Prawosławny Papież

Po polsku

kirylW sergiańskim Patriarchacie Moskiewskim wprowadzono nowe prawo względem nowo wyświęcanych kapłanów i diakonów. Już teraz od takiego kandydata na kleryka moskiewskiej eparchii Patriarchatu Moskiewskiego wymaga się aby napisał on listu, w którym obieca wierność do samej swej śmierci nie dla Jezusa Chrystusa, lecz dla patriarchy Cyryla – informuje portal „Internet-Sobor”.

„Wasza Świątobliwość, świątobliwy Władyko! Chcę zapewnić Waszą Świątobliwość, że w przypadku przyjęcia przeze mnie święceń, ja do końca swych dni będę Wam wierny”, – tak powinien napisać każdy kandydat na moskiewskiego kapłana.
Redakcji portalu „Religia na Ukrainie” udało się odnaleźć pełny tekst szablonowego listu, który kandydaci są zobowiązani napisać przed swymi święceniami. Kandydat oprócz przysięgi musi też odpowiedzieć na kilka postawionych w nim pytań, bez których nie może odbyć się chirotonia.

Tak oto, od kandydata wymaga się wyrażenia swego stosunku (dalej cytujemy):

„3. Względem ekumenicznych kontaktów. Co widzicie w nich dobrego, a co według Waszej opinii jest niedopuszczalnym?
4. Względem politycznych partii i ruchom. Czy może kapłan być ich uczestnikiem? Jeśli nie to dlaczego?”

Nowa praktyka rozpatrywania kandydatur na nowych kapłanów w cerkwiach Moskwy jest związana z tym, że patriarcha Cyryl Gundiajew wielokrotnie został skrytykowany przez nie tylko moskiewskich, ale i z innych regionów Rosji i Ukrainy kleryków i mnichów za swój ekumenizm, modernizm i filokatolicyzm.

Jeśli przyjrzeć się nowej edycji przysięgi, to można w niej dostrzec elementy herezji papizmu – stawiania roli biskupa ponad Chrystusa. Brakuje jeszcze tylko wymogu całowania w papieskie patriarsze pantofle.

-PP

.

deklaracj

Źródło: http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com/2012/12/28/papizm-w-moskwie/

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj