Troszkę z mądrości papieża Franciszka

Po polsku

Franek całuje nogi młodocianym muzułmańskim przestępcom“Prawdziwy islam i poprawna interpretacja Koranu sprzeciwiają się wszelkiej przemocy” - napisał nieomylny Bergoglio w najnowszej adhortacji”

Link (paragraf. 253):  http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/adhortacje-franciszek/art,1,adhortacja-apostolska-evangelii-gaudium,strona,5.html

Tymczasem KORAN odpowiada na to tak:

- I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili ! – Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. – I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich”(2:190-191)

- “A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców (tj. Chrześcijan - Admin) , tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki!”(9:5)

- Gdziekolwiek się znajdują, zostaną schwytani i zabici bez litości; zgodnie ze zwyczajem boga ustanowionym dla minionych pokoleń”(33:60-61)

- “Nie słuchaj więc niewiernych (tj. Chrześcijan) i zwalczaj ich z wielkim zapałem, przy jego pomocy”(25:52)

- “Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta”(47:4)

- “Walczmy ze wszystkimi, którzy mówią, że są inni bogowie prócz Niego”  (tj.allaha) (S.5,33; 9,5; 9,29; 38,2 etc.)

- “Allah przerazi niewiernych; uderzcie ich mieczem po szyi; odetnijcie im końce palców” (S. 8,12)

- “Odpłatą dla tych, którzy zwalczają boga i jego posłańca  (tj. Mahometa) i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie to, iż zostaną oni zabici lub ukrzyżowani albo obetnie się im rękę i nogę naprzemianlegle, albo też zostaną wypędzeni z kraju” (S. 5,33)

- “Niewierni (tj. Chrześcijanie - Admin) są dla muzułmanów wrogiem jawnym” (S. 4,101)
- “Ci, którzy odrzucają Allaha, są gorsi od zwierząt” (S. 8,55)
- “Są to przestępcy” (S. 6,147)

Czekamy na “poprawną interpretację” koranu ?

pope-kissing-koran

Źródło: http://www.fronda.pl/a/jezus-jest-muzulmaninem-i-chce-wprowadzic-szariat,32308.html?page=1&#comments-anchor

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj