Modlitwa do Przeczystej Bogurodzicy

Akatysty i modlitwy

bogurodzicaO Przeczysta Bogurodzico, Nadziejo nasza, ochroń mnie w Twojej łaskawości! Pokieruj moim życiem i poprowadź je zgodnie ze świętą wolą Twojego Syna i naszego Boga. Daruj mi odpuszczenie grzechów, bądź dla mnie ucieczką, pokrowem, obroną i przewodniczką, prowadź mnie do życia wiecznego. Nie opuszczaj mnie również, o Włodarko, w straszny czas śmierci, ale przybądź mi na pomoc i wyrwij mnie z okrutnych mąk diabelskich. Albowiem gdy wysłuchujesz błagań, darujesz wiernym Twoim moc i siłę; dlatego zechciej je przyjąć, jako prawdziwa i wszystkim władająca Matka Boża! Przyjmij Ciebie jedynej godne i Tobie jedynej zanoszone dary od nas, niegodnych sług Twoich, o Przemiłosierna, Przenajświętsza Włodarko Bogurodzico, wybrana spośród wszystkich, wyższa od wszelkiego stworzenia niebiańskiego i ziemskiego!

To dzięki Tobie poznaliśmy Syna Bożego, dzięki Tobie zamieszkał z nami Bóg i Władca Mocy i darował nam niegodnym Najświętsze Swoje Ciało i Drogocenną Krew; dlatego błogosławiona jesteś po wszystkie pokolenia, obdarzona najwyższą łaską Bożą, wyższa świętością od Cherubinów i chwalebniejsza od Serafinów! Również i teraz, o Przechwalebna, Przenajświętsza Bogurodzico, nie ustawaj w błaganiach za nas, niegodnych sług Twoich, abyśmy zostali wybawieni od wszelkiego podstępu i działania złego ducha i od wszelkiej beznadziejności; zachowaj nas od ran i od wszelkich jadowitych ukąszeń diabelskich. Przez Twoje modlitwy ocal nas od potępienia, abyśmy zbawieni przez Twoje orędownictwo i Twą pomoc zawsze oddawali chwałę, cześć, dziękczynienie i pokłon w Trójcy Jedynemu Bogu i Stworzycielowi wszystkiego.

O dobra i wszechbłogosławiona Włodarko, Matko dobrego, wszechdobrego i przenajświętszego Boga, wejrzyj Twoimi miłosiernymi oczyma na modlitwę niegodnego i niepotrzebnego sługi Twego i uczyń ze mną wedle wielkiego miłosierdzia niewypowiedzianej Twojej łaskawości i nie pamiętaj mi moich grzechów, jakie popełniłem słowem, uczynkiem lub jakimkolwiek uczuciem, dobrowolnie i mimowolnie, świadomie i nieświadomie, ale odnów mnie całego, czyniąc świątynią Wszechświętego, Życiodajnego i Władającego Ducha Świętego, Który jest mocą Najwyższego i Który zstąpił do przeczystego Twego łona i zamieszkał w nim. Albowiem Ty jesteś pomocą utrudzonych, orędowniczką nieszczęśliwych, wybawieniem miotanych burzami, przystanią utrudzonych, obroną i orędowniczką pogrążonych w beznadziejności.

Daruj Twojemu słudze skruchę, ciszę serca, stałość rozumu, umysł wolny od cielesności, trzeźwość duszy, pokorny bieg myśli, pobożny i trzeźwy nastrój ducha, usposobienie dobre, rozumne i właściwe, które jest objawem duchowego skupienia, a także pobożność i pokój, który Zbawiciel darował Swoim uczniom. Niechaj modlitwa moja dotrze do świętej Twojej świątyni i do mieszkania Twej chwały. Niech moje oczy staną się źródłami łez, Ty zaś omyj mnie tymi łzami, oczyść potokami moich łez od plugastwa moich pożądliwości. Zniszcz zapisy moich grzechów, rozwiej chmury smutku, mgłę i niejasność myśli, oddal ode mnie burze i ataki pożądliwości, a także nieustanne złośliwości złych duchów, które chcą mnie zniszczyć i strącić z drogi zbawienia.

Ratuj mnie od ich nienawistnego działania, bo ja całą moją nadzieję pokładam w Twoim miłosierdziu i pomocy. Serce swoje, życie, oraz wszystko co posiadam oddaję dziś w Twoje przeczyste dłonie i błagam z całej duszy: przyjmij mą ofiarę i nie daj mi zginąć. Od tej chwili pragnę żyć tylko dla Boga i dla Ciebie, więc błagam, Ty sama o Włodarka i Przewodniczko nasza, doprowadź mnie do Syna Twego i Boga, doprowadź mnie do Siebie, aby nie triumfował nade mną wróg mojego zbawienia, ale aby mógł żyć i uwielbiać całym swym życiem, naszego ukochanego i Jedynego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Zachowaj mnie w pokoju i ciszy, otwórz moje serce i daj mu duchową przestrzeń, daruj mi radość niewypowiedzianą, nieustanne wesele, abym podążał drogami przykazań Twojego Syna i z wiernością, z czystym sumieniem i bez upadków przechodził przez życie. Daruj mi, modlącemu się przed Twoim obliczem, czystą modlitwę – abym mógł bez wzburzenia umysłu, bez błądzenia myśli i z nieustannie pragnącą łaski duszą, dniem i nocą żyć Słowem Bożym, radować się jego wyznawaniem i w weselu serca przynosić modlitwę i chwałę, cześć i pokłon Jednorodzonemu Synowi Twojemu i Zbawicielowi naszemu Jezusowi Chrystusowi, Któremu należy się wszelka chwała, cześć i uwielbienie, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

/p

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj