Watykańscy apostaci: “Boże, błogosław muzułmanów” … i zapewnij im udane łowy na Chrześcijan

Po polsku

090520-djihadistesjpg

Katolicy Ziemi Świętej życzą wyznawcom islamu dobrego Ramadanu.
Łaciński Patriarchat Jerozolimy wystosował życzenia do muzułmanów w związku z rozpoczętym 20 lipca ramadanem. Zakończy się on 19 sierpnia.

Duchowieństwo i wierni świeccy Patriarchatu, który obejmuje terytorium Izraela, Autonomii Palestyńskiej, Jordanii i Cypru, życzą wyznawcom islamu „dobrego miesiąca ramadanu - czasu poświęconego na post, akty pobożności, dzieła miłosierdzia, przebaczenie i skruchę”. Zapewniają o swej modlitwie do Boga o błogosławieństwo dla muzułmanów, aby ich post był owocny.
W tym roku modlą się szczególnie o to, by Bóg „natchnął polityków do działań na rzecz pokoju, porozumienia, bezpieczeństwa i stabilizacji w Syrii”. Swe życzenia rozciągają na wszystkie kraje Bliskiego Wschodu z nadzieją, że ten czas „duchowej gorliwości i solidarności” pozwoli „każdemu mieć większy szacunek i lepsze poznanie drugiego”, aby „pokój panował na Bliskim Wschodzie”… bla, bla, bla …

Źródło: http://kosciol.wiara.pl/doc/1211725.Boze-blogoslaw-muzulmanow

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj