Proroctwa Archimandryty Serafina (Tiapoczkina)

Po polsku

archArchimandryta Serafin (Tiapoczkin, +06.04.1982) z Rakitnoje:

„W czasie pamiętnej rozmowy była obecna młoda kobieta z pewnego syberyjskiego miasta. Starzec powiedział do niej: „Przyjmiesz męczeńską śmierć z rąk Chińczyków na stadionie twojego miasta, gdzie zgonią mieszkańców-chrześcijan i przeciwników ich rządów”. To była odpowiedź na jej wątpliwości odnośnie słów starca, że praktycznie cała Syberia zostanie zajęta przez Chińczyków.
Starzec mówił to, co zostało mu odkryte na temat przyszłości Rosji: nie podawał dat, jedynie podkreślał, że czas, kiedy ma się to dokonać, jest w rękach Bożych i wiele zależy od tego, jak będzie wyglądać życie duchowe Rosyjskiej Cerkwi, na ile silna będzie wiara Rosjan w Boga, jaki będzie modlitewny podwig wierzących..
Starzec mówił, że rozpad Rosji, mimo pozornej potęgi i rządów twardej ręki, dokona się bardzo szybko. Najpierw oddzielą się słowiańskie narody, potem odpadną republiki związkowe: nadbałtyckie, środkowo-azjatyckie, kaukaskie, oraz Mołdawia. Potem centralna władza w Rosji będzie się jeszcze bardziej osłabiać, a przez to zaczną oddzielać się od Rosji republiki autonomiczne i obwody. Pociągnie to za sobą jeszcze większy rozpad państwa: centralna władza nie będzie nawet uznawana przez oddzielne regiony, które będą próbować funkcjonować samodzielnie i nie będą już zwracać uwagi na ukazy z Moskwy.
Największą tragedią będzie zajęcie Syberii przez Chiny. Dojdzie do tego bynajmniej nie drogą wojenną, albowiem Chińczycy w wyniku osłabienia władzy w Rosji i otwarcia granic zaczną masowo przesiedlać się na Syberię, skupować nieruchomości, zakłady przemysłowe, mieszkania. Przekupstwem, zastraszaniem, umowami z władzą, stopniowo podporządkują sobie ekonomiczną bazę miast.
Wszystko dokona się w taki sposób, że pewnego ranka Rosjanie, żyjący na Syberii, obudzą się … w państwie chińskim. Los tych, którzy tam pozostaną, będzie tragiczny, ale nie beznadziejny. Chińczycy okrutnie rozprawią się z jakimikolwiek próbami buntu (Dlatego starzec przepowiedział męczeńską śmierć na stadionie syberyjskiego miasta wielu prawosławnych i rosyjskich patriotów).
Zachód będzie sprzyjał owemu cichemu zawładnięciu naszymi ziemiami i z nienawiści do Rosji wszelkimi sposobami będzie wspierał wojskową i ekonomiczną potęgę Chin. Jednak Zachód zobaczy w tym (popieraniu Chin – uwaga tłum.) niebezpieczeństwo dla siebie i kiedy Chińczycy będą starali się już przy użyciu siły militarnej zająć Ural i pójść dalej, Zachód wszelkimi możliwymi sposobami będzie próbował temu zapobiec i nawet może pomóc Rosji w odparciu inwazji ze Wschodu.
Rosja ma wytrwać w tej bitwie, po cierpieniach i całkowitym zubożeniu znajdzie w sobie siły, aby się odrodzić. A nadchodzące odrodzenie zacznie się na ziemiach, zajętych przez wrogów, pośród tych Rosjan, którzy pozostali w byłych republikach Związku Radzieckiego. Tam Rosjanie zrozumieją, co stracili, uświadomią sobie, że są obywatelami tej Ojczyzny, która jeszcze żyje, zapragną pomóc jej odrodzić się z popiołów. Wielu Rosjan, żyjących za granicą, zacznie pomagać w odbudowaniu Rosji i normalnego życia w państwie …. Wielu z tych, którzy zdołają uciec przed prześladowaniami, powróci na rdzenne rosyjskie ziemie, aby zapełnić porzucone wioski, uprawiać zapuszczone pola, wykorzystać resztki pozostałych surowców. Bóg ześle pomoc, i mimo tego, że państwo utraci główne złoża surowców, na terenie Rosji zostaną odnalezione nowe złoża zarówno ropy, jak i gazu, bez których niemożliwe jest funkcjonowanie współczesnej gospodarki.
Starzec mówił, że Bóg dopuści do utraty ogromnych terenów, darowanych Rosji, dlatego, że sami nie byliśmy w stanie ich godnie wykorzystać, a tylko zaświniliśmy, zniszczyliśmy je … Mimo to Bóg pozostawi Rosji te ziemie, które były kolebką rosyjskiego narodu i bazą Wielkoruskiego państwa. Jest to terytorium Wielkiego Księstwa Moskiewskiego z XVI wieku z dostępem do Morza Czarnego, Bałtyckiego i Mórz Północnych. Rosja nie będzie bogata, ale mimo to będzie w stanie sama się wyżywić i zmusi inne państwa, by się z nią liczyły.
Na pytanie: „A co będzie z Ukrainą i Białorusią?” starzec odpowiedział, że wszystko jest w rękach Bożych. (…). Słowiańskie narody łączy wspólny los, a przepodobni Ojcowie Kijowo-Peczerscy powiedzą jeszcze swoje ważne słowo, ponieważ wraz z rzeszą Nowych męczenników Rosyjskich wymodlą nowy związek trzech braterskich narodów.
Zadano Ojcu jeszcze jedno pytanie – o możliwości restauracji monarchii w Rosji. Starzec odpowiedział, że na ową restaurację trzeba sobie zasłużyć. Istnieje ona jako potencjalna możliwość, ale nie jako przeznaczenie. Jeśli będziemy godni tego, to rosyjski naród wybierze Cara, ale będzie to możliwe przed samym ukoronowaniem antychrysta, albo nawet po nim – na bardzo krótki okres czasu.

Źródło: http://samoderzhavnaya.ru/pages/prorochestva_serafima_tiapochkina

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj