Znak krzyża zabija zarazki i zmienia właściwości wody!

Po polsku, Polecane

krzyzRosyjscy naukowcy udowodnili doświadczalnie, że znak krzyża zabija zarazki i zmienia właściwości optyczne wody, pisze Rus Front.

Angelina Małachowskaja przez dziesięć lat z błogosławieństwa Cerkwi prowadziła badania siły, jaką posiada znak Krzyża. Przeprowadziła dużą serię eksperymentów, które wielokrotnie ponownie sprawdzała przed opublikowaniem.
„Potwierdziliśmy, że stary zwyczaj czynienia znaku Krzyża nad jedzeniem i piciem przed posiłkiem ma głęboki mistyczny sens” - mówi fizyk Angelina Małachowskaja. „Ma to praktyczne zastosowanie. Krzyż oczyszcza żywność. Jest to wielki cud, który dokonuje się praktycznie każdego dnia”.
Doszła do fenomenalnych wniosków. Zidentyfikowała unikalne właściwości antybakteryjne wody, które pojawiły się w niej (tj. w wodzie) po jej poświęceniu znakiem Krzyża i po odczytaniu nad nią prawosławnej modlitwy. Odkryto nową, nieznaną wcześniej właściwość Słowa Bożego, zmieniającego strukturę wody, to znaczy, znacznie zwiększającego jej gęstość optyczną w krótkim ultrafioletowym zakresie widma.
Samo przeprowadzenie tych badań było cudem, bo Angelina Małachowskaja i jej zespół nie dostali żadnych grantów. Naukowcy wykonali dużą ilość pracy za darmo - po prostu dali ludziom okazję zobaczyć i poczuć uzdrawiającą moc Boga.
Naukowcy badali skutki modlitwy „Ojcze nasz” i oddziaływania znaku krzyża prawosławnego na bakterie chorobotwórcze. Do badania pobrano próbki wody z różnych miejsc – ze studni, z rzeki i jeziora. Wszystkie próbki zawierały bakterie E. coli, Staphylococcus aureus. Okazało się jednak, że jeśli czytasz modlitwę „Ojcze nasz” i błogosławisz wodę znakiem Krzyża, to ilość szkodliwych drobnoustrojów zmniejsza się 7, 10, 100, a nawet 1000 razy!.
Zaobserwowano korzystny efekt modlitwy i oddziaływania znaku krzyża na człowieka. Ustalono, że szczere błogosławieństwo potrafi ustabilizować ciśnienie i poprawia parametry krwi. Zauważono, że jeśli znak krzyża wykonywany jest niedbale, osiągnięcie efektów pozytywnych jest mizerne.
Naukowcy zmierzyli absorpcję wody przed i po wykonaniu nad nią znaku krzyża, a także po jej poświęceniu. „Okazało się, że optyczna gęstość w stosunku do jej wartości początkowej wzrastała od momentu poświęcenia” - mówi Angelina Małachowskaja.
„Oznacza to, że woda jakby WYCHWYTUJE sens wypowiadanych nad nią modlitw, pamięta ich wpływ i zachowuje go przez czas nieokreślony w postaci wzrostu wartości własnej gęstości optycznej. Woda jakby nasyca się światłem. Ludzkie oko nie może oczywiście wyłapać tych zmian w strukturze wody, ale spektrograf zapewnia obiektywną ocenę oddziaływania czynionych znaków”.
Znak krzyża zmienia gęstość optyczną wody prawie natychmiast. Gęstość optyczna wody pobranej z kranu po uczynieniu nad nią znaku krzyża przez wiernych wzrasta prawie 1,5 -krotnie, a gdy czynności tej dokonuje duchowny – aż 2,5 - krotnie. Woda „odróżnia” stopień wiary człowieka, który ją święci (!!). Ciekawy rezultat uzyskano po tym, jak wodę poświęcił wprawdzie człowiek ochrzczony, lecz niewierzący i nie noszący na sobie krzyżyka. Okazało się, że optyczna gęstość wody zmieniła się tylko o 10 %! Sprawdzają się Słowa naszego Zbawiciela: “Według wiary waszej będzie wam dane” .
Ponieważ ciało ludzkie składa się z więcej niż dwóch trzecich wody, to znaczy, że Bóg stworzył w nas taki system kanałów fizycznych, które w organizmie regulują wszystkie procesy biochemiczne, która dokładnie „rozpoznaje” imię Jezusa Chrystusa!
Można powiedzieć, że znak krzyża jest generatorem światła. a Przy żadnym innym złożeniu palców rąk (dłonią, czy w czasie niedokładnego składania palców, szybkim machaniu rękami) nie zachodzą jakiekolwiek zmiany (odnośnie wzrostu) gęstości wody.

[Wszystko to należy rozumieć następująco: Przez szczerą, gorliwą modlitwę oraz znak Krzyża Świętego schodzi na wodę, a przede wszystkim na człowieka, łaska Ducha Świętego, Który wysłuchuje tych ludzi, którzy z czystym sercem, wiarą i gorliwością przyzywają Bożej pomocy. To Duch Święty, Który "wszędzie jest i wszystko napełnia" oświęca, oczyszcza i napełnia Swym światłem i mocą ludzi wiernych Bogu w Trójcy Świętej, oraz materię, która jest poświęcana (w tym wypadku wodę). Jeśli znak Krzyża uczyniony przez człowieka świeckiego ma taką moc, to o wiele większe jest poświęcenie wody, jakie dokonuje się w Cerkwiach np. podczas najbliższego Święta Jordanu. - Admin.]

Grigorij Tielnow, strona internetowa «Православный воин»

http://www.rusfront.ru/812-krestnoe-znamenie.html
http://innemedium.pl/wideo/znak-krzyza-zabija-zarazki-zmienia-wlasciwosci-wody

Źródło: http://www.rusfront.ru/812-krestnoe-znamenie.html

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj