa Chrystusa, w Boga w Trójcy Świętej, a zastąpienie jej bezbożnością, hedonizmem, pogaństwem, wszelkimi antychrześcijańskimi ideologiami, które sprowadzają człowieka do świadomego lub nieświadomego podporządkowania się lucyferowi – władcy ciemności.

Te walczące z Bogiem tajne siły, to przede wszystkim różne odłamy masonerii. Masoneria zaś, to nie tylko elitarna i ukryta organizacja zboczonych gnębicieli świata, ale jest to przede wszystkim RELIGIA, która uważa za swojego boga, upadłego niegdyś anioła – lucyfera – szatana. Ludzie należący do tych stowarzyszeń są OPĘTANI.
Dla nich nie ma już chrześcijańskich zasad, norm, przykazań np. nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, itd. Oni – „wyzwoleni” od religijno- moralnych “zabobonów” mogą już i kraść i zabijać, oszukiwać i w ogóle, to oni stają się prawem, ponad całym światem i jakimkolwiek zdrowym rozsądkiem.

Ostatecznym celem organizowanego przez nich globalizmu i ekumenizmu, tej nachalnie promowanej dechrystianizacji i zarazem demoralizacji całych społeczeństw, jest wprowadzenie na świat jednego “genialnego” przywódcy religijno – politycznego, którego znakiem jest szatańska liczba 666, a jest on dobrze znany pod nazwą: ANTYCHRYST

Zanim osiągną ostateczny cel, lucyferianie dążą do osłabienia i zmiany Cerkwi Prawosławnej z takiej, jaka była przez 2000 lat na Cerkiew modernistyczną – ekumeniczną i pozbawioną mocy Bożej.
Te same złe siły, prą do kolejnej wojny światowej, której wynikiem będzie uśmiercenie w bardzo szybkim czasie mnóstwa nieprzygotowanych do spotkania z Bogiem ludzi. Czasu na Spowiedź i pokutę za grzechy już nie będzie … Nie trudno zgadnąć, że mnóstwo ludzi pójdzie na wieczne potępienie.

Bracia i Siostry, pamiętajcie, że nad tym wszystkim władzę sprawuje Bóg i bez Jego dopustu nic się nie stanie.
Bóg ma moc i możliwości, aby zablokować działania ludzi bezbożnych, aby ich podłe zamiary rozsypały się w nicość.
Czy jednak Bóg nas ochroni, czy ochroni cały świat od zguby – zależy to przede wszystkim od nas, od naszej postawy, od nawrócenia i modlitwy.
Dzisiejszy świat staje się Sodomą i Gomorą, ale nawet te miasta mogły być uratowane jeśli znalazło by się w nich dziesięciu sprawiedliwych. Nie oglądajcie się na innych, ale sami starajcie się o dobre, sprawiedliwe i miłe Bogu życie.
Wykorzystujcie czas jaki posiadacie na zgłębianie życiodajnej wiary Prawosławnej, na przybliżenie się do Boga. Módlcie się jak najwięcej, poście kiedy należy, spowiadajcie się z grzechów – nie raz, czy dwa razy do roku, ale w miarę możliwości często, aby być czystym i podobać się Bogu, aby móc GODNIE przyjmować Przenajświętsze Ciało i Krew Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, bez Których nie można osiągnąć życia wiecznego. Czuwajcie, bo nie znacie dnia, ani godziny w której Jezus Chrystus przyjdzie.
Proście o ratunek i przewodnictwo Przenajświętszą Bogurodzicę, bo Ona ciągle niszczy podłe zamysły diabła, a dla nas najwięcej może u Boga wyprosić.

Musicie wiedzieć, że hierarchowie Cerkwi Prawosławnej przygotowują się do „Wszechprawosławnego” Soboru, który wg najnowszych danych, ma się odbyć w czerwcu tego roku na greckiej wyspie Kreta. Wszystkie spotkania przygotowawcze do planowanego Pan-Soboru, od wielu lat odbywają się w Centrum Patriarchatu Ekumenicznego w Chambesy k. Genewy. Już sama architektura tego „sławnego” centrum świadczy o tym jaki duch panuje w środku … Czytaj dalej »

Prepodobny Ojciec Gabriel – wyznawca i szaleniec z powodu Chrystusa (bractvospasa.wordpress.com)

Po polsku, Polecane

sg

Życie i działalność (1929 – 1995)

Archimandryta Gabriel, w świecie Goderdzi Wasiljewicz Urgebadze, urodził się 26 sierpnia 1929 roku, w Tbilisi. Rodzice Goderdzi ochrzcili go jako niemowlę w Soborze Wielkiej Męczennicy św. Barbary w dzielnicy Nawtługskiej. Chrzestną matką Goderdzi była dawna „siostra miłosierdzia” Tamara Begiaszwili. W tamtym czasie w Gruzji panował reżim komunistyczny; religia była prześladowana; niszczono lub zamykano świątynie; zabijano bez winy i wysiedlano mieszkańców. Goderdzi miał około dwóch lat, kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach zabito jego ojca, Wasilija Urgebadze. Członkowie rodziny później, na cześć jego ojca, nazwali dziecko Vasiko.

Maleńki Vasiko od samego dzieciństwa został obdarzony Łaską Bożą. Z małych kamyczków budował małe cerkiewki i wewnątrz zapalał zapałki. Matka (później mniszka Anna, została pochowana na dziedzińcu monasteru żeńskiego w Samtavro, obok swego syna) bała się, żeby nikt nie zauważył tej pasji Vasiko, ponieważ nie było wykluczone, że rodzina będzie przreśladowana za wychowanie dziecka, przeciwne ideologii komunistycznej. Vasiko od młodości zachowywał się dziwnie – unikał gier z rówieśnikami i wolał samotność i milczenie. Dziecko miało jednak jedną niezwykłą rozrywkę: brał do rąk długi kij i uciekał. Znajdujące się w pobliżu ptaki zlatywały się na ten kij i towarzyszyły mu szczebiocąc. Zjawisko to dziwiło wszystkich. Vasiko był zadziwiająco dobry. Nie pozwolił w domu umieścić pułapkę na myszy; myszy łapał żywcem do klatki i następnie wypuszczał poza ogrodzenie podwórka.

Do szkoły poszedł w wieku 6 lat. Pisanie-czytania i arytmetykę opanował łatwo, a swoim dobrym charakterem zdobył powszechną miłość. Imię Chrystusa po raz pierwszy usłyszał w wieku 7 lat, co całkowicie zmieniło zwykłe życie Vasiko. Szybko zebrał pieniądze i kupił Ewangelię, co stało się początkiem nowego życia. Od tego dnia aż do śmierci mnich Gabriel był przepojony jedną myślą i pragnieniem – żyć tylko dla Chrystusa. Codziennie czytał swoją Ewangelię i nic innego go nie interesowało; tylko lekcje przeglądał szybko, tak aby nie zabierały mu dużo czasu. Przed snem wchodził do swego pokoju i długo się modlił w jego narożniku z ikonami.

W zaledwie kilka dni przed śmiercią mnich Gabriel przypominał ten okres swego dzieciństwa:

– Siedziałem na drugim piętrze, na balkonie w zamyśleniu, kiedy usłyszałem, jakby wewnętrzny głos – popatrz w niebo!. Wstałem, podszedłem do krawędzi balkonu, spojrzałem w górę i zobaczyłem na niebie duży krzyż. Nie wiedziałem wtedy, ale teraz wiem, że to był mój krzyż, który powinienem włożyć na siebie i nieść go w imię miłości do Boga i bliźniego.

Okresu tego dotyczy jeszcze jedno wspomnienie mnicha Gabriela: – W nocy, gdy spałem, nagle obudziłem się i zobaczyłem demona z obrzydliwą twarzą. Patrzał on na mnie z gniewem. Z pomocą Łaski Bożej nie przestraszyłem się, sprężyłem się, ale nic nie zrobiłem, aby go przepędzić. Tylko patrzałem ze zdziwieniem na niego. A on krzyknął do mnie – walczysz ze mną?! I uderzył mnie pięścią w głowę.

Mały Vasiko w tym doświadczeniu znalazł korzyść dla siebie, o czym przekonuje nas również wspomnienie samego mnicha Gabriela: – Kiedy zobaczyłem demona, to moja wiara w Chrystusa w pełni dojrzała. Tak jak powiedziałem, jeżeli szatan istnieje, to Bóg – tym bardziej. A poza tym jeszcze, mój Bracie, zobaczyłem i doceniłem ludzkie piękno. Czytaj dalej »

В поисках чёрных монахов

Po rosyjsku, Polecane

Патриарх Кирилл предложил перенести из Стамбула на Афон проведение Всеправославного Собора (filin-dimitry.livejournal.com)

Po polsku

szambo (Chambesy)

Перенести место проведения Всеправославного Собора из Стамбула на Святую Гору Афон предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 22 января 2016 года на Синаксисе Предстоятелей Поместных Православных Церквей, который проходит в Шамбези (Швейцария) под председательством Вселенского Константинопольского Патриарха Варфоломея, – сообщает корреспондент портала «Русский Афон».

В частности, как стало известно из греческих СМИ, Предстоятель РПЦ выразил замечания по поводу места проведения Всеправославного Собора, намеченного на 2016 год. Czytaj dalej »

Słowiańska lekcja. Ponad 400 Rosjan zmasakrowało islamskich imigrantów w Niemczech. (prawicowyinternet.pl)

Po rosyjsku

rosjanie niemcy

W tym czasie kiedy niderlandzcy mężczyźni protestują przeciwko bezeceństwom emigrantów, wychodząc na ulice w spódnicach, mieszkający w Niemczech Rosjanie byli pierwszymi którzy stanęli w obronie swoich rodzin.

Po gwałcie dokonanym na 13-letniej Rosjance, około 400 rosyjskich mężczyzn podjechało pod ośrodek w miasteczku Bruchsal, gdzie mieszkają emigranci i dokonali tam prawdziwego pogromu. Jak donosi portal therussophile.org, około 120 samochodów podjechało pod ośrodek dla imigrantów, w każdym po 3-4 mężczyzn, przyjechali odwdzięczyć się za gehennę, która spotkała 13-letnią Rosjankę – Lisę.

Idąc do szkoły, dziewczynka została porwana a następnie, przez ponad 30 godzin była gwałcona przez grupę islamskich imigrantów.

Rusaki (tak nazywają siebie Rosjanie mieszkający w Niemczech) zaatakowali Arabów, Marokańczyków, Syryjczyków i spuścili im porządny łomot. Czytaj dalej »

Как убивали последнего Русского Царя

Po polsku

Dear Brothers and Sisters of the Newborn Christ!

Po angielsku, Polecane

1451060091076042700

It is known to everyone that God - our Creator and Lawgiver is good and merciful, but also righteous. The Lord, longing for our salvation, calls people to holiness: Be ye Holy as I am Holy”. For good deeds done in His name, He rewards with “a good measure, pressed down, shaken together and running over” (Lk. 6:38). To merciful people God shows His mercy, to those crying – consolation. But for sins and lack of repentance, He sends punishment.

The most authoritative source of knowledge about God and His expectations with respect to people are the Holy Scriptures of the Old and New Testaments. On their pages we find examples of God’s boundless mercy towards people who seek His truth with all their heart. There are, however, no fewer examples of God’s punishment sent to people hardened in sin, who ignored His admonition.

The first example of Divine punishment was the expulsion of our first parents from Paradise, as a result of the original sin. The next punishment of God was the terrible flood that devastated the entire mankind who rebelled against Him. The Lord also punished the proud builders of the Tower of Babel and the fornicators of Sodom and Gomorrah. Jewish people, the only receivers of God’s Law and the Prophets’ revelations in the Old Testament, were punished for their numerous derogations from the Lord’s will. Sins of the masses however, although disgusting and punished by the Lord, were not as terrible as the sins of those who were chosen to serve Him- His ministers. Czytaj dalej »

Приход aнтихриста - как это будет

Po rosyjsku, Polecane

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ОТЦОВ И БРАТИИ МОНАСТЫРЯ СВВ. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В ПОЛЬШЕ

Po rosyjsku, Polecane

chrystus-sie-rodzi1

Дорогие Братия и Сестры в Господе Иисусе Христе Новорождённом!

Всем известно что Бог, наш Создатель и Законодатель не только Благ и Милостив, но и Строг. Бог хочет всем спастись, поэтому призывает людей к святости: «будьте святы, потому что Я свят». Добро, творимое ради Него награждает «мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною» (Лк 6, 38). Людям милосердным Господь Бог дарует Своё милосердие, плачущим утешение, за грехи же и нераскаяние Господь посылает праведное Своё наказание. Самым достоверным источником знаний о Боге и Его требованиях к людям является Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Оно повествует не только о том, как Бог милосерден к людям, всем сердцем ищущим Его Истины, но и о том, что людям ожесточённым в грехе, которые не обращают внимания на Божие предостережения, Господь посылает Своё наказание.

Первым примером Божьего наказания является изгнание наших прародителей из рая, как следствие их первородного греха. Следуюущим Czytaj dalej »

Znakomitny film Erica Friedlera o mordzie, jaki przeprowadzono na narodzie Ormiańskim w 1915 roku.

Po rosyjsku, Polecane

Facebook zablokował konta Miriam Shaded za mówienie prawdy o islamie. (www.pch24.pl)

Po polsku

Miriam„Fb zablokował mi konta na 3 dni za informowanie o zapiskach w Koranie” – napisał na Twitterze Miriam Shaded. Szefowa fundacji Estera - sprowadzającej do Polski chrześcijan z Bliskiego Wschodu – przypomniała na portalu społecznościowym o 169 wersach w Koranie nawołujących do mordu na niewiernych.

„Hurysy gwarantowane tylko za dżihad. W Koranie jest ponad 169 wersów w nawołujących do mordu na niewiernych. (…) Każda osoba, która określa siebie, jako wyznawcę danej religii, jest - lub chce być - reprezentantem wartości z nią związanych. Jeżeli ktoś mówi, że jest muzułmaninem, tzn. że wierzy w słuszność tego, co jest zapisane w Koranie, a więc jest naśladowcą Mahometa” - zaczęła swoją facebookową wypowiedź Miriam Shaded. Hurysy to wyjątkowo atrakcyjne kobiety mające rzekomo czekać w islamskim „raju”. Czytaj dalej »

USA: Zbrojny separatyzm w Oregonie (xportal.pl)

Po polsku

bezc2a0tytulu

W miejscowości Malheur w stanie Oregon od kilkunastu do ponad stu uzbrojonych członków “milicji ochotniczej” okupuje od soboty budynek dyrekcji rezerwatu przyrody. “Powstańcy” domagają się zaprzestania przez władze federalne interwencji w wewnętrzne sprawy stanu Oregon. Zapowiedzieli, że pozostaną w budynku “aż do skutku” i wezwali patriotów z całych USA do dołączenia do nich i powstania przeciwko władzom federalnym.

“Wyzwolimy te ziemie i pozwolimy farmerom zajmować się rolnictwem, drwalom rąbać las, górnikom pracować w kopalniach. Będą to mogli czynić, znajdując się pod ochroną obywateli. Nie będą obawiać się tyranii, której teraz doświadczają” - ogłosił dowódca powstańców Ammon Bundy, syn ranczera Clivena Bundy’ego, znanego z wcześniejszych akcji protestu przeciwko władzom federalnym, zawsze dokonywanych przez uzbrojonych członków milicji ochotniczych.

Bezpośrednią przyczyną protestu było aresztowanie przez urzędników federalnych 73-letniego farmera Dwighta Hammonda i jego 46-letniego syna Stevena, podejrzanych o wypalanie traw na terenach należących do rządu federalnego. Czytaj dalej »

Obama odbierze broń Teksańczykom? Republikański gubernator: „Chodź i weź” (www.pch24.pl)

Po polsku

obama

KTO NASTĘPNY ??

„Come and take it” – tak brzmi odpowiedź republikańskiego gubernatora Teksasu na zakusy Baracka Obamy chcącego pogwałcić Konstytucję poprzez kontrolę osób kupujących broń palną w sklepach.

Barack Obama podjął kolejną próbę złamania prawa naturalnego, które w Stanach Zjednoczonych obwarowuje II poprawka do Konstytucji. Wyzwanie liberalnemu prezydentowi rzucił republikański gubernator Stanu Teksas, Greg Abott, pisząc na Twitterze: „Come and take it”.

„Chodź i weź” to hasło, jakie miał wypowiedzieć Leonidas przed bitwą pod Termopilami, gdy Kserkses złożył Spartanom propozycję poddania się bez walki. Zostało ono przyswojone podczas wojny Południa z centralistycznymi zakusami Północy podczas wojny secesyjnej. Czytaj dalej »

Kilka wartościowych filmów

Po rosyjsku, Polecane

Najlepsze Prawosławne kolędy

Po rosyjsku, Polecane

BOŻE NARODZENIE 2016

Po polsku, Polecane

Chrystus-sie-Rodzi

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Nowonarodzonym!
Droga Rodzino Cyrylo-Metodiańska! Dzieci duchowe Ujkowickiego Monasteru!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015, Nowego Roku 2016 oraz Święta Chrztu Chrystusa w Jordanie – pragniemy przesłać Wam życzenia obfitych łask Bożych, dobrego zdrowia fizycznego i duchowego, twardego stania w świętej Wierze Prawosławnej i obrony zagrożonych wartości chrześcijańskich. Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus zagości wraz ze Swoją Matką i Aniołami w Waszych sercach, rodzinach i domach, niech obdarzy Was duchowym pokojem, którego świat dać nie może.

Życzymy Wam, aby Jego siła, która ukryta była w słabości, stała się również i Waszym udziałem, aby w Nowym 2016 Roku, pośród morza niebezpieczeństw i trudności, jakie pochodzą od pełnego grzechów świata, nasz słodki Zbawiciel swą Boską rączką zawsze Was prowadził, błogosławił i ochronił od wszelkiego nieszczęścia.

Z miłością w Chrystusie Nowonarodzonym
Archimandryta Nikodem
Ihumen Prawosławnego Monasteru
świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach
wraz z Ojcami i Braćmi

.

****************************************************

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Nowonarodzonym!

Wiadomym jest dla wszystkich, że Bóg – nasz Stwórca i Prawodawca jest Dobry i Miłosierny, ale również Sprawiedliwy. Bóg pragnąc naszego zbawienia, wzywa ludzi do świętości: „Świętymi bądźcie jak i Ja jestem Święty”, a za dobro czynione z Jego powodu, wynagradza „miarą obfitą i utrzęsioną”. Ludziom miłosiernym Bóg okazuje swoje miłosierdzie, płaczącym pocieszenie, natomiast za grzechy i brak nawrócenia Bóg zsyła na ludzi swoją sprawiedliwą karę.

Najbardziej autorytatywnym źródłem wiedzy o Bogu i Jego wymaganiach względem ludzi, jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Na jego kartach znajdujemy niezmierzone przykłady Bożego miłosierdzia względem ludzi szukających całym sercem Jego Prawdy, oraz nie mniej przykładów kary Bożej, jaka dosięgała ludzi zatwardziałych w grzechu, którzy nie zważali na Boże ostrzeżenia.

Pierwszym przykładem kary Bożej było wypędzenie naszych prarodziców z Raju po ich grzechu pierworodnym, następną straszną karą Bożą był potop niszczący całą zbuntowaną przeciw Bogu ludzkość. Pokarani zostali pyszni budowniczowie wieży Babel oraz rozpustnicy mieszkający w Sodomie i Gomorze. Za swoje liczne odstępstwa karany był lud żydowski, który w czasach Starego Testamentu jako jedyny na ziemi otrzymał Boże Prawo i zapowiedzi Proroków. Jednakże grzechy ludu, choć obrzydliwe i karane przez Boga, nie były najstraszniejsze w porównaniu z grzechami ludzi wybranych do służby Bogu.

Stosownie do słów Chrystusowych: „Komu wiele dano, od tego będzie wiele wymagano”, od samego początku, największe wymagania Bóg stawiał na pierwszym miejscu swoim wybranym. Od momentu założenia Cerkwi Chrystusowej są nimi bez żadnej wątpliwości biskupi i kapłani. To oni zostali postawieni ponad ludem Bożym i to oni mają być wzorem postępowania, nauczycielami, strażnikami Prawa Bożego i pośrednikami pomiędzy Bogiem, a ludźmi. To właśnie oni otrzymali pełną władzę duchową i najwięcej możliwości działania i to oni ze wszystkiego będą się musieli przed Bogiem rozliczyć. Sam Chrystus ukazuje to w przypowieści o talentach. Kto otrzymał dwa talenty, w czasie sądu Bożego będzie musiał oddać cztery, kto zaś otrzymał ich pięć, od tego będzie wymagane aż dziesięć! Biada tym, którzy swoje talenty zakopali lub roztrwonili z niegodziwcami.

Człowiek świecki przed Bogiem jest sądzony, jako człowiek świecki, natomiast biskup wg miary, jaka należy się biskupowi. Tak więc, jeśli hierarcha jest święty i sprawiedliwy, doświadczy największej chwały, lecz biada jeśli okaże się niegodnym swojego najwyższego stanu duchownego. „Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.” (Mt 25:14-30)

W innym miejscu Pisma Świętego, Czytaj dalej »

Zdjęcie papieża wywołało entuzjazm muzułmanów. Mahometanie myślą o triumfie islamu. (www.pch24.pl)

Po polsku

pope muslimJedno ze zdjęć papieża Franciszka wśród wyznawców Mahometa robi prawdziwą furorę. W świecie islamu zaś coraz większą popularnością cieszy się swoista interpretacja wydarzeń z Fatimy z 1917 roku, gdy według trzeciej tajemnicy fatimskiej zapowiedziany został triumf islamu nad Europą w 2017 roku.

Chodzi o zdjęcie zrobione Franciszkowi w Wielki Czwartek 2013 roku. W jednym z więzień Rzymu papież obmył nogi dwunastu młodocianym przestępcom. Co zatem tak bardzo elektryzuje mahometan? Widok biskupa Rzymu, który klęka przed muzułmanką i całuje jej stopy.

Na całość sprawy zwrócił uwagę Grzegorz Górny w swym felietonie na wPolityce.pl. „Niezależnie od tego, jakie intencje miał Franciszek, w świecie islamu ten gest został odebrany jednoznacznie – jako akt słabości, kapitulacji, oddania pokłonu i poddaństwa. Żaden imam nigdy nie uklęknie przed chrześcijaninem, a tym bardziej przed katolicką kobietą. Jest to bowiem znak uznania zwierzchności nad sobą. Taki gest ze strony najważniejszego przywódcy chrześcijańskiego na świecie jest odczytywany przez rzesze muzułmanów jako wyraz poddania się islamowi nie tylko papieża, ale całego katolicyzmu reprezentowanego w jego osobie” – informuje publicysta. Czytaj dalej »

IMPERIUM ZŁA …

Po polsku

Kilka ciekawych filmów

Po rosyjsku, Polecane

Więcej poniżej: Czytaj dalej »

Iran: mimo islamskich represji wzrasta ilość nawróconych na chrześcijaństwo (www.pch24.pl)

Po polsku, Polecane

iranian-man-with-bible- Ponad 300 tys. muzułmanów w Iranie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przyjęło wiarę Chrystusa - szacuje ks. Pierre Humblot, kapłan chaldejski, który spędził tam 45 lat. Są oni narażeni na prześladowania, więzienie czy nawet śmierć.

Ks. Humblot od 1961 r. towarzyszył muzułmanom nawracających się na chrześcijaństwo. W 2006 r. pod groźbą kary śmierci musiał opuścić Teheran. Obecnie mieszka w Paryżu, kontynuuje swoje dzieło, nadal towarzysząc duchowo muzułmanom: Irańczykom i Afgańczykom. przebywającym w Europie a przyjmującym wiarę Chrystusa.

Będąc posłuszny kategorycznemu nakazowi mojego biskupa, musiałem natychmiast opuścić Iran i schronić się w Paryżu - wyjaśnia kapłan. Dodaje, że przybył tu z dwoma wielkimi walizami zawierającymi rękopisy niedokończonego tłumaczenia Biblii na język perski. - Biskup miał rację, gdyż tuż po moim wyjeździe policja islamska zaatakowała centrum katechetyczne, gdzie wcześniej pracowałem. Najpierw skonfiskowano wszystkie nasze książki i komputery, a następnie podpalono budynek i znajdującą się w nim kaplicę - opowiada.

Ks. Humblot ocenia liczbę muzułmanów nawróconych na chrześcijaństwo w Iranie na - ostrożnie licząc - ok. 300 tys. Jego zdaniem, reżim islamski doskonale sobie zdaje z tego sprawę i dlatego w bardzo brutalny sposób walczy z tym nurtem. Na skutek grożących im prześladowań wszyscy nawróceni żyją w Iranie w podziemiu. Łamią bowiem prawo islamu, które zabrania konwersji na chrześcijaństwo, co jest karane śmiercią. Doświadczają represji nie tylko za strony władz, ale także własnej rodziny, sąsiadów i znajomych. Są także niechętnie przyjmowani we wspólnotach istniejących tam tradycyjnie Kościołów wschodnich, gdyż te natychmiast zostałyby oskarżone o prozelityzm, który jest prawnie zakazany i surowo karany. Władze tolerują co prawda istnienie niewielkiej mniejszości chrześcijańskiej, ale zakazana i ostro karana jest wszelka działalności o charakterze misyjnym.

Pomimo tych prześladowań - jak podkreśla ks. Humblot - ilość nawróconych wzrasta. Są to na ogół ludzie młodzi, których charakteryzuje silna duchowość, ale którzy nie odnajdują się w narzuconych odgórnie sztywnych ramach, jakie stwarza islam. Czytaj dalej »

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj