Wielkoczwartkowa Msza Wieczerzy Pańskiej wśród muzułmanów

Po polsku

Frank II w KościelePapież Franciszek zaskoczył swą decyzją odnośnie Wielkiego Czwartku. Zapowiedział, że Mszę Wieczerzy Pańskiej będzie sprawował w rzymskim więzieniu dla nieletnich.

To właśnie im, wzorem Chrystusa, umyje nogi. Będzie to tym bardziej niezwykłe, że większość więźniów tego zakładu karnego to muzułmanie - mówi ks. Sandro Spriano, odpowiedzialny za duszpasterstwo więzienne we włoskiej Caritas.

„Papież spotka się tam z grupą ok. 50 nieletnich obojga płci – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Spriano. – Niemal wszyscy to obcokrajowcy. Większość z nich to muzułmanie. Myślę, że ten gest bliskości z nimi będzie bardzo ważny. Ponieważ dla nas wszystkich więźniowie są symbolem zła. W tym sensie są oni najuboższymi z ubogich. Są to ubodzy, o których nie chcemy nawet myśleć. Przypominają nam bowiem, że możemy być źli, możemy wyrządzić krzywdę bliźnim. Papież przychodzi do nich nie po to by ich chwalić, lecz by im powiedzieć, że również oni są kochani przez Jezusa Chrystusa”.

——

Jeśli tak, to niech p. Franciszek od razu pojedzie do Nigerii, tam będzie mógł im umyć nie tylko nogi, ale również ręce z jeszcze świeżej krwi chrześcijańskiej.

Jeśli tak ich naprawdę kocha, to niech ich wszystkich doprowadzi do wyrzeczenia się zbrodniczego koranu, do wiary w Boga w Trójcy Świętej, a potem niech ich ochrzci.

Na zdjęciu 500 Chrześcijan - katolików spalonych żywcem przed kilkoma dniami przez mahometan w Nigerii.

.

cenzura-facebook1

Na podstawie: http://kosciol.wiara.pl/doc/1494354.Wieczerza-Panska-w-wiezieniu-wsrod-muzulmanow

strong

strong

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj