Moskiewski metropolita-odstępca Hilarion (Daszewski-Ałfiejew) uważa, że anglikanie i Prawosławni mogą się zjednoczyć

Po polsku

alf29.03.2013 Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych stosunków Cerkiewnych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Kaganatu metropolita Hilarion (Daszewski-Ałfiejew), który stał na czele delegacji Moskiewskiego Patriarchatu na uroczystościach intronizacyjnych nowego „arcybiskupa” Canterbury, Justina Welby, opowiedział o perspektywach rozwoju stosunków Patriarchatu z „kościołem” anglikańskim pod kierownictwem jego nowego zwierzchnika.Przede wszystkim, aby zaistniała podstawa do współpracy z anglikańskimi apostatami, moskiewski odstępca Daszewski-Ałfiejew ma nadzieję, że nowy zwierzchnik anglikanów odejdzie od praktyki udzielania święceń kapłańskich sodomitom i udzielania ślubów sodomitom i lesbijkom.
(Daszewski wyraża sprzeciw wobec sodomitów, ale nie dotyka problemu “święcenia” bab przez anglikanów i współtworzeniu przez nich nowej globalnej religii).
Powołując się na słowa patriarchy Cyryla, metropolita Hilarion (Daszewski-Ałfiejew) oświadczył, że Rosyjska Cerkiew Prawosławna w między-chrześcijańskim dialogu „stara się znaleźć sprzymierzeńców w dziele zachowania chrześcijańskiego dziedzictwa i obrony wartości chrześcijańskich” (obłudne komunały przewrotnego apostaty).
W związku z tym, jednym z podstawowych kierunków rozwoju dialogu z anglikańskim „kościołem” jest dążenie do zjednoczenia wysiłków w sferze ochrony „chrześcijańskiego” dziedzictwa na płaszczyźnie norm moralności społecznej, opartych na nauce Ewangelii.
Ponadto, metropolita Hilarion jest przekonany, że prawosławnych i anglikanów łączą szerokie perspektywy rozwoju wspólnych projektów społecznych i edukacyjnych.
W ten oto sposób można wyciągnąć z tego oczywisty wniosek, że metropolita Hilarion wybór nowego zwierzchnika fałszywego kościoła anglikańskiego, jak również i kwestie święceń sodomitów i udzielania im ślubów przez anglikanów, zamierza wykorzystać do rozwoju kontaktów ekumenicznych aż do osiągnięcia swojego logicznego celu: zjednoczenia wszystkich wyznań chrześcijańskich, a ostatecznie wszystkich religii w jedną religię – religię antychrysta.
Przygotował: Michaił Kryłow

Źródło: http://www.3rm.info/34142-mitropolit-ilarion-schitaet-chto-anglikane-i-pravoslavnye-mogut-obedinitsya.html
———–

.

Nowy arcybiskup Canterbury optymistycznie o przyszłości wiary

to ja21 marca 2013 Podczas uroczystej ceremonii, którą po raz pierwszy współ-celebrowała na równi z mężczyznami kobieta (Anglikanie dialogują teraz z Moskiewskiem Kaganatem – przyp. admin), został intronizowany nowy anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby, który wyraził optymizm co do przyszłości chrześcijaństwa.
W uroczystości w katedrze Canterbury uczestniczyło około 2 000 osób, wśród nich książę Karol z małżonką Camillą oraz brytyjski premier David Cameron i przedstawiciele głównych wyznań religijnych.
W dwa dni po mszy świętej, która zainaugurowała w Watykanie pontyfikat papieża Franciszka, abp Welby wyraził w pierwszym kazaniu pragnienie “obalenia murów” dzielących religie świata.
Papież wysłał tego dnia list do nowego arcybiskupa Canterbury, w którym wyraża pragnienie “braterskich stosunków” między obu Kościołami.
- „Jesteśmy częścią międzynarodowej wspólnoty i zachowuję cały optymizm co do przyszłości wiary chrześcijańskiej na świecie” - powiedział nowy zwierzchnik 77 milionów anglikanów w pierwszej homilii, którą wygłosił jako arcybiskup Canterbury.
W jednej z najstarszych na świecie świątyń chrześcijańskich, katedrze, której budowę rozpoczęto w 597 roku, nowy prymas ślubował na Ewangelię, która należała do pierwszego arcybiskupa diecezji, Augustyna z Canterbury, że będzie stał na straży doktryny Kościoła anglikańskiego. Św. Augustyn (nowy arcybiskup Canterbury jest uważany za jego 104. następcę), wysłany w 596 r. przez papieża Grzegorza I w celu ochrzczenia pogańskiego wówczas regionu, jest uważany za założyciela pierwszego Kościoła w Anglii.
Po raz pierwszy w dziejach Kościoła anglikańskiego arcybiskupa diecezji poprowadziła do tronu kobieta, Sheila Watson. Jest ona pierwszą kobietą archidiakonem w Kościele anglikańskim.
Nowy arcybiskup Canterbury, żonaty, ojciec pięciorga dzieci, będzie musiał podejmować decyzje w związku z toczącą się w łonie Kościoła anglikańskiego ożywioną debatą na temat dalszego zwiększania roli kobiet, którym przed 20 laty Kościół anglikański otworzył drzwi do święceń kapłańskich.
Abp Justin Welby należy do mniej liberalnego skrzydła swego Kościoła. Zdecydowanie broni stanowiska, że małżeństwo to “związek mężczyzny i kobiety zawierany na całe życie”. W jednym z ostatnich wywiadów przyznał jednak, że “zdarzają się związki gejów, które zaskakują swą jakością”.
Gestem otwarcia nowego arcybiskupa w stronę wielokulturowości było zaproszenie na czwartkową uroczystość w katedrze Canterbury zespołu perkusyjnego muzyków afrykańskich, którzy koncertowali w nawie głównej świątyni.

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/nowy-arcybiskup-canterbury-optymistycznie-o-przysz,1,5450622,wiadomosc.html

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj