O DOKUMENTACH PRZED SOBOROWYCH I KRYTYCE ICH TREŚCI. PROTOJEREJ BOŻIDAR GŁAWIEW (BUŁGARIA)

Po polsku, Polecane

sobor_dok_malzenstwoPo krytycznej analizie dokumentu „Stosunki Cerkwi Prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego” i skupieniu się na ekumenizmie oraz przejrzeniu doktryny o Cerkwi, bojownicy o czystość wiary nie zauważyli zmian w nauczaniu o Bogu, zawartego w dokumencie „Misja Cerkwi w świecie współczesnym” i okazali się nieprzygotowani na nowe wyzwania.

Po spotkaniu Przełożonych Lokalnych Cerkwi Prawosławnych w Chambésy (Szwajcaria) pod koniec stycznia tego roku i publikacji niektórych przed soborowych dokumentów zbliżającego się „Wielkiego i Świętego Soboru” pojawiło się dość dużo krytycznych uwag, dotyczących ich treści. Niewątpliwie, treść tych dokumentów daje wiele powodów do krytyki, niepokoju i zamieszania, ale tutaj chciałbym pokrótce zatrzymać się na niektórych wyraźnie przedstawionych słabych miejscach tej krytyki. Czytaj dalej »

PATRIARCHAT GRUZJI: JESTEŚMY NIEZŁOMNI W NASZEJ DECYZJI, JAKA MA PODSTAWY DOGMATYCZNE, ŻADNYCH POLITYCZNYCH PRZYCZYN (ortodoksja.pl)

Po polsku, Polecane

patriarch-IlyaPatriarchat Gruzji odpowiada Patriarchatowi Konstantynopola, przypominając o przyczynach nieuczestniczenia w Soborze.

Źródło: Romfea.gr (23.06.2016)

Agencja Prasowa Romfea.gr opublikowała 23 czerwca odpowiedź Patriarchatu Gruzji na list Patriarchy Konstantynopola z dnia 17 czerwca, usiłujący dokonać zmiany synodalnej decyzji Cerkwi Gruzińskiej o nieuczestniczeniu w Soborze.
List Patriarchy Gruzji Ilii wyjaśnia po raz kolejny, że powody nieuczestniczenia mają wyłącznie dogmatyczne podstawy i w żaden sposób nie miały na to wpływu względy polityczne.
Główne punkty pisma są następujące:

1. Święty Synod nie otrzymał listu Patriarchatu Konstantynopola z dnia 13 czerwca, lecz dowiedział się o tym za pośrednictwem mediów. Jest to powód spóźnionej odpowiedzi.

2. Błędem jest przypisywanie przez kogokolwiek powodowi naszej decyzji nieuczestniczenia w Soborze interesów politycznych bądź z nimi powiązanych.

3. Modlimy się, by decyzje soborowe były możliwe do zaakceptowania przez całą Cerkiew.

4. Cerkiew Gruzińska nigdy nie zgodziła się na tekst „Misterium Małżeństwa i jego przeszkody”. Nie uznajemy za możliwe do zaakceptowania obalenie kanonu Soboru Powszechnego (72 V-VI Soboru Powszechnego), który zakazuje małżeństw mieszanych, czyniąc przez to możliwym do zaakceptowania, by nieprawosławni uczestniczyli w Tajemnicach Cerkwi. Czytaj dalej »

METROPOLICI ODMÓWILI PODPISANIA DOKUMENTÓW SOBOROWYCH, MNISI Z ATOS UZNAJĄ SOBÓR NA KRECIE ZA HERETYCKI (ortodoksja.pl)

Po polsku

Informacja bardzo uboga, nawet nie pisze, którzy biskupi się sprzeciwili. Niemniej jednak umieszczam - admin.

Saints

Wedle informacji podanych w mediach greckich i rosyjskich, co najmniej siedmiu metropolitów z Grecji, Cypru i Serbii uczestniczących w tzw. Wszechprawosławnym Soborze, jaki zebrał się niedawno na Krecie pomimo nieobecności przedstawicieli czterech Cerkwi Lokalnych (Antiochia, Rosja, Bułgaria i Gruzja), odmówiło podpisania ostatecznej wersji dokumentu „Relacje Cerkwi prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego”.
Na Świętej Górze Atos zebrała się tymczasem komisja w celu oceny soborowych tekstów. W ogłoszonym 27 czerwca krótkim komunikacie atoskich hagiorytów, reprezentowanych przez Starców: Sawę z Wielkiej Ławry, Gabriela ze Skitu św. Christodulosa (Monaster Kutlumus) i Hilariona ze Skitu św. Maksyma Wyznawcy, czytamy m.in.: Czytaj dalej »

Episkopad kolaboruje z najazdem mahometan na Europę. (znews.pl)

Po polsku

Biskupi wrazili zgodę. Polska sprowadzi uchodźców we współpracy z Caritas Polska.

islam-will-dominate-the-world

O kryzysie uchodźców i Światowych Dniach Młodzieży rozmawiano podczas spotkania Zespołu ds. Kontaktów Konferencji Episkopatu Polski z Konferencją Episkopatu Niemiec, które odbywa się w dniach 30 maja – 1 czerwca w Warszawie.

Co najdziwniejsze, decyzja biskupów o utworzeniu korytarza humanitarnego dla uchodźców nie została przedstawiona szerszej publiczności. Publicyści i portale internetowe doszukać musiały się jej same.

Co to jest korytarz humanitarny? Jest to uzyskanie wizy do konkretnego kraju a nie do strefy Schengen w tym przypadku i bezpośredni transport do niego np. samolotem.

Kościół Katolicki organizuje ekumeniczny korytarz humanitarny biorąc pod uwagę, że wyraża chęć opieki także nad mahometanami, gdyż to oni w większości przybywają do Europy.

Idea ekumenicznych korytarzy humanitarnych funkcjonuje już we Włoszech a jej sens zaaprobował sam Ojciec “Święty” Franciszek. Czytaj dalej »

„Wszechprawosławny” krypto-lucyferiański sobór – komu jest on potrzebny ? (wolna-polska.pl)

Po polsku

pope-francis-freemasonry Komu potrzebny jest wilczy sobór… Antychrystowi współwyznawcy Bergoglia będą „modlić się” o przeprowadzenie „Wszechprawosławnego Soboru”.

„Katolicy” Rzymu zbiorą się w najbliższą sobotę w Bazylice p.w. Św. Pawła Za Murami na wspólną modlitwę o, tak zwany, „Wszechprawosławny Sobór”, którego przeprowadzenie wyznaczone jest na Krecie w dniach od 16 czerwca do 27 czerwca.

Z inicjatywy papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan modlitwy rozpoczną się o 17:00 według czasu rzymskiego. Jak poinformowali inicjatorzy przedsięwzięcia to modlitwy te mają pokazać duchową bliskość Kościoła Rzymsko-Katolickiego i Cerkwi Prawosławnej”. Czytaj dalej »

О РАЗБОЙНИЧЬЕМ «СВЯТОМ» И «ВЕЛИКОМ» СОБОРЕ П. ВАРФОЛОМЕЯ. Интервью с монахом Саввой Лавриотом. (3rm.info)

Po rosyjsku, Polecane

Интервью с монахом Саввой Лавриотом,
членом Духовного Собора
Великой Лавры преподобного Афанасия на Святой Горе Афон,
от 31.05.2016 г.

О РАЗБОЙНИЧЬЕМ «СВЯТОМ» И «ВЕЛИКОМ» СОБОРЕ П. ВАРФОЛОМЕЯ. Интервью с монахом Саввой Лавриотом. (ВИДЕО)

– Благодарим Геронду Савву, члена Духовного Собора афонского монастыря Великая Лавра, за то, что он отозвался на нашу просьбу рассказать нам, что именно будет происходить на Святом и Великом Соборе на острове Крит. Отец Савва, Христос воскресе!

– Воистину воскресе! Много разного слышно, и многие выразили свои самые различные мнения. Священный Кинот Святой Горы Афон несколько дней назад (25 мая 2016 года) сделал заявление в отношении документов, предложенных для рассмотрения на этом Соборе, где он выражает свое несогласие с содержанием текстов и настаивает на внесении изменений. Мы придерживаемся той же позиции и имеем полное согласие с такими епископами, как Преосвященнейший митрополит Серафим Пирейский, Преосвященнейший митрополит Серафим Кифирский, и со многими другими, такими, как Преосвященнейший митрополит Иерофей Навпактский, а также с такими богословами, как: протопресвитер Феодор Зисис, протопресвитер Георгий Металлинос и со многими другими… Czytaj dalej »

KULT PANA I JEGO SYMBOLE DEMONICZNE (wiadomosci.monasterujkowice.pl)

Po polsku, Polecane

panPRZENIKAJĄCE W ŻYCIE CHRZEŚCIJAN W OKRESIE BUDOWANIA NOWEJ RELIGII UNIWERSALNEJ  NEW AGE

. „…Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie Królestwa, chwastem zaś synowie złego…” (Mt. 13.38) „…Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać nauki mojej. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca!…” (J. 8, 43) „…Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku… ” (1J 3.8)

.

1. Słowo wstępne Wśród wielu współczesnych form walki z Bogiem i z Kościołem Jezusa Chrystusa, których inspiratorem jest sam „ojciec kłamstwa i duch nieprawości”, a wykonawcami niestety ludzie jemu ulegli, istnieje dziś jedna z form jawnego szatanizmu, znana nam jako „kult Pana” i wszechobecne królowanie jego symbolu: pięcioramiennej gwiazdy, czyli tzw. pentagramu!

Każda religia posługuje się symbolami dla wyrażenia duchowych wartości w sposób widzialny. Nas, chrześcijan ortodoksyjnych, którzy obracamy się na co dzień w świecie symboliki starochrześcijańskiej, nie dziwi ich wielość. Przeciwnie, ich alfabet jest nam znany i czytelny a wielość znaków i gestów, symboli słów liturgicznych świadczy o bogatym życiu duchowym, w którym możemy tym co materialne opisywać i wyrażać to, co duchowe. Uniwersalnym symbolem chrześcijaństwa jest Krzyż i tym znakiem oznaczamy nie tylko wszystko należące do Kościoła w sensie materialnym, ale również w sensie duchowym. Człowiek naznaczony Krzyżem przed chrztem, staje się własnością Chrystusa. Krzyż noszony na piersi i widoczny dla innych świadczy o mojej religii i przekonaniach w życiu codziennym. Krzyż na widocznym miejscu w środku miasta czy wioski świadczy o toczącym się tu życiu chrześcijańskim. Umieszczony na szczycie budynków sakralnych, świadczy o miejscu kultu, o poświęceniu go na wyłączną własność Boga.

Czytaj dalej »

Слуги антихриста пытаются спасти Волчий собор. Даты смещены и назначено собрание (3rm.info)

Po rosyjsku

1466066416_i-papaПредстоятели поместных Православных церквей прибывают на остров Крит, где был запланирован Всеправославный Собор.

По последним данным Константинопольского патриархата, который координирует подготовку к этому форуму, он откроется 20-го и завершится 25 июня. 17 июня состоится синаксис - встреча предстоятелей, на которой обсудят повестку дня и проект итогового обращения.

Между тем всеправославный статус Собора, который не созывался более тысячи лет и готовился больше полувека, оказался под вопросом после того, как Болгарская, Сербская, Антиохийская, Грузинская и Русская церкви отказались от участия в нем, призвав сперва урегулировать разногласия и доработать документы. Czytaj dalej »

„W świecie niespokojnie” – Putin w pilnym trybie ogłosił natychmiastową gotowość do wojny (marucha.wordpress.com)

Po polsku

russia_putin W Rosji zaczęło się sprawdzanie w pilnym trybie gotowości armii do boju. Kontrolę przeprowadza się na zarządzenie Włodzimierza Putina i potrwa ona do 22 czerwca, przekazuje „Interfaks”.

Podczas sprawdzania będzie oceniany stan arsenałów armii i gotowość różnych organów wojskowego dowodzenia.

„W ciągu pierwszej doby należy skontrolować wykonanie tymczasowych normatywów ustalonej miary gotowości bojowej, ocenić zdolność organów dowodzenia wojskami i organizacji, rozstrzygnąć postawione zadania i przeprowadzić zaplanowane przedsięwzięcia, w tym w kwestiach mobilizacji” – zawiadomił minister obrony Sergij Szojgu.

Minister obrony generał armii Sergiej Szojgu powierzył swojemu zastępcy Anatolijowi Аntonowowi poinformowanie attache wojskowych obcych państw o kolejnym nagłym sprawdzeniu sił Zbrojnych Rosji. Czytaj dalej »

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj