Prof Walter Veith - ONZ i okultystyczne plany

Po polsku, Polecane

Тайны Османской империи. Огнём и мечом.

Po rosyjsku, Polecane

Ченстоховская икона Божией Матери сбила с ног Папу Римского (www.novorosinform.org)

Po rosyjsku

“Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!” Ap. 14.8

Папа Римский Франциск упал во время мессы в польском Ченстохове. Понтифик упал на пути к алтарю. Это видно из сюжетов распространенных европейскими СМИ.

Сам инцидент произошел еще 27 июля, но причину своего падения Франциск объяснил только сегодня. Как передает The Telegraph, Папа Римский заявил, что упал вследствие того, что засмотрелся на икону Божией матери.

«Я смотрел на (образ) Мадонны и забыл сделать шаг… Я позволил себе упасть, и это спасло меня. Если бы я старался избежать падения, то травмировался бы», — сказал понтифик

Ченстоховская икона Божией Матери (польск. Matka Boska Częstochowska) — чудотворная икона Богородицы, написанная, по преданию, евангелистом Лукой. Икона почитается как католиками, так и православными. В Польше икона считается главной святыней страны. Из-за тёмного оттенка лика также известна как «Чёрная мадонна».

Nieco wcześniej, w czasie odsłonięcia cudownej ikony Matki Bożej Częstochowskiej, papież nie dał rady zgiąć swych kolan, stał nieugięty …

LINK: http://sdm.tvp.pl/26324938/modlitwa-przed-obliczem-czarnej-madonny

Bojkot tzw. „światowych dni młodzieży” i przyjazdu heretyka i masona Jorge Bergoglio na ziemie polskie ! (wolna-polska.pl)

Po polsku

ab

W dniu 25 lipca b.r. do stołecznego, Królewskiego Miasta Krakowa – miasta Świętych i Królów Polskich, ma przybyć jawny satanista, mason i herezjarcha – antypapież Jorge Bergoglio [zwany „Franciszkiem”] – przywódca „kościoła posoborowego” – modernistycznej sekty podszywającej się pod Święty Kościół Rzymsko Katolicki. Czego możemy się po tej wizycie spodziewać?

Znając poprzednie wypowiedzi tego człowieka, możemy przypuścić, że czeka nas zapewne kolejne wezwanie do przyjmowania tzw. „uchodźców”, przy okazji wyzywanie wszystkich nie chcących ich przyjmować od „nie-chrześcijan”, wezwania do przepraszania wszystkich, od islamistów, poprzez żydów, kończąc na pedałach, lewakach i ekologach… Dziwi mnie, że tak wielu naszych Rodaków nabiera się jeszcze na to, traktuje tego człowieka jako prawdziwego, Rzymskiego Papieża i jeszcze chce się z nim spotykać! Z człowiekiem który ich jawnie i publicznie obraża, mówiąc że „większość Polaków to nie są prawdziwi chrześcijanie”… Z człowiekiem, który sam nie jest Chrześcijaninem, nie wyznaje Wiary katolickiej, takiej jaką przez 2000 lat nieprzerwanie nauczał z Boskiego nakazu Święty Kościół Rzymski, Matka i Nauczycielka nasza… Jest za to promotorem wszelkich dewiacji i zboczeń! Czytaj dalej »

Zablokowano sprowadzanie leków! (www.fakt.pl)

Po polsku

leki Do tej pory chorzy mogli bez problemu sprowadzać z zagranicy leki niedostępne w Polsce w liczbie nieprzekraczającej 5 najmniejszych opakowań. Teraz nadal mogą to robić, ale… osobiście. Trudno wyobrazić sobie, że ktoś chory na serce będzie co miesiąc latał np. do Kanady. Eksperci alarmują, że to nie kwestia bezpieczeństwa, a wygodnictwo urzędników wpłynęło na nową interpretację przepisu.

Przepis prawa farmaceutycznego, o którym mowa, brzmi następująco: “Nie wymaga zgody prezesa urzędu przywóz z zagranicy produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań”. Nie on jednak ulega zmianie, lecz interpretacja. Zgodnie z nowymi wytycznymi Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Ministerstwa Zdrowia, od teraz przywiezienie takiego leku musi zostać dokonane osobiście.

Nie będzie można, jak dotąd, zamawiać go kurierem. Zamówione już leki zostaną Czytaj dalej »

“New Age” przygotowuje PRZYJŚCIE ANTYCHRYSTA

Po polsku

newage

Wśród wielu sekt i herezji, które już od czasów „pierestrojki” napływają z Zachodu na Ruś w próbach zniszczenia prawosławnej wiary naszego narodu, „New Age” nie stanowi tej najbardziej krzykliwej, bogatej ani szeroko znanej. Nie od razu udało mi się odnaleźć „centrum holistyczne” tej herezji w Petersburgu, chociaż jego siedziba mieści się w samym centrum miasta, w Domu Kultury „Majak”, należącym do Stowarzyszenia Admiralskiego. Zbierają się tutaj zwolennicy wspomnianej herezji, można tu również znaleźć sklepik, w którym zarośnięci, kędzierzawi młodzi ludzie i dziewczyny wyglądające na pierwszy rzut oka na lesbijki sprzedają talizmany, kadzidełka i broszury. Centrum zostało oficjalnie zarejestrowane i tym samym rozpoczęło swoją działalność w 1992 roku.

Na szyldzie widnieje napis po angielsku: „Age” („New Age”), co tłumaczy się jako „Nowa Era”, „Nowa Epoka”. „Nowa” – dlatego, że „stara”, a więc chrześcijańska epoka rzekomo chyli się ku końcowi, przemija, ustępując jakoby miejsca „nowemu” wyznaniu wiary. Jak głosi jedno z szeroko rozpowszechnionych wydań; „Nastały czasy nowego początku… Powrotu ludzkości do swojego boskiego wieku niemowlęcego… To początek pokoju na świecie i dobrej woli w odniesieniu do wszystkich ludzi; miłość wypływa z każdego serca, każdą duszę wypełnia przebaczenie, wszystkie serca i uczucia jednoczy doskonałe wzajemne zrozumienie. I to się właśnie wypełniło!” Nadchodzi Era Wodnika, kiedy to zapanuje „nowy światowy porządek”, „królestwo globalne”, gdzie nie będzie ani potrzeb, ani biedy, a ludzie będą wierzyć w „nową doktrynę, łączącą naukę Kriszny, Chrystusa, Buddy i Mahometa, ale w głębszej formie i stosownie do poziomu nauki naszych czasów i tej w najbliższej przyszłości”. Słowa te świetnie obrazują główną cechę omawianej herezji – jej charakter synkretyczny.

Podstawę koncepcyjną „New Age” stanowi neognostyzm, mający wiele wspólnego ze swoim starożytnym poprzednikiem – antycznym gnostycyzmem w jego klasycznej formie: takie samo dążenie do poznania transcendentnego „Ja”, znajdującego się w materialnej powłoce człowieka jako takiego”. Gnosis, tj. poznanie definiuje się i praktykuje przy tym nie jako proces intelektualny, ale intuicyjno-egzystencjalny, dążący również do osiągnięcia jedności z duchem kosmicznym poprzez przezwyciężenie niewoli, wynikającej z materii. Można to osiągnąć poprzez ujawnienie swojego „Ja” lub „oświecenie”, kiedy to przy po pomocy pogłębionej i długiej medytacji lub odpowiednich ćwiczeń duchowno-fizycznych radykalnie zmienia się świadomość indywidualna i grupowa. W rezultacie, człowiek może stać się pełnowartościowym panem swojego ducha i ciała, a także – dzięki kontaktom z boską „energią” – wręcz bogoczłowiekiem. Nie jest mu do tego potrzebny Chrystus; zbawienie można osiągnąć poprzez samopoznanie oraz poszerzanie świadomości. Czytaj dalej »

Kilka uwag odnośnie Panprawosławnego Soboru

Po polsku, Polecane

dwa masony

O Soborze, który niedawno odbył się na Krecie jest już w sieci sporo analiz i dają one dość klarowny obraz tego co się stało, natomiast jak do tej pory, chyba nikt nie zwrócił uwagi na inny “szczegół”. Chodzi o zdjęcia ze słynnego bunkra, zwanego “Centrum Prawosławnym” w Chambesy [lepszą nazwą byłaby chyba Szambala] , w którym znajduje się tak samo wątpliwej jakości cerkiew p.w. Świętego Pawła Apostoła.
Otóż w tejże cerkwi, pod koniec stycznia br. odbyło się ostatnie spotkanie przygotowawcze, przed czerwcowym Pan-Soborem. Recz jasna, jednym z elementów tegoż spotkania była wspólna Liturgia.

Proszę zobaczyć przy jakim ołtarzu służą biskupi ….
Dla tych, co się na tym nie znają, wyjaśniam, że jest to już ołtarz zdesakralizowany … mówiąc prościej, to ZNIEWAGA BOGA i ZDRADA TRADYCJI PRAWOSŁAWNEJ …. początki tego, co 50 lat temu dokonało się w Kościele katolickim.

W tym miejscu, gdzie na każdym ołtarzu Prawosławnym znajduje się Darochranitielnica [łac. Tabernakulum], w której są przechowywane Ciało i Krew Chrystusowa, biskupi postawili sobie mikrofon!!!!
Na ołtarzu nie stawia się mikrofonów, a Darochranitielnicy nie ma nigdzie!!! Z tego powodu jest to już ołtarz bardziej watykański niż Prawosławny. Czytaj dalej »

«Новый Век» готовит ПРИХОД АНТИХРИСТА

Po rosyjsku, Polecane

new ageCреди многих сект и ересей, которые, начиная со времен «перестройки», хлынули с Запада на Русь, стремясь подорвать православную веру нашего народа, «Новый век» - не самая крик­ливая, богатая и широко известная. Я не сразу нашел «холистический центр» этой ереси в Петербурге, хотя он расположен в центре, в Доме культуры «Маяк» Адмиралтей­ского объединения. Сюда стекаются приверженцы ереси, здесь находится лавка, где патлато-курчавые молодые люди и лесбиян­ского вида девушки торгуют талисманами, курениями и брошю­рами. Центр официально зарегистрирован и начал свою работу в 1992 году.

На его вывеске написано по-английски Аgе» (Нью эйдж), что означает «Новый век» или «Новое время». «Новое» - потому что «старое», т. е. христианское время клонится, якобы, к закату, проходит, уступая место некоему «новому» вероучению. Как говорится в одном из распространяемых изданий: «Ныне настало время нового начала… Человечество возвращается к своему бо­жественному младенчеству… Это - начало мира на земле и доброй воли в отношении ко всем; любовь струится из каждого сердца, каждая душа полна прощения, все сердца и чувства соединены совершенным взаимопониманием. И сие свершилось!» Наступает- де эра Водолея, когда воцарится «новый мировой порядок», «все­мирное царство», где не будет ни нужды, ни бедности и где люди будут верить в «новое учение, вобравшее в себя учение Кришны, Христа, Будды и Магомета, но в более глубоком виде и в соответствии с уровнем науки в наши дни и в ближайшем будущем». Из этих слов хорошо видна главная особенность раз­бираемой ереси - ее синкретический характер. Czytaj dalej »

ABDYKACJA FRANCISZKA JUŻ WKRÓTCE. POTWIERDZAJĄ TO ŹRÓDŁA WATYKAŃSKIE. (warszawskagazeta.pl)

Po polsku, Polecane

pope-making-satanic-hand-sign-in-manila1

Gdy 13 marca 2013 r. stojący na balkonie papieskim kard. Bergolio wypowiedział charakterystyczne „buongiorno”, świat zamarł… Jedni z zachwytu, inni z przerażenia. Pierwszy w historii papież z kontynentu amerykańskiego przejął urząd Świętego Piotra. Przez pierwsze dwa lata pontyfikatu dominująca większość społeczeństwa miała „ubogiego Franciszka” niemalże za papieża marzeń. Zwłaszcza gdy porównywano go z zakłamanym, wykreowanym przez mainstream wizerunkiem poprzednika.
Przez pierwsze dwa lata oblicze papieża zdobiło niemalże wszystkie okładki poważnych i mniej poważnych czasopism. Nareszcie papież, który mówi ludzkim głosem, „papież ubogich”, „duszpasterz”… Niekończące się laudacje. Można było mówić o pewnym hurraoptymizmie wśród wiernych. Ale byli i tacy, którzy od początku wróżyli niebezpieczeństwo. Przyznam… ja do nich nie należałem. Po dwóch latach od wyboru „efekt Franciszka” prysł niczym sztucznie napompowana bańka mydlana. Do pieca dołożył Antonio Socci, który dowodzi, że wybór Bergolio na papieża był nielegalny (por. książka Non e Francesco). Czyżby świat zrozumiał, kim jest ubrany w populistyczne szaty biskup z Argentyny? Statystyki nie kłamią. Liczba wiernych na środowych audiencjach spadła w ciągu dwóch lat o niemal 68 proc. Podobnie na modlitwach „Anioł Pański” i innych spotkaniach. Odpływ wiernych od Franciszka jest widoczny gołym okiem. Czym katolikom podpadł duchowny z Buenos Aires? Czyżby i on, podobnie jak nuncjusz Migliore, szykował się do ewakuacji z Watykanu?

Trefne publikacje
Wszystko zaczęło się od „ekologicznej” encykliki Laduato si, której bliżej do „zielonego manifestu” czy deklaracji ideowej partii Zielonych lub Greenpeace’u niż do oficjalnego orędzia Namiestnika Świętego Piotra. Papież doskonale wpisał się w lewacką narrację o globalnym ociepleniu, którego nikt nie jest w stanie ostatecznie udowodnić. Encyklika zredukowała nauczanie o jedynym Zbawcy Jezusie Chrystusie do ekologicznej gadki. Niebawem przyjdzie na świat Antychryst. Ukaże się w postaci ekologa i pacyfisty. Bądźcie czujni – w 2007 r. ostrzegał kard. Giacomo Biffi, arcybiskup Bolonii. Nie wiem, kogo kardynał miał na myśli, ale jego profetyzm brzmi znajomo… Ponadto metropolita przestrzegał przed budowaniem tzw. nowego chrześcijaństwa. Czy jego przejawem nie jest pierwsza lewicowa encyklika w historii Kościoła oraz pełna relatywizmu moralnego adhortacja Amoris laetitia, która bagatelizuje pojęcie grzechu śmiertelnego oraz zmienia spojrzenie na związki niesakramentalne?

Spolegliwość międzyreligijna
Franciszkowa koncepcja dialogu międzyreligijnego nijak się ma do tej objawionej w Słowie Bożym. Papieski dialog nie opiera się na głoszeniu nawrócenia i budowaniu koegzystencji społecznej, ale na próbie zrównania ze sobą wszystkich religii. W tych poczynaniach radykalnie faworyzuje on islam i religię mojżeszową [talmudyczną, bo współcześni Żydzi są przede wszystkim wyznawcami talmudu i kabały - admin. . Nie sposób wymienić wszystkich sygnałów wskazujących, że zależy mu na połączeniu islamskiej sekty z wiarą w Jezusa Chrystusa. Czytaj dalej »

O DOKUMENTACH PRZED SOBOROWYCH I KRYTYCE ICH TREŚCI. PROTOJEREJ BOŻIDAR GŁAWIEW (BUŁGARIA)

Po polsku, Polecane

sobor_dok_malzenstwoPo krytycznej analizie dokumentu „Stosunki Cerkwi Prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego” i skupieniu się na ekumenizmie oraz przejrzeniu doktryny o Cerkwi, bojownicy o czystość wiary nie zauważyli zmian w nauczaniu o Bogu, zawartego w dokumencie „Misja Cerkwi w świecie współczesnym” i okazali się nieprzygotowani na nowe wyzwania.

Po spotkaniu Przełożonych Lokalnych Cerkwi Prawosławnych w Chambésy (Szwajcaria) pod koniec stycznia tego roku i publikacji niektórych przed soborowych dokumentów zbliżającego się „Wielkiego i Świętego Soboru” pojawiło się dość dużo krytycznych uwag, dotyczących ich treści. Niewątpliwie, treść tych dokumentów daje wiele powodów do krytyki, niepokoju i zamieszania, ale tutaj chciałbym pokrótce zatrzymać się na niektórych wyraźnie przedstawionych słabych miejscach tej krytyki. Czytaj dalej »

PATRIARCHAT GRUZJI: JESTEŚMY NIEZŁOMNI W NASZEJ DECYZJI, JAKA MA PODSTAWY DOGMATYCZNE, ŻADNYCH POLITYCZNYCH PRZYCZYN (ortodoksja.pl)

Po polsku, Polecane

patriarch-IlyaPatriarchat Gruzji odpowiada Patriarchatowi Konstantynopola, przypominając o przyczynach nieuczestniczenia w Soborze.

Źródło: Romfea.gr (23.06.2016)

Agencja Prasowa Romfea.gr opublikowała 23 czerwca odpowiedź Patriarchatu Gruzji na list Patriarchy Konstantynopola z dnia 17 czerwca, usiłujący dokonać zmiany synodalnej decyzji Cerkwi Gruzińskiej o nieuczestniczeniu w Soborze.
List Patriarchy Gruzji Ilii wyjaśnia po raz kolejny, że powody nieuczestniczenia mają wyłącznie dogmatyczne podstawy i w żaden sposób nie miały na to wpływu względy polityczne.
Główne punkty pisma są następujące:

1. Święty Synod nie otrzymał listu Patriarchatu Konstantynopola z dnia 13 czerwca, lecz dowiedział się o tym za pośrednictwem mediów. Jest to powód spóźnionej odpowiedzi.

2. Błędem jest przypisywanie przez kogokolwiek powodowi naszej decyzji nieuczestniczenia w Soborze interesów politycznych bądź z nimi powiązanych.

3. Modlimy się, by decyzje soborowe były możliwe do zaakceptowania przez całą Cerkiew.

4. Cerkiew Gruzińska nigdy nie zgodziła się na tekst „Misterium Małżeństwa i jego przeszkody”. Nie uznajemy za możliwe do zaakceptowania obalenie kanonu Soboru Powszechnego (72 V-VI Soboru Powszechnego), który zakazuje małżeństw mieszanych, czyniąc przez to możliwym do zaakceptowania, by nieprawosławni uczestniczyli w Tajemnicach Cerkwi. Czytaj dalej »

METROPOLICI ODMÓWILI PODPISANIA DOKUMENTÓW SOBOROWYCH, MNISI Z ATOS UZNAJĄ SOBÓR NA KRECIE ZA HERETYCKI (ortodoksja.pl)

Po polsku

Informacja bardzo uboga, nawet nie pisze, którzy biskupi się sprzeciwili. Niemniej jednak umieszczam - admin.

Saints

Wedle informacji podanych w mediach greckich i rosyjskich, co najmniej siedmiu metropolitów z Grecji, Cypru i Serbii uczestniczących w tzw. Wszechprawosławnym Soborze, jaki zebrał się niedawno na Krecie pomimo nieobecności przedstawicieli czterech Cerkwi Lokalnych (Antiochia, Rosja, Bułgaria i Gruzja), odmówiło podpisania ostatecznej wersji dokumentu „Relacje Cerkwi prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego”.
Na Świętej Górze Atos zebrała się tymczasem komisja w celu oceny soborowych tekstów. W ogłoszonym 27 czerwca krótkim komunikacie atoskich hagiorytów, reprezentowanych przez Starców: Sawę z Wielkiej Ławry, Gabriela ze Skitu św. Christodulosa (Monaster Kutlumus) i Hilariona ze Skitu św. Maksyma Wyznawcy, czytamy m.in.: Czytaj dalej »

Episkopad kolaboruje z najazdem mahometan na Europę. (znews.pl)

Po polsku

Biskupi wrazili zgodę. Polska sprowadzi uchodźców we współpracy z Caritas Polska.

islam-will-dominate-the-world

O kryzysie uchodźców i Światowych Dniach Młodzieży rozmawiano podczas spotkania Zespołu ds. Kontaktów Konferencji Episkopatu Polski z Konferencją Episkopatu Niemiec, które odbywa się w dniach 30 maja – 1 czerwca w Warszawie.

Co najdziwniejsze, decyzja biskupów o utworzeniu korytarza humanitarnego dla uchodźców nie została przedstawiona szerszej publiczności. Publicyści i portale internetowe doszukać musiały się jej same.

Co to jest korytarz humanitarny? Jest to uzyskanie wizy do konkretnego kraju a nie do strefy Schengen w tym przypadku i bezpośredni transport do niego np. samolotem.

Kościół Katolicki organizuje ekumeniczny korytarz humanitarny biorąc pod uwagę, że wyraża chęć opieki także nad mahometanami, gdyż to oni w większości przybywają do Europy.

Idea ekumenicznych korytarzy humanitarnych funkcjonuje już we Włoszech a jej sens zaaprobował sam Ojciec “Święty” Franciszek. Czytaj dalej »

„Wszechprawosławny” krypto-lucyferiański sobór – komu jest on potrzebny ? (wolna-polska.pl)

Po polsku

pope-francis-freemasonry Komu potrzebny jest wilczy sobór… Antychrystowi współwyznawcy Bergoglia będą „modlić się” o przeprowadzenie „Wszechprawosławnego Soboru”.

„Katolicy” Rzymu zbiorą się w najbliższą sobotę w Bazylice p.w. Św. Pawła Za Murami na wspólną modlitwę o, tak zwany, „Wszechprawosławny Sobór”, którego przeprowadzenie wyznaczone jest na Krecie w dniach od 16 czerwca do 27 czerwca.

Z inicjatywy papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan modlitwy rozpoczną się o 17:00 według czasu rzymskiego. Jak poinformowali inicjatorzy przedsięwzięcia to modlitwy te mają pokazać duchową bliskość Kościoła Rzymsko-Katolickiego i Cerkwi Prawosławnej”. Czytaj dalej »

О РАЗБОЙНИЧЬЕМ «СВЯТОМ» И «ВЕЛИКОМ» СОБОРЕ П. ВАРФОЛОМЕЯ. Интервью с монахом Саввой Лавриотом. (3rm.info)

Po rosyjsku, Polecane

Интервью с монахом Саввой Лавриотом,
членом Духовного Собора
Великой Лавры преподобного Афанасия на Святой Горе Афон,
от 31.05.2016 г.

О РАЗБОЙНИЧЬЕМ «СВЯТОМ» И «ВЕЛИКОМ» СОБОРЕ П. ВАРФОЛОМЕЯ. Интервью с монахом Саввой Лавриотом. (ВИДЕО)

– Благодарим Геронду Савву, члена Духовного Собора афонского монастыря Великая Лавра, за то, что он отозвался на нашу просьбу рассказать нам, что именно будет происходить на Святом и Великом Соборе на острове Крит. Отец Савва, Христос воскресе!

– Воистину воскресе! Много разного слышно, и многие выразили свои самые различные мнения. Священный Кинот Святой Горы Афон несколько дней назад (25 мая 2016 года) сделал заявление в отношении документов, предложенных для рассмотрения на этом Соборе, где он выражает свое несогласие с содержанием текстов и настаивает на внесении изменений. Мы придерживаемся той же позиции и имеем полное согласие с такими епископами, как Преосвященнейший митрополит Серафим Пирейский, Преосвященнейший митрополит Серафим Кифирский, и со многими другими, такими, как Преосвященнейший митрополит Иерофей Навпактский, а также с такими богословами, как: протопресвитер Феодор Зисис, протопресвитер Георгий Металлинос и со многими другими… Czytaj dalej »

KULT PANA I JEGO SYMBOLE DEMONICZNE (wiadomosci.monasterujkowice.pl)

Po polsku, Polecane

panPRZENIKAJĄCE W ŻYCIE CHRZEŚCIJAN W OKRESIE BUDOWANIA NOWEJ RELIGII UNIWERSALNEJ  NEW AGE

. „…Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie Królestwa, chwastem zaś synowie złego…” (Mt. 13.38) „…Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać nauki mojej. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca!…” (J. 8, 43) „…Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku… ” (1J 3.8)

.

1. Słowo wstępne Wśród wielu współczesnych form walki z Bogiem i z Kościołem Jezusa Chrystusa, których inspiratorem jest sam „ojciec kłamstwa i duch nieprawości”, a wykonawcami niestety ludzie jemu ulegli, istnieje dziś jedna z form jawnego szatanizmu, znana nam jako „kult Pana” i wszechobecne królowanie jego symbolu: pięcioramiennej gwiazdy, czyli tzw. pentagramu!

Każda religia posługuje się symbolami dla wyrażenia duchowych wartości w sposób widzialny. Nas, chrześcijan ortodoksyjnych, którzy obracamy się na co dzień w świecie symboliki starochrześcijańskiej, nie dziwi ich wielość. Przeciwnie, ich alfabet jest nam znany i czytelny a wielość znaków i gestów, symboli słów liturgicznych świadczy o bogatym życiu duchowym, w którym możemy tym co materialne opisywać i wyrażać to, co duchowe. Uniwersalnym symbolem chrześcijaństwa jest Krzyż i tym znakiem oznaczamy nie tylko wszystko należące do Kościoła w sensie materialnym, ale również w sensie duchowym. Człowiek naznaczony Krzyżem przed chrztem, staje się własnością Chrystusa. Krzyż noszony na piersi i widoczny dla innych świadczy o mojej religii i przekonaniach w życiu codziennym. Krzyż na widocznym miejscu w środku miasta czy wioski świadczy o toczącym się tu życiu chrześcijańskim. Umieszczony na szczycie budynków sakralnych, świadczy o miejscu kultu, o poświęceniu go na wyłączną własność Boga.

Czytaj dalej »

Слуги антихриста пытаются спасти Волчий собор. Даты смещены и назначено собрание (3rm.info)

Po rosyjsku

1466066416_i-papaПредстоятели поместных Православных церквей прибывают на остров Крит, где был запланирован Всеправославный Собор.

По последним данным Константинопольского патриархата, который координирует подготовку к этому форуму, он откроется 20-го и завершится 25 июня. 17 июня состоится синаксис - встреча предстоятелей, на которой обсудят повестку дня и проект итогового обращения.

Между тем всеправославный статус Собора, который не созывался более тысячи лет и готовился больше полувека, оказался под вопросом после того, как Болгарская, Сербская, Антиохийская, Грузинская и Русская церкви отказались от участия в нем, призвав сперва урегулировать разногласия и доработать документы. Czytaj dalej »

„W świecie niespokojnie” – Putin w pilnym trybie ogłosił natychmiastową gotowość do wojny (marucha.wordpress.com)

Po polsku

russia_putin W Rosji zaczęło się sprawdzanie w pilnym trybie gotowości armii do boju. Kontrolę przeprowadza się na zarządzenie Włodzimierza Putina i potrwa ona do 22 czerwca, przekazuje „Interfaks”.

Podczas sprawdzania będzie oceniany stan arsenałów armii i gotowość różnych organów wojskowego dowodzenia.

„W ciągu pierwszej doby należy skontrolować wykonanie tymczasowych normatywów ustalonej miary gotowości bojowej, ocenić zdolność organów dowodzenia wojskami i organizacji, rozstrzygnąć postawione zadania i przeprowadzić zaplanowane przedsięwzięcia, w tym w kwestiach mobilizacji” – zawiadomił minister obrony Sergij Szojgu.

Minister obrony generał armii Sergiej Szojgu powierzył swojemu zastępcy Anatolijowi Аntonowowi poinformowanie attache wojskowych obcych państw o kolejnym nagłym sprawdzeniu sił Zbrojnych Rosji. Czytaj dalej »

Antypapież Franciszek wezwał Europę do odrodzenia się w islamie (pl.blastingnews.com)

Po polsku

 Antypapież Franciszek otrzymał nagrodę im. Karola Wielkiego, co wykorzystał do … zapowiedzi połączenia chrześcijaństwa z islamem.

Nagroda ma stanowić wyraz uznania dla tych, którzy swoją działalnością przyczynili się do wzmocnienia i utrwalenia wspólnoty europejskiej. Ta skądinąd nadzwyczaj słuszna i pożyteczna idea została niestety zawłaszczona przez biurokratyczno-autorytarne superpaństwo. W tym świetle należy widzieć jej przyznanie dla głowy KRK, pchanego z całej siły na lewo. Dokonało się to przy wielkiej pompie, jedną z głównych postaci której był inny laureat tej nagrody, znany nam dobrze Martin Schulz.

Co powiedział Franciszek

Dziękując za przyznanie tej nagrody Franciszek wygłosił mowę na temat wyzwań przed jakimi jego zdaniem stoi Europa. Co już w jego przypadku znamienne, nawet się nie zająknął na temat hebrajsko-chrześcijańskich korzeni cywilizacji zachodniej. Błędnie przedstawiwszy istotę idei państwowej starożytnego Rzymu jako budowanie zgody i współpracy za cenę utraty własnej tożsamości, przeszedł do współczesności. Dał do zrozumienia, że państwa narodowe to przeżytek, a odzyskanie suwerenności i budowanie na zasadzie: Polska najpierw dla Polaków, Szwecja dla Szwedów itd. byłoby „okrutnym narzuceniem jednakowości.” Jak oznajmił „duch Europy, który powstał dzięki zazębianiu się różnych ludów i cywilizacji” zachęca do budowy „modelu nowej syntezy”. Zapowiedział przy tym „koalicje religijne” na rzecz „kultury dialogu i odkrywania świata”. Kluczową rolę odegra w tym „cudzoziemiec, imigrant i ludzie z innych kręgów kulturowych”. Czytaj dalej »

Ks. Grzegorz Śniadoch: Zbliżają się czasy ostateczne. Musimy zachować Wiarę i moralność (www.pch24.pl)

Po polsku

jezus-chrystusWykład prowadzony przez kapłana katolickiego, tak więc posiada swoje osobliwości, niemniej jednak bardzo wiele można się dowiedzieć - admin.

W wykładzie pt. „Kościół walczący w służbie Chrystusa Króla. Nasza walka w czasach ostatecznych” wygłoszonym podczas Kongresu dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla, ksiądz Grzegorz Śniadoch z Instytutu Dobrego Pasterza przeanalizował historię najnowszą pod kątem zapowiadanych w Piśmie Świętym czasów ostatecznych. Musimy być na nie gotowi, gdyż nie wiemy jaka czeka nas przyszłość, a z ujawnionych fragmentów III Tajemnicy Fatimskiej wynika, że nadchodzi dla świata ciężki czas wojen.

- Kto ma oczy i używa rozumu ten jasno widzi, że stoimy w przededniu kolejnej wielkiej transformacji świata. Można powiedzieć, że jesteśmy w wigilii pewnych finałowych wydarzeń – zauważył ks. Śniadoch. Swoje rozważania podzielił na dwie części, jedna to spojrzenie na perspektywę doczesną, druga: na wieczną.

- Wiek XX miał trzy wielkie transformacje, które idą w ściśle określonym kierunku, utworzenia nowego porządku świata. Zgodnie z tym co pisał Albert Pike, jeden z amerykańskich masonów, twórca tak zwanej teorii trzech wojen, która ma doprowadzić do nowego porządku świata. Pierwsza transformacja to Pierwsza Wojna Światowa, w wyniku której upadł stary porządek europejski. Upadły ostatnie liczące się monarchie na Starym Kontynencie. Woodrow Wilson, amerykański prezydent, nie chciał rozmawiać z Karolem Habsburgiem, który nieustannie przez całą wojnę proponował porozumienia pokojowe, argumentując, że nie będzie rozmawiał z człowiekiem, który nie jest wybrany metodą demokratyczną i twierdzi, że jego władza pochodzi od Boga. W wyniku I Wojny Światowej upada ostatnia wielka monarchia katolicka Habsburgów i wkrótce upadają wszystkie pozostałe. Na gruzach imperium Rosyjskiego powstał komunizm, największa zaraza jaka kiedykolwiek dotknęła ziemię. A dobrze wiemy, że nie byłoby żadnego komunizmu, gdyby nie żydowskie złoto, które płynęło z Wall Street. Czytaj dalej »

Do piekła i z powrotem

Po polsku

Zmartwychwstanie Chrystusa 2016

Po polsku, Polecane

poczatek1

Chrystos Woskres !!! Chrystus Zmartwychwstał !!!

Droga rodzino Cyrylo-Metodiańska

Świat w jakim przyszło nam żyć, powraca do mroków pogaństwa. Wielu ludzi nie chce wierzyć w prostą i pełną miłości prawdę Chrystusową, natomiast łatwo nadstawia uszy na modne i jakże obłudne baśnie i mity ludzi będących we władaniu złych duchów. Wielu myśli, że wystarczy być dobrym człowiekiem, aby Bóg nas kochał …. Jakże łatwo ci ludzie zapominają, że bez Jezusa Chrystusa nie ma życia wiecznego, że Jego męka Krzyżowa, nauka jaką nam przekazał, Jego przyjście na ziemię i chwalebne Zmartwychwstanie to nie są żarty, lub jedynie słowa, które swobodnie można odrzucić.

Bracia i Siostry, nawet gdyby cały świat odpadł od Boga, wy jednak do ostatniej chwili swego życia, strzeżcie swojej wiary, gdyż za wielką cenę zostaliście wykupieni. Za swoje wierne i pełne cierpienia stanie pod Krzyżem, zyskacie udział w wiecznej radości, jaką może dać tylko Zmartwychwstały Syn Boży, w Którego ręku znajduje się wszelka władza, który w odpowiednim czasie osądzi każdego z ludzi i nikt nie ucieknie przed Jego sprawiedliwością.

Życzymy Wam, aby potęga światłości zmartwychwstałego Chrystusa rozjaśniła wszelkie smutki Waszych serc, opromieniła drogę Waszego życia, przyniosła radość, pokój, pragnienie żywej wiary, nadziei i miłości do Zmartwychwstałego Zbawiciela i naśladowania życia Jego Świętych.

Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus błogosławi Was i Wasze Rodziny, w codziennych zmaganiach w staniu na Golgocie życia, aby umarł stary człowiek grzechu i narodził się nowy – odważny, miłujący Boga i bliźniego, oraz głoszący, że: Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

.

Z miłością w Chrystusie Zmartwychwstałym
Archimandryta Nikodem
Ihumen Prawosławnego Monasteru
świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach
wraz z Ojcami i Braćmi

.

******************************************************************

.

Drodzy Bracia i Siostry,

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.” (Mat 7.15-19)

.

Każdy z was, kto widzi i rozumie to, co się wokół dzieje, widzi, że cały świat w zawrotnym tempie zbliża się do swojego końca, a niewierna i zbuntowana przeciw Bogu ludzkość, co raz głębiej pogrąża się w swoim upadku. Czytaj dalej »

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj