Kościół Katolicki a synagoga

Po polsku

pope-synagogue-rome-1986“……

Ci niezliczeni Papieże, Sobory, Ojcowie, Doktorzy i Święci Kościoła Katolickiego, a także całe poprzednie części Prawa Kanonicznego traktujące o Żydach, to wszystko staje się być “wyklęte” przez Jana Pawła II, gdy stwierdza, że “ten, kto” miałby zwalczać Żydów “na zawsze” byłoby winny.

Rzucając anatemę w swym przemówieniu, Jan Paweł II odwołał się do bardzo nowej “tradycji”, jak sam zauważył, Soboru Watykańskiego II z jego deklaracją Nostra aetate i przykładu Jana XXIII. Jeśli chodzi o drugie, Jan Paweł II stwierdził:

“Dziedzictwo, do którego chce się tu odwołać jest właśnie świadectwo papieża Jana, który przejeżdżając obok tutaj [synagoga] pewnego razu …. zatrzymał swój samochód, aby pobłogosławić tłum Żydów, wychodzący z tejże synagogi. “(70)

Teraz , dwudziestodwuletnią “tradycją” Soboru i pojedynczym przykładem jednego papieża Jana XXIII, obecny papież Jan Paweł II , ostro przeciwstawia się zasadom dwutysiącletniej tradycji katolickiego nauczania. Nawet bardziej, jego rozmyślny sprzeciw wobec Magisterium Kościoła wydaje się być zdefiniowaniem pęknięcia w tym nauczaniu.

W tym przypadku Jan Paweł II wyraźnie ukazuje zerwanie z tradycją Zwyczajnego Magisterium papieskiego. W obliczu tej kluczowej sprzeczności, wierny katolik ma obowiązek zapytać: kto ma rację? Czy Kościół, który - na przestrzeni dwóch tysięcy lat - z ważnych przyczyn natury teologicznej, był czujny wobec wrogości synagogi? Czy Jan Paweł II, który pomijając zdrowy rozsadek, udał się do tejże synagogi, a nawet nie nawiązując do dawnych błędów Żydów zaczął ich bronić, a potępiać wcześniejszą postawę Kościoła i Jego niezmienne nauczanie w tej sprawie?….”

Źródło: http://gazetawarszawska.com/

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj