Преподобный Моисей Угрин, Печерский

Akatysty i modlitwy, Po polsku

240px-saint_moses_the_hungarianПреподобный Моисей Угрин, Печерский, по происхождению венгр, был братом преподобного Ефрема Новоторжского († 1053; память 28 января) и Георгия. Вместе с ними он поступил на службу к святому благоверному князю Борису († 1015; память 24 июля). После убийства в 1015 году на реке Альте святого Бориса, вместе с которым погиб и Георгий, святой Моисей бежал и скрывался в Киеве у Предславы, сестры князя Ярослава. В 1018 году, когда польский король Болеслав захватил Киев, святой Моисей вместе с другими попал в Польшу в качестве пленника.

Высокий и стройный красавец, святой Моисей обратил на себя внимание одной богатой польки-вдовы, которая загорелась к нему страстным желанием и захотела сделать его своим мужем, выкупив из плена. Святой Моисей решительно отказался менять плен на рабство у женщины. Его давнишней мечтой было принять Ангельский образ. Однако, несмотря на отказ, полька купила пленника.

Она пыталась всячески совратить юношу, но он предпочитал голодные муки пышным пирам. Тогда полька стала возить святого Моисея по своим землям, думая, что он прельстится властью и богатством. Святой Моисей сказал ей, что не променяет духовные богатства на тленные вещи этого мира и станет иноком.

Проезжавший через те места афонский иеромонах постриг святого Моисея в иночество. Полька приказала растянуть святого Моисея на земле и бить его палками так, чтобы земля напиталась кровью. Она добилась разрешения у Болеслава делать с пленником все, что угодно. Бесстыдная женщина однажды велела насильно положить святого Моисея с собой на постель, целовала и обнимала его, но и этим ничего не добилась. Святой Моисей сказал: “Я из страха Божия гнушаюсь тобой как нечистой”. Услышав это, полька велела давать святому каждый день по сто ударов, а потом оскопить его. Вскоре Болеслав воздвиг гонение на всех иноков в стране. Но его постигла внезапная смерть. В Польше поднялся мятеж, во время которого была убита и вдова. Оправившись от ран, преподобный Моисей пришел в Печерский монастырь, нося на себе мученические раны и венец исповедания как победитель и храбрый воин Христов. Господь дал ему силу против страстей. Один брат, одержимый нечистой страстью, пришел к преподобному Моисею и молил его помочь ему, говоря: “Даю обет сохранить до смерти все, что ты велишь мне”. Преподобный Моисей сказал: “Никогда в жизни ни с одной женщиной слова не говори”. Брат обещал исполнить совет преподобного. У святого Моисея была в руке палка, без которой он не мог ходить от полученных ран. Этой палкой он ударил в грудь пришедшего к нему брата и тотчас тот был избавлен от искушения. Преподобный Моисей подвизался в Печерском монастыре 10 лет, скончался около 1043 года и был погребен в Ближних пещерах. Прикосновением к святым мощам преподобного Моисея и усердной молитвой к нему печерские иноки исцелялись от плотских искушений.

———–

MODLITWA DO PRZEPODOBNEGO MOJŻESZA WĘGRZYNA

O święty Przepodobny Ojcze nasz Mojżeszu Węgrzynie wielki obrońco czystości i w potrzebie skory nasz wspomożycielu!

Wspomnij w Twoich świętych modlitwach przed Tronem Bożym i na mnie niegodnego i nędznego grzesznika, usłysz marne moje modlitwy. Proszę, wybaw mnie od wszelkich plugawych, nieczystych myśli, wyobrażeń i pożądań, które męczą mą brudną i bezsilną duszę i ciało skore do grzechu, niech nie panują one nade mną.

Wybaw mnie, proszę, od wszelkiej napaści diabelskiej, od mocy złego ducha, który nieustannie wykorzystuje me duchowe niedbalstwo i skłonności ciała.

O święty Przepodobny Mojżeszu Węgrzynie, drugi Józefie egipski, cierpiący na ziemi naszej - Lilio czystości, Ty który nie poddałeś się cielesnym pokusom, lecz zwyciężyłeś je godnie, pozostając nieskalanym, odrzucając marności tego świata i wdzięki pięknej, lecz grzesznej kobiety.

Wyproś u Boga i dla mnie niegodnego dar czystości duszy i ciała, dar wstrzemięźliwości i skromności, dar wybierania zawsze tego, co lepsze, trwalsze i nieprzemijające.

Błagaj Boga o miłosierdzie nade mną grzesznym, o łzy żalu i siłę do nawrócenia, abym nie zasłużył sobie swym nieczystym życiem na słuszny gniew Boży i potępienie wieczne, abym nie zasmucał swego Ojca duchowego i nie stał się zgorszeniem dla ludzi, ale pomocą i przykładem pobożnego życia.

Ulituj się nade mną, bo wedle swych czynów zasłużyłem na mękę wieczną, lecz wyrzekam się swych niecnych występków, pragnę nawrócenia i pokładam swą nadzieję w Bożym miłosierdziu i Twojej pomocy

Wspomóż mnie proszę, abym mógł to krótkie życie przejść godnie i po śmierci ciała dostąpić łaski wiecznego przebywania z Bogiem w Jego niebiańskim Królestwie, bym mógł wychwalać też Ciebie i Twoją wielką pomoc i orędownictwo nad nami i zawsze wołać:

Raduj się święty Przepodobny Ojcze nasz Mojżeszu Węgrzynie czystości mniszej wzorze niedościgniony, ubłagaj Chrystusa Boga naszego, aby zbawił od śmierci wiecznej dusze do ciebie się uciekających!

Ulituj się nade mną, bo wedle swych czynów zasłużyłem na mękę wieczną, lecz wyrzekam się swych niecnych występków, pragnę nawrócenia i pokładam swą nadzieję w Bożym miłosierdziu i Twojej pomocy

Źródło: http://days.pravoslavie.ru/Life/life4309.htm

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj