Культ почитания псевдосвятого отрока Вячеслава Крашенинникова (www.k-istine.ru)

Po rosyjsku, Polecane

pseudo-święty z pentagramem ma sercu“…будьте мудры”
Мф.10:16

“Возлюбленные! не всякому духу верьте,
но испытывайте духов, от Бога ли они, потому
что много лжепророков появилось в мире”
1Ин.4:1

.

Культ псевдосвятого отрока Вячеслава Крашенинникова вскрывает сразу три проблемы современной Русской Православной Церкви: религиозную безграмотность (местами просто чудовищную), связанную с ней жажду “легких”, эффектных чудес и “героев” своего времени, отсутствие внутрицерковной дисциплины и послушание священноначалию.

Также это является, думаю, нового феномена, когда почитание человека в качестве “святого” установилось активными усилиями не церковной общины, хорошо знающей усопшего (или погибшего от мучений), а маниакальной деятельность их матерей, находящихся в прелести, движимых гордыней и тщеславием, которые они реализуют через “прославление” своих детей.

Церковная община (приход), где жил отрок, не знала о степени религиозности и правильности веры человека. Это очень важно - еретики, люди с искаженной верой и раскольники, даже умершие мученической верой, не могут быть причислены к лику святых, и также люди, которые сознательно игнорировали при жизни церковную жизнь и участие в Таинствах.

Следующим моментом является то, что свидетелями проявления “святости” человека является только мать.

И наконец, первыми и главными почитателями псевдосвятых становятся люди прежде всего малоцерковные, малообразованные, внецерковные, раскольники - т.е. люди, в принципе неспособные различать правду и ложь, ибо из-за не участия в Таинствах Церкви лишены Духа Святого и мудрости различения духов.

Когда человек лишен причастия Плоти и Крови Христовой, истинного Богообщения, то он начинает заполнять свою душу суррогатами. И вместо Господа ищет чудотворящих “святых” и “старцев”, вместо истинного Причастия, “причастие” освященной землей (!), песком, снегом и камнями с могилок - “…называя себя мудрыми, обезумели” (Рим.1:22).

Максим Степаненко, руководитель
Миссионерского отдела Томской епархии
Русской Православной Церкви

.

Заявление Миссионерского отдела Челябинской епархии Русской Православной Церкви о деятельности религиозной группы В.А. Крашенинниковой и ложном почитании отрока Вячеслава Крашенинникова.

“Проповедуй слово, настой во время и не во время,
обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением
и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения
принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать
себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины
отвратят слух и обратятся к басням”
2 Тим. 4:2-4

.

Миссионерский отдел Челябинского епархиального управления Русской Православной Церкви с глубоким прискорбием и тревогой констатирует растущее в Челябинской области и России религиозное почитание скончавшегося почти 15 лет назад чебаркульского школьника Вячеслава Крашенинникова (1982-1993), объявленного некоторыми средствами массовой информации уже и “пророком”, и “святым”, и “блаженным”, и даже “великомучеником”. Czytaj dalej »

Покаянный канон св. Андрея Критского, понедельник. Хор Сретенского монастыря.

Po rosyjsku

Покаянный канон св. Андрея Критского, вторник.

Czytaj dalej »

SENS WIELKIEGO POSTU (www.parafia.sidcom.pl)

Po polsku, Polecane

za nasze grzechyWielki Post to najważniejszy i najdawniejszy z wielodniowych postów, to czas przygotowania do głównego prawosławnego święta - Świetlistego Zmartwychwstania Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

Większość prawosławnych wierzących ludzi  nie wątpi w dobroczynny wpływ postu na duszę i ciało człowieka. Post rekomendują nawet świeccy lekarze (co prawda, jedynie jako dietę) , zauważając dobroczynne oddziaływanie na organizm czasowej rezygnacji ze spożywania zwierzęcych białek i tłuszczy. Jednakże sens postu zupełnie nie w tym, żeby schudnąć albo podleczyć się cieleśnie. Św. Teofan Zatwornik nazywa post «kursem zbawiennego leczenia dusz, łaźnią oczyszczającą ze wszystkiego starego, mizernego, brudnego».

Ale czy oczyści się nasza dusza, jeśli nie zjemy, powiedzmy, mięsnego kotleta albo sałatki ze śmietaną w środę albo piątek? Czy, być może, natychmiast dostaniemy się do Królestwa Niebiańskiego tylko za to, że w ogóle nie jemy z tłuszczem? Wątpliwe. Zbyt prosto i łatwo dane byłoby wtedy to, z powodu czego Zbawiciel przyjął straszną śmierć na Golgocie. Nie, post to przede wszystkim duchowe ćwiczenie, to możliwość współukrzyżowania się z Chrystusem i w tym sensie - nasza mała ofiara Bogu.

Ważne, aby w czasie postu usłyszeć wzywanie, żądające naszej odpowiedzi i wysiłku. Dla swojego dziecka, bliskich nam ludzi bylibyśmy w stanie głodować, jeśli musielibyśmy wybrać, komu oddać ostatni kawałek. I dla tej miłości jesteśmy gotowi na wszelkie ofiary. Post jest takim samym dowodem naszej wiary i miłości do Boga, nakazanej przez Niego Samego. Tak więc czy kochamy Boga, my prawdziwi chrześcijanie? Czy pamiętamy, że On jest Władcą naszego życia, czy w krzątaninie zapominamy o tym? Czytaj dalej »

Valaam Singing Culture Institute Men’s Choir

Po rosyjsku, Polecane

Antychryst już bardzo blisko …

Po polsku, Polecane

Dnia pierwszego lutego 2015 roku w imieniu ruchu Chabad Lubawicz, rabin Abraham Aronian przedstawiciel centralnego rejonu Kfar Saba ogłosił, że żydowski mesjasz. tj. antychryst żyje już na świecie.

Pod kanonicznym dokumentem stwierdzającym autentyczność tej informacji podpisało się 45 czołowych rabinów z Izraela i innych części świata.

Czy kandydat na żydowskiego mesjasza naprawdę istnieje, czy nie, nie jest teraz najistotniejsze. Ważne, że oni w to wierzą i będą gotowi zrobić wszystko, aby ich mesjasz został ogłoszony … i narzucony nie tylko dla nich, ale zgodnie z żydowskimi planami - dla całego świata. Jako, że  ruch Chabad Lubawicz jest bardzo wpływowy, wydarzenia tego nie można pominąć, jako mało istotne.

Czy żydowskie plany się zrealizują ? Zależy to nie od Żydów, ale od tego czy Bóg zablokuje ich podłe zamiary i działania. Bóg ma moc i możliwości, aby zablokować działania ludzi bezbożnych. Czy jednak tak się stanie, czy Bóg nas ochroni, czy ochroni cały świat od zguby – zależy to przede wszystkim od nas, od naszej postawy, od nawrócenia i modlitwy.

….

Dokument stwierdzający obecność antychrysta w świeciepsak-5775-1

I kto tu rządzi … ?

aa

Zobacz więcej:  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowska-manipulacja-swiatowych-liderow-2013-05

….

„Houston Project” - zniszczenie Rosji. (wolna-polska.pl)

Po rosyjsku, Polecane

„Houston Project” - zniszczenie Rosji. Czyją wolę spełnia Majdan? Słowa wypowiedziane ponad trzy lata temu z porażającą dokładnością sprawdzają się dzisiaj. Czy jesteśmy w stanie stawić opór temu co nam zgotowali amerykańscy sataniści?

Czy zdołamy zerwać pętlę, którą rząd światowy już nie jedno dziesięciolecie uważnie i skrupulatnie zadzierzga na naszej szyi? Wszystko zależy tylko od nas z wami, od naszej modlitwy do Boga o pomoc, od naszej pokuty za zdradę i za dziesięciolecia zaprzaństwa wobec Cara i Wiary, zależy od naszej wzajemnej Miłości i współczucia.

Tłumaczenie fragmentu treści poniższego video.

Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko Rosji, że walczy o swoje samostanowienie, będzie myślał, że na koniec odzyskał wolność, a tymczasem wpadnie w zależność od nas. Tak samo będą myśleć i Rosjanie, że walczą oni o swoje interesy narodowe, przywracają odebrane im ziemie, i tak dalej…To wszystko będziemy robić pod pretekstem różnych suwerenności (nacjonalizmów-tłum.), walki za swoje narodowe ideały. Tymczasem my nie damy ani jednej stronie możliwości samookreślenia na podstawie wartości narodowych i tradycji. W tej wojnie głupców słowiańskie bydło będzie siebie osłabiało wzajemnie i będzie wzmacniać nas, głównych dyrygentów rozpadu i zamieszania, stojących na uboczu i nie uczestniczących w krwawych wydarzeniach”.

Czytaj dalej »

Всемирная презентация Антихриста. Обращение к православным Эдуарда Ходоса.

Po rosyjsku

Krzyż jakiego nie znamy (www.antydotum.pl)

Po polsku, Polecane

Teraz popatrzmy na te cząstki, które Bóg w nas umieścił. Czy ktoś z Was słyszał kiedyś co to jest LAMININA ?

Mówiąc prosto “laminina” to jest coś co spaja człowieka i nazywane jest przez naukowców białkiem życia.

A wygląda tak:

dna

Nie, to nie jest obrazek dla chrześcijan. Tak wygląda LAMININA. To KRZYŻ jest podstawą naszego ciała , naszego bytu, naszego życia zarówno doczesnego jak i wiecznego.

Nasz organizm został starannie zaprojektowany i zbudowany przez Boga by w nim mogła jaśnieć jego chwała niezależnie od naszej teologii.

Każda komórka ludzkiego ciała jest pełna chwały Bożej. której fizycznym obrazem jest białko o nazwie LAMININA, odpowiedzialne za podłączenie każdej komórki do innej.

O powtórnym przyjściu Chrystusa (monasterujkowice.pl)

Po polsku

sąd ostateczny - fragment - vasnetsov

Słowo przepodobnego Ojca naszego, mnicha Palladiusza, na niedzielę mięsopustną - o powtórnym przyjściu Chrystusa, o Strasznym Sądzie, o przyszłej męce i o skrusze duszy.. Czytaj dalej »

Wi-Fi, mikrofale i konsekwencje dla naszego zdrowia

Po polsku, Polecane

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj