Tajemnicze krzyże odkryto na pustyni Arabii Saudyjskiej

Po polsku

Arabia chrześcijańskaWyryte na skałach krzyże oraz imiona męczenników chrześcijańskich i biblijne odkryła na pustyni na południu Arabii Saudyjskiej francusko-saudyjska grupa archeologów. Kierujący nią prof. Frédéric Imbert z Uniwersytetu Aix-Marseille w Marsylii powiedział na konferencji prasowej w Bejrucie, że wykopaliska pochodzą z drugiej połowy V wieku i świadczą o istnieniu żywej wspólnoty chrześcijańskiej na tych ziemiach.

Odkrycia dokonano na skałach w górach Dżabal Kawkab (Góra Gwiazdy) w południowo-zachodniej prowincji Nadżran (wzdłuż granicy z Jemenem). Obszar ten nosi nazwę Bir Hima lub Abar Hima, a termin ten „odwołuje się do strefy studni, znanych już w starożytności” – oświadczył naukowiec francuski. Wyraził przypuszczenie, że teren ten mógł być strefą postojów w celu zaopatrzenia się w wodę dla karawan, wędrujących z Jemenu do Nadżranu.

Według profesora, odkryte krzyże nie są jedynymi, jakie znamy z Arabii Południowej i Wschodniej, „ale są to niewątpliwie najstarsze krzyże chrześcijańskie z okresu datowanego na 470 rok”. Czytaj dalej »

Tajemnice scjentologii - cały film - lektor PL

Po polsku, Polecane

Naukowcy chcą ustawy o „produkcji” dzieci. (zanimkupisz.hvs.pl)

Po polsku

children ??

Szybki postęp w genetyce, to także komercyjna produkcja „markowych dzieci” na rządanie.

„Społeczeństwo musi być przygotowane,na postęp jaki jest dziełem naszych naukowców”, twierdzą dziennikarze BBC.

Dr. Tony Perry, pionier w dziedzinie klonowania, ogłosił, że potrafi dowolnie edytować kod DNA u myszy, tworząc w ten sposób dowolną hybrydę. „Ogromne postępy badań genetycznych w ostatnich dwóch latach, pozwala nam tworzyć „markowe i szytę na miarę dzieci”, twierdzi Perry.

Inni czołowi naukowcy i bioetycy twierdzą, że nadszedł czas na poważną publiczną debatę na ten temat. Dzieci posiadające piękno gwiazd filmowych, inteligencję wybitnych naukowców i organizm odporny na wszystkie choroby, to nie science fiction. Warto tutaj przypomnieć tajny raport Bilderbergów : Czytaj dalej »

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МОНАХОВ ПРАВОСЛАВНОГО МОНАСТЫРЯ В УЙКОВИЦАХ В ПОЛЬШЕ

Po rosyjsku, Polecane

 ecum

Дорогие Братия и Сестры во Христе!

«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это — начало болезней». (Мф. 24:4-8),

Всем нам известно, что неподалеку от нас, на Восточной Украине идет гражданская война. Те, которые с надлежащим вниманием смотрят на происходящее в мире, видят, что над миром тяготеет угроза войны, и не локальной войны, а мировой.
Эти вещи не происходят сами собой. Все они спланированы и спровоцированы тайными антихристианскими обществами, которых главной целью является борьба с Церковью Христовой, уничтожение веры во Христа, Единого Бога в Троице. Они хотят ее заместить безбожием, гедонизмом, язычеством и разными антихристианскими идеологиями, заставляющими человека сознательно или бессознательно подчиниться властелину тьмы — люциферу.

Эти противостоящие Богу тайные силы это прежде всего масоны во всех их разновидностях. Надлежит помнить, что масоны это не только элитарная скрытая организация для изврященных глумителей мира, но это РЕЛИГИЯ, в которой богом является падший ангел- люцифер- сатана. Все масоны ОДЕРЖИМЫ.
Для них уже не существуют христианские нормы и законы, a также заповеди: не убивай, не кради, не желай итд. Все они „освобождены” от религиозных и моральных „суеверий”, a значит, могут красть, убивать, творить обман, и вообще они выше закона, выше мира и выше здравого рассудка.
Конечным итогом организованных ними глобализации и экуменизма, наглой дехристианизации и деморализации является воцарение „гениального” религиозного и политического лидера, которого знаком будет число 666, а он нам хорошо известен как АНТИХРИСТ.

Пока они хотят ослабить и переделать от 2000 лет неизменяемую Церковь. Czytaj dalej »

Znajdź różnicę… (redakcjapartyzant.wordpress.com)

Po polsku

Naciśnij na obrazek, aby go powiększyć.

ekum

Gender Equality Paradox (polskie napisy) - norweski komik na tropach absurdów gender

Po polsku, Polecane

Po publikacji tego filmu, norweski rząd wycofał dotacje dla promowania zwariowanej ideologii gender.

Góra Athos Republika Mnichów

Po polsku

Błogosławieństwo szatana (wolna-polska.pl)

Po polsku, Polecane

Filipiński judeochrześcijańsko-okultystyczny neo-„kardynał” Luis Antonio Tagle wraz z judeochrześcijańsko-okultystycznym szefem kościoła katolickiego radośnie zaczarowują zgromadzone tłumy bezmyślnych judeochrześcijan. Ślepi, głusi, opętani!

bergoglio-and-tagle-give-the-horns-wally-santana- ZOBACZCIE KOMU SŁUŻĘ ..

Aby powiększyć, naciśnij na obrazek.

. a1011-600x380

.

aaa

Светлана Копылова “Хитрец”

Po rosyjsku, Polecane

Narodziny „bergoglianizmu” – Christopher A. Ferrara (www.bibula.com)

Po polsku, Polecane

Niezaprzeczalnym faktem który niepokoić powinien każdego świadomego katolika, jest to, iż Franciszek, jako pierwszy papież w historii Kościoła, jest powszechnie wychwalany przez “władców świata tych ciemności, duchy nieprawości w przestworzach” (Ef 6,12). Pod “silnym wrażeniem” jego osobowości pozostaje nawet sam Barack Obama, prawdziwy zwiastun antychrysta.

Nie ma potrzeby przytaczać tu po raz kolejny wyrazów bezprecedensowego zachwytu świata nad osobą obecnego biskupa Rzymu. O tym jak postrzegany jest jego “romans” ze światem współczesnym świadczą dobit­nie wyniki, jakie otrzymujemy po wpisaniu w dowolną wyszukiwarkę internetową wyrazów “papież Franciszek” oraz “rewolucja”.

“Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”.

Ekwilibrystyka neokatolików, usiłujących przypisać ten fakt powszechnemu brakowi zrozumienia dla “tradycyjnego w istocie” papieża budzić może jedynie śmiech. W swej książce Spustoszona winnica (1973) Dietrich von Hildebrand ostrzegał, że “trucizna naszej epoki powoli przenika do samego Kościoła i wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z apokaliptycznego charakteru naszych czasów”.

Późniejszy papież Benedykt XVI pisał niegdyś: “Jestem osobiście przekonany, że kiedy w przyszłości napisana zostanie intelektualna historia Kościoła katolickiego w XX wieku” osoba Dietricha von Hildebranda uznana zostanie za jedną z najwybitniejszych postaci naszych czasów” (Soul of a Lion, s. 12). Postawa obecnych neokatolickich komentatorów pozostaje jednak w rażącej sprzeczności z intelektualną uczciwością von Hildebranda: będąc świadkami programowego zatruwania Kościoła ideami światowymi, z determinacją serwują oni swym odbiorcom środek znieczulający w postaci fałszywego optymizmu posuwając się do blokowania komentarzy na prowadzonych przez siebie blogach, aby nie mogły przeniknąć tam żadne prawdziwe informacje, mogące rozwiać tworzone przez nich iluzje.

Abp Bergoglio, puste seminaria i “Msza z Pinokio”

Rzeczywistość przedstawia się jednak następująco: w wyniku konklawe z roku 2013 liberalny latynoski jezuita zastąpił Benedykta XVI po jego tajemniczej, w kuriozalny sposób uzasadnianej i absolutnie bezprecedensowej “renuncjacji” z “aktywnej posługi” jako następca św. Piotra. Czytaj dalej »

Dear Brothers and Sisters in Newborn Christ!

Po angielsku, Polecane

 ecumanical

“Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming, ‘I am the Messiah,’ and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains.” (Matthew: 24, 4-8)

We are all familiar with the conflict in the East of the Ukraine that is in the midst of the civil war. If one pays particular attention to the events happening nowadays at the world scene one easily notices that there is a serious threat of not only a local war but a global one.
Those events are not happening without the cause but are elicited and well planned by the anti-Christian, secret societies the ultimate goal of which is the battle against the Church of Christ. All they really aim at is the destruction of the faith in Jesus Christ, God in the Holy Trinity across the world and replacing it with profanity, hedonism, heathendom and anti-Christian ideologies of all sorts that lead humanity to the aware or unaware submitting to the Lucifer – the master of darkness.

Those dark forces fighting with God are, among others, various types of Freemasonry which is not only an elitist and hidden organization of the perverted oppressors of the world but above all a RELIGION that regards the once fallen Angel – Lucifer – the devil their God. People belonging to those societies are POSSESSED by demons.

They do not hold to Christian rules, norms or commandments as: ‘Thou shalt not kill’, ‘Thou shalt not steal’, ‘Thou shalt not covet’ etc. They – freed from the religious-moral ‘superstitions’ can steal, kill, deceive and perform all ungodly deeds for they deem themselves the rules over the whole world and beyond any reasoning. Czytaj dalej »

W Rosji zabroniono prowadzenia pojazdów transwestytom i sadomasochistom. Putin wypowiedział się o islamie. (zmianynaziemi.pl)

Po polsku

russiaWładze Rosji wciąż idą pod prąd światowym tendencjom faworyzowania dewiacji seksualnych. Tym razem premier Rosji Dmitrij Miedwiediew podpisał dekret, zgodnie z którym transseksualizm, sadomasochizm i pedofilię uznano za zaburzenia osobowości seksualnej. Postawy te wpisano na listę zaburzeń, które stanowią przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów, podaje NewsRu.com.

Dokument podpisano 29 grudnia 2014, ale opublikowano w ostatnim tygodniu. Przyjęcie tej uchwały ma na celu uzupełnienie programów, służących ograniczenia liczby wypadków śmiertelnych na drogach do 10 na 100 tys. mieszkańców. Przeciwwskazania odnoszą się do „zaburzenia osobowości i zachowania w dorosłym życiu” - według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zdrowia (MKB-10).

Spis MKB-10 obejmuje zaburzenia zachowań seksualnych tj. transseksualizm, transwestytyzm, fetyszyzm, podglądactwo, sadomasochizm, pedofilia, ekshibicjonizm, nekrofilia i inne.  Rządowy dekret stwierdza, że „zaburzenia seksualne” mogą być przeszkodą do prowadzenia pojazdów „ze względu na obecność przewlekłych i długotrwałych zaburzeń psychicznych, którym towarzyszą ciężkie lub utrzymujące się zaostrzone dolegliwości bólowe.” Czytaj dalej »

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA !!!

Po polsku, Polecane

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA !!!

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Nowonarodzonym!

Po raz kolejny dane nam było dożyć do Świąt przyjścia na świat Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Wydarzenie, jakie dokonało się 2014 lat temu, nie można porównać z niczym innym w całej historii świata.

Druga Hipostaza odwiecznej Trójcy Świętej – Syn Boży – Jezus Chrystus – Wszechmocny i Odwieczny, którego niebo objąć nie może, przyszedł na nasz grzeszny i przewrotny świat, jako pokorne i bezbronne dziecko.

Bracia i Siostry, pamiętajmy, że On, którego dziś widzimy jako małe dzieciątko, jest Sędzią Odwiecznym, który będzie nas kiedyś sądził za nasze czyny. Prośmy Go zatem o miłosierdzie i pomoc, o to aby On prawdziwie stał się naszą jedyną Drogą i Prawdą, aby darował nam Życie, jakie w Nim jest, gdyż On sam jest Życiem. Pamiętajcie, że w Jego ręku jest błogosławieństwo dla sprawiedliwych i kara, jaką dotyka bezbożników. Nie lekceważcie zatem Jego trudów i Jego poświęcenia dla nas, lecz starajcie się o wykonywanie Jego Świętej woli, aby Jego błogosławieństwo stało się waszym udziałem.

Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus rozświetli wasze życia, rozgrzeje wiarę, umocni siły i poprowadzi wszystkich nas, aby żyć z Nim i dla Niego w całym Nowym 2015 Roku.

- SŁAWITE JOHO !!!
Archimandryta Nikodem
Ihumen Prawosławnego Monasteru
świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach
wraz z Ojcami i Braćmi
.

****************************************************

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Nowonarodzonym!

“Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.” (Mat. 24. 4-8)

Wszystkim nam jest wiadome, że tuż obok nas na wschodniej Ukrainie, trwa wojna domowa. Kto zaś uważniej przygląda się wydarzeniom w świecie, łatwo zauważy, że nad światem co raz wyraźniej wisi groźba wojny nie tylko lokalnej, ale światowej.

Te rzeczy nie dzieją się same, lecz są prowokowane i planowane przez antychrześcijańskie tajne stowarzyszenia, których celem Czytaj dalej »

Arka Noego

Po polsku

Bóg Cudów

Po polsku

Последний отшельник - The Last Anchorite

Po angielsku, Po rosyjsku

Chińskie władze niszczą krzyże i zakazują chrześcijanom świętowania (www.pch24.pl)

Po polsku

tiananmen-square

W samej tylko prowincji Zhejiang chińskie władze w ciągu ostatniego pół roku zniszczyły 400 krzyży. Oficjalnie komuniści tłumaczą, że na postawienie takich obiektów nie wydano stosownej zgody. Protesty chrześcijan nie przynoszą skutku.

Dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia wspólnota chrześcijańska w prowincji Zhejiang postawiła na miejsce starego krzyża nowy, metalowy. Godzinę później pojawiła się policja, która symbol chrześcijaństwa powaliła na ziemię.

Ocenia się, że tylko w tej prowincji komunistyczne władze w ciągu kilku ostatnich miesięcy usunęły 400 krzyży. Urzędnicy powołali się w tym zakresie na brak odpowiednik pozwoleń budowlanych. Czytaj dalej »

Jak poradzono sobie z awanturniczym ateistą. (www.pch24.pl)

Po polsku

planeAwantura na pokładzie American Airlines. Poszło o życzenia „Wesołych Świąt”

Tradycyjnie już w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia stewardessy i personel pokładowy składa swoim podróżnym życzenia świąteczne. Dominuje najbardziej skrótowa i lakoniczna, zrozumiała przez większość wersja. W tym roku wypowiedziane przez uprzejmą stewardessę życzenia nie spodobały się jednemu z pasażerów lotu 1140 z Nowego Jorku do Dallas.

Ateista – jak sam siebie określił – wywołał awanturę i ubliżył najpierw stewardessie, a następnie jej kolegom z pracy, którzy tego samego życzyli pozostałym pasażerom. – Jak możecie życzyć wszystkim coś takiego. Przecież z pewnością nie wszyscy pasażerowie tego lotu to chrześcijanie. Moglibyście raz na zawsze zastanowić się nad tym, co, komu i gdzie mówicie – krzyczał.

– A najlepiej, jakbyście nic nie mówili! – to najdelikatniejszy przykład przedświątecznego popisu ateisty–awanturnika. W miarę jak Czytaj dalej »

Orban wyprasza z Węgier Międzynarodowy Fundusz Walutowy (marucha.wordpress.com)

Po polsku

Orban

Orban wyprasza z Węgier Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wcześniej odda mu jego pieniądze pożyczone przez socjalistycznego premiera

Pogrążone w straszliwym kryzysie Węgry – jak opisują kraj rządzony przez Viktora Orbana lewicowe media z Europy zachodniej – chce przed terminem spłacić pożyczkę, zaciągniętą przez znanego z „prawdomówności” socjalistycznego premiera Ferenca Gyurcsany’ego.

To z pewnością dla konsumentów mainstreamowych mediów będzie spore zaskoczenie. Rząd Węgier, odsądzany od czci i wiary, także za fatalnie prowadzoną politykę gospodarczą, zgłosił chęć spłaty przed terminem pożyczki zaciągniętej w 2008 r. od Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

[Przepraszam bardzo – jakie u diabła zaskoczenie? Czy przeciętny kretyn w jakikolwiek sposób kojarzy stan gospodarczy kraju z jego zdolnością spłacenia długów? Czy w ogóle zastanawia się, jak to możliwe, że kraj rzekomo na granicy bankructwa chce swoje długi spłacić przed czasem? – admin] Czytaj dalej »

Co Orban przeskrobał? (marucha.wordpress.com)

Po polsku

Stany Zjednoczone chcą wciągnąć Europę w długą „zimną wojnę” z Rosją. Takiego zdania jest premier Węgier Viktor Orban. Według niego, Budapeszt nie powinien w tym jednak uczestniczyć, bo może się to źle skończyć dla interesów jego kraju.

Ingerowanie w sprawy innych krajów jest samozwańczą prerogatywą Stanów Zjednoczonych. Waszyngton może pozwolić sobie na dyktowanie warunków wszystkim, a małe kraje europejskie nie mogą tutaj stanowić wyjątku. Węgry narażają się na ryzyko skreślenia z listy przyjaciół Białego Domu i wpisania na listę jego wrogów. Czytaj dalej »

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress