MODLITWA DO ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Akatysty i modlitwy, Po polsku, Polecane

MODLITWA DO ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Zbawiciel nasz Jezus Chrystus

Kyrie eleison!
Chryste eleison!
Kyrie eleison!
Jezu Chryste - usłysz nas!
Jezu Zbawco - wysłuchaj nas!

Ojcze z niebios i Stwórco, Boże -                                               zmiłuj się nad nami
Synu Jednorodzony - Odkupicielu świata, Boże! -                     zmiłuj się nad nami
Duchu Święty - Dawco Życia - Jedyny Boże -                            zmiłuj się nad nami
Przenajświętsza Trójco - Jedyny w trzech Hipostazach, Boże-  zmiłuj się nad nami
Jezu, Synu Boga Żywego -                                                         zmiłuj się nad nami
Jezu Odblasku Ojca …
Jezu, Jasności Światła wiecznego …
Jezu, Królu chwały …
Jezu, Słońce sprawiedliwości …
Jezu, Synu Maryi Dziewicy …
Jezu, najmilszy Gościu duszy …
Jezu, przedziwny w cudach Swoich … Czytaj dalej »

Akatyst do świętego i sławnego Cudotwórcy Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej (www.monasterujkowice.pl)

Akatysty i modlitwy, Po polsku

Święty Mikołaj CudotwórcaKondak 1

Arcyzwycięski Cudotwórco, szczególnie miły Chrystusowi, wylewający nam wszystkim drogocenny olej miłości dla świata i niewyczerpane morze cudów, wysławiam Cię z miłością, święty Mikołaju; Ty który masz śmiałość przystępować do Boga, uratuj nas od wszelkiego nieszczęścia, abym zawołał do Ciebie: Raduj się Święty ojcze nasz Mikołaju wielki cudotwórco!

Ikos 1

Byłeś jak Anioł, gdy jeszcze na ziemi żyłeś, objawił nam Ciebie Stworzyciel wszelkiej istoty; bowiem przewidział bogactwo dobroci Twojej duszy, najmiłościwszy Mikołaju, naucz nas wszystkich śpiewać Tobie te oto słowa:

.

.

.

Raduj się w łonie matki oczyszczony,
Raduj się całkowicie poświęcony.
Raduj się, który urodzeniem swym zadziwiłeś rodziców,
Raduj się, który siłę duchową swoim urodzeniem ukazałeś piekłu.

Raduj się raju obiecany ziemi,
Raduj się kwiecie przez Boga posadzony.
Raduj się krzewie winny Chrystusa dobrego Ogrodnika,
Raduj się cudowne drzewo ogrodu Jezusa.

Raduj się lilio wyrastająca w raju,
Raduj się piękny aromacie oleju Chrystusowego.
Raduj się, który odganiasz rozpacz,
Raduj się bowiem przez Ciebie zstępuje radość.

Raduj się Święty ojcze nasz Mikołaju wielki cudotwórco!..

. Czytaj dalej »

Modlitwa do Przeczystej Bogurodzicy

Akatysty i modlitwy, Po polsku, Wyzwolenie z opętania

Matka Boża Nieustającej Pomocy

O Przeczysta Dziewico, Bogurodzico, Nadziejo wszystkich chrześcijan żyjących na ziemi! Nie odwracaj Oblicza Swego ode mnie, grzechami zeszpeconego, bo ja całą moją nadzieję pokładam w Twoim Miłosierdziu. Zagaś we mnie płomienie namiętności moich, rozpal moje chłodne serce i rozum miłością do wypełniania przykazań Syna Twego i Boga naszego.

Wykorzeń, Przeczysta, z mego przyciemnionego umysłu i mego zepsutego serca niedbalstwo, lenistwo, beznadziejność, gniew, egoizm i niewiarę oraz wszelkie pożądliwości, złe przyzwyczajenia, złe myśli i zamiary. Ulecz, Włodarko moją duszę oraz ciało ciągle pragnące wygód i grzechów. Nie dozwól, aby zło mnie zwyciężało.

Oddal ode mnie złośliwości złych duchów, które chcą mnie zniszczyć i strącić z drogi zbawienia.
Ratuj mnie od nienawistnego ich działania, bo Ty jesteś naszym ratunkiem i nigdy nie opuszczasz tych, którzy wiernie Ci służą i przyzywają Twego miłosierdzia i pomocy. Serce swoje, życie i duszę, oraz wszystko co posiadam oddaję dziś dla Jezusa Chrystusa - Naszego Boga i Zbawiciela oraz dla Ciebie, o Bogurodzico - w Twoje przeczyste dłonie i błagam z całej duszy: przyjmij tą moją ofiarę i nie daj mi zginąć. Od tej chwili należę i pragnę żyć tylko dla Boga i dla Ciebie, natomiast wszelkiego zła, grzechu, działania diabelskiego i kontaktu ze złymi duchami wyrzekam się całkowicie i nie chcę mieć z nimi nic wspólnego.

Błagam Cię, o Włodarko i Przewodniczko nasza, ochroń mnie i ukryj przed oszustwem i pieczęcią nadchodzącego antychrysta; poprowadź mnie w moim życiu, aby nie triumfował nade mną wróg mojego zbawienia, ale abym mógł żyć dla Boga i dla Ciebie, a na koniec otrzymał zbawienie mojej duszy i na wieki wychwalał Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca i Syna i Ducha Świętego! Amen!

Akatyst Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy – Dziewicy

Akatysty i modlitwy

zwiastowanie

Przetłumaczono i wydano z błogosławieństwem
Arcybiskupa Przemysko-Nowosądeckiego Adama

Zezwalam i Błogosławię na druk i rozpowszechnianie
„Akatystu ku czci Najświętszej Dziewicy-Bogurodzicy”

ADAM - Arcybiskup Przemysko-Nowosądecki

Sanok dnia 1 VI 2004r. Czytaj dalej »

Modlitwa do Przeczystej Bogurodzicy

Akatysty i modlitwy

bogurodzicaO Przeczysta Bogurodzico, Nadziejo nasza, ochroń mnie w Twojej łaskawości! Pokieruj moim życiem i poprowadź je zgodnie ze świętą wolą Twojego Syna i naszego Boga. Daruj mi odpuszczenie grzechów, bądź dla mnie ucieczką, pokrowem, obroną i przewodniczką, prowadź mnie do życia wiecznego. Nie opuszczaj mnie również, o Włodarko, w straszny czas śmierci, ale przybądź mi na pomoc i wyrwij mnie z okrutnych mąk diabelskich. Albowiem gdy wysłuchujesz błagań, darujesz wiernym Twoim moc i siłę; dlatego zechciej je przyjąć, jako prawdziwa i wszystkim władająca Matka Boża! Przyjmij Ciebie jedynej godne i Tobie jedynej zanoszone dary od nas, niegodnych sług Twoich, o Przemiłosierna, Przenajświętsza Włodarko Bogurodzico, wybrana spośród wszystkich, wyższa od wszelkiego stworzenia niebiańskiego i ziemskiego! Czytaj dalej »

Akatyst do Najsłodszego Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa (www.monasterujkowice.pl)

Akatysty i modlitwy, Po polsku, Polecane

jesus_christ

Kondakion 1

Arcyzwycięski Hetmanie i Boże, piekła pogromco, Ty wybawiłeś nas od wiecznej śmierci, dziękczynne pieśni przynosimy Tobie słudzy przez Ciebie stworzeni. Mając miłosierdzie niewypowiedziane od wszelkich bied wybaw nas, wzywających:Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Ikos 1

Boże mocy i Aniołów Stwórco, otwórz mój niedouczony rozum i język dla wychwalania przeczystego Twojego Imienia, jak niegdyś głuchoniememu słuch i język otworzyłeś i ten zawołał:

Jezusie przecudny aniołów zadziwienie,
Jezusie mocny prarodziców wybawienie,
Jezusie przesłodki patriarchów uwielbienie,
Jezusie przesławny wiernych umocnienie,
Jezusie przeumiłowany proroków wypełnienie,
Jezusie przedziwny męczenników mocy,
Jezusie przecichy mnichów radości,
Jezusie przemiłościwy prezbiteriów słodyczy,
Jezusie przemiłosierny poszczących wsparcie,
Jezusie przesłodki przepodobnych rozradowanie,
Jezusie przeczcigodny mądrości żyjących w czystości,
Jezusie przedwieczny grzeszników zbawienie,
Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Kondakion 2

Całunem spowitego syna, jedynaka wdowy na pogrzebanie niesionego wskrzesiłeś, Zbawco, wzruszony łzami matki, okazując jej miłosierdzie, o ludzi miłujący, tak i mnie okaż miłosierdzie i przez grzech obumarłą moją duszę ożyw, aby zaśpiewała Tobie: Alleluja. Czytaj dalej »

Богородичное правило (lib.eparhia-saratov.ru)

Akatysty i modlitwy, Po rosyjsku

Богородичное правило

kazanskaya-ikona-bozhey-materiЧтение 150 раз в сутки Архангельского приветствия «Богородице Дево, радуйся…»

Толкование о Богородичном правиле

Сама Царица Небесная дала людям это правило в VIII веке, и его исполняли когда-то все христиане, а потом забыли о нем.

Преподобный Серафим Саровский напомнил об этом правиле. Благословляя обойти по канавке вокруг Дивеевской обители, старец просил людей прочитать 150 раз «Богородице Дево, радуйся…» и своих духовных чад - дивеевских «сирот» - благословил исполнять ежедневно это правило.

В келлии преподобного Серафима нашли старинную книжку с описанием чудес, совершившихся с людьми, исполнявшими это чудодейственное чтение архангельского обрадования Царицы Небесной.

Владыка Серафим Звездинский тоже ежедневно исполнял Богородичное правило, причем, исполняя его, он молился за весь мир и охватывал этим правилом всю жизнь Царицы Небесной.

Старец схиархимандрит Захария (Зосима) весьма ценил и любил владыку Серафима и называл его «святой архиерей». Он также ежедневно исполнял Богородичное правило по его схеме и одному из духовных детей дал списать ее.  Czytaj dalej »

Kilka przydatnych modlitw przeciwko siłom diabelskim

Akatysty i modlitwy, Po rosyjsku

Potęga Krzyża Świętego
МОЛИТВА ЧЕСТНОМУ КРЕСТУ
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящи Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем, и в веселии глаголящих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняй бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшего и поправшаго силу диаволю, и даровавшего нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки веков. Аминь.

.

МОЛИТВА КО ГОСПОДУ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ
Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес, смиряяй и возносяяй, наказуяй и паки исцеляяй, брата нашего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы: и исцели его, воставляяй от одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу: и аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости Твоего ради Человеколюбия. Ей Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господе нашем, с нимже благословен еси, и со Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва об исцелении одержимых нечистыми духами
Божий вечный, избавляющий человеческий род от плена дьявола!
Освободи твоего раба … (имя)
От всякого действия нечистых духов,
Повели злым и нечистым духам и демонам
Отступить от души и тела раба твоего … (имя),
Не находиться и не скрываться в нём. Czytaj dalej »

Преподобный Моисей Угрин, Печерский (days.pravoslavie.ru)

Akatysty i modlitwy, Po polsku

240px-saint_moses_the_hungarianПреподобный Моисей Угрин, Печерский, по происхождению венгр, был братом преподобного Ефрема Новоторжского († 1053; память 28 января) и Георгия. Вместе с ними он поступил на службу к святому благоверному князю Борису († 1015; память 24 июля). После убийства в 1015 году на реке Альте святого Бориса, вместе с которым погиб и Георгий, святой Моисей бежал и скрывался в Киеве у Предславы, сестры князя Ярослава. В 1018 году, когда польский король Болеслав захватил Киев, святой Моисей вместе с другими попал в Польшу в качестве пленника.

Высокий и стройный красавец, святой Моисей обратил на себя внимание одной богатой польки-вдовы, которая загорелась к нему страстным желанием и захотела сделать его своим мужем, выкупив из плена. Czytaj dalej »

AKATYST DO PRZEPODOBNEGO I BOGONOŚNEGO OJCA NASZEGO SERAFINA, CUDOTWÓRCY SAROWSKIEGO (swiadectwoprawdy.wordpress.com)

Akatysty i modlitwy, Po polsku, Polecane

seraphim_of_sarov3„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie” (Mt.26:41)

AKATYST DO PRZEPODOBNEGO I BOGONOŚNEGO OJCA NASZEGO SERAFINA, CUDOTWÓRCY SAROWSKIEGO .……… Czytaj dalej »

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj