Patriarcha Bartłomiej zwołuje zwierzchników Kościołów Prawosławnych

Po polsku

antychryst-kopiaEkumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej zwołał na marzec spotkanie zwierzchników wszystkich Kościołów prawosławnych. Jego celem ma być wymiana opinii nt. prac komisji przygotowawczej Soboru Wszechprawiesławnego, planowanego na 2015 r., które utknęły na kwestiach proceduralnych.

Mowa będzie także o konieczności wspólnego stawiania czoła wyzwaniom ze strony świata gospodarczo zglobalizowanego, ale duchowo podzielonego, ze wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami dla życia człowieka. Komentatorzy podkreślają, że chodzi o odejście od zamykania się w sobie, związanego z mentalnością lokalną, charakteryzującą Kościoły Prawosławne, a wynikającą z ich charakteru narodowego.

Poprzednie takie spotkanie zwierzchników Kościołów prawosławnych odbyło się w 2008 r. w Stambule.

Źródło: http://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x74264/patriarcha-bartlomiej-zwoluje-zwierzchnikow-kosciolow-prawoslawnych/

————

Święty starzec Kuksza Odeski (Wieliczko, †1964 r.) powiedział: „Nadchodzą czasy ostateczne. Szybko będzie ekumeniczny Sobór, nazwany „świętym”. Jednak będzie to ten sam Ósmy Sobór, który będzie zgromadzeniem bezbożnych. Na tym Soborze wszystkie religie zjednoczą się w jedno. Potem zostaną zniesione wszelkie posty, stan mniszy zostanie całkowicie zniszczony, a biskupi będą się żenić. Nowy styl kalendarzowy zostanie wprowadzony w całej Powszechnej Cerkwi. Bądźcie czujni. Starajcie się chodzić do cerkwi, póki są one jeszcze nasze. Wkrótce nie wolno będzie tam chodzić, wszystko się zmieni. Tylko wybrani to zobaczą. Ludzie będą zmuszeni, żeby chodzić do cerkwi, ale nam nie wolno będzie tam w żadym wypadku chodzić. Błagam was, trwajcie w Prawosławnej wierze do końca waszych dni i zbawiajcie się” („The Ortodox Word”, 1991 r., N 158.P.138-141).

Święty optiński starzec Nektariusz (Tichonow, †1928 r.) powiedział: „Nie będzie już więcej Soborów. Było 7 Soborów, podobnie jak jest 7 Sakramentów i 7 Darów Ducha Świętego. Liczba wyrażająca pełnie, jest dla naszych czasów 7. Liczba przyszłego wieku to 8”.

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj