Sejm: ustawowe otwarcie granic Polski dla służb Izraela.

Po polsku

Głosowanie nr 2 – posiedzenie 58.
Dnia 10-01-2014 godz. 10:08:17

Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowało – 427 Za – 286 Przeciw – 140 Wstrzymało się – 1 Nie głosowało – 33

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj