W stronę prawdy

Po polsku

libya-and-new-libyaLibia jest w stanie wojny domowej. Stała się jednym z najbiedniejszych i najniebezpieczniejszych krajów na świecie. Zjwiska stanowiące o chaosie, destabilizacji, dezorganizacji, patologii są codziennością. Objawiają się w braku jasności, przejrzystości, wyrazistości w życiu publicznym (podejmowaniu decyzji przez rząd, dokonywaniu wyborów przez władzę), monitorowaniu mediów (blokowaniu opozycyjnych portali, stron, witryn), zmianach edukacyjnych, oświatowych (ukierunkowanych na indoktrynację). Wyrażają się w występowaniu (coraz bardziej masowo, coraz bardziej powszechnie) bezdomności, bezrobocia, ubóstwa, dostępu do alkoholu, dostępu do narkotyków, dyskryminacji, rasizmu wobec czarnych z Tawargha, prostytucji, przestępczości (zabójstw, kradzieży, gwałtów). Przejawiają się w tworzeniu się uprzywilejowanej kasty w społeczeństwie ( złożonej z rebeliantów o odmiennych prawach i obowiązkach, ). Zaznaczają się w demonstracjach, manifestacjach (przeciw Narodowej Radzie Tymczasowej, przeciw NATO), aktach agresji i przemocy (czynach, działaniach, takich jak: ataki na przeciwników, napady na banki, strzelanie do zgromadzonych ludzi w celu rozproszenia, w celu zastraszenia, znikanie ludzi bez śladu, zlecanych przez rządzących, władających, wykonywanych przez kryminalistów, snajperów, terrorystów), prześladowaniach ludzi przez ekstremistów islamskich frakcji Al Kaida (próbujących zdobyć kontrolę, wpływ, starających się narzucić swoje koncepcje, wizje).

Libijczycy, którzy opowiedzieli się po stronie powstańców, rewolucjonistów, zaczynają tęsknić za przywódcą Muammarem Kaddafim (bezpieczeństwem, dobrobytem, porządkiem, spokojem), żałować tego, co minęło, tego, co stracili, tego, co zrobili. Mówią, że byli zaślepieni przez bardzo dobrze zaprogramowaną i zaplanowaną machinę propagandową (sterowaną zewnętrznie i wewnętrznie), omamieni wiarą, że demokracja oznacza coś więcej niż to czym już przecież dysponowali, omamieni przez chciwość i zazdrość, że mogliby jeszcze więcej mieć, jeszcze więcej posiadać, zwiedzeni, że bycie Europejczykiem to coś niezwykłego, specjalnego, wyjątkowego. Przepraszają za powstanie, rewolucję. Wzywają, w ramach buntów, protestów, do ponownego powstania, powtórnej rewolucji.

Źródło: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/12/22/w-strone-prawdy/#more-16349

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj