8 wilczy SOBÓR odbędzie się 19 czerwca 2016 roku

Po polsku, Polecane

Nieuchronnie zbliża się nowy rozbójniczy sobór, który ma być zwołany przez głównych światowych ekumenistów.

8soborJuż podano do publicznej wiadomości datę jego odbycia się. Będzie to dzień Pięćdziesiątnicy – 19 czerwca 2016 roku.

Przewodniczyć mu będzie patriarcha ekumeniczny, tj. Konstantynopola. Każdą Cerkiew autokefaliczną będzie reprezentować jej zwierzchnik i nie więcej, niż 24 jej biskupów – jeśli natomiast dana Cerkiew liczy mniej, niż 24 hierarchów, reprezentować ją będą wszyscy jej biskupi. Każdej Cerkwi autokefalicznej będzie przypadał jeden głos.  Sobór ma się odbyć w cerkwi św. Ireny.

Uczestnicy trwającego spotkania wszystkich zwierzchników Cerkwi autokefalicznych podjęli decyzję o powołaniu specjalnej Międzynarodowej Komisji, której członkami będą dwaj reprezentanci – w tym jeden biskup – każdego Kościoła autokefalicznego. Komisja rozpocznie prace we wrześnie tego roku, a zakończy do Paschy roku 2015. Ma przygotować dokumenty przedsoborowe dotyczące m. in. spraw kalendarza, małżeństwa i znaczenia postu. W pierwszej połowie przyszłego roku ma przyjąć ona również dokumenty pt. „Autonomia w Cerkwi prawosławnej i porządek jej przyznawania” oraz „Dyptychy”. Wszystkie te tematy mają być bowiem rozpatrzone na Pan-Soborze.

Od 1961 roku pracami nad przygotowaniem Ósmego Soboru zajmowało się kilka pokoleń modernistów i ekumenistów, między innymi metr. Nikodem Rotow, arcybisup Bazyli (Krywoszein), o.Witaliusz Borowoj, Aleksy Osipow, a w ostatnim czasie patriarcha Bartłomiej i metr. Jan Pergamoński. Wzorcem dla porzadku obrad posłużył Drugi Sobór Watykański.

Prawosławni, niczym Katolicy w czasach II Soboru Watykańskiego, stoją przed niebezpieczeństwem całkowitego odstąpienia od Jezusa Chrystusa i Jego Oblubienicy-Cerkwi.

Na foto: Fanar 2014 rok. Zwierzchnicy Cerkwi Lokalnych podpisują dokumenty o planach zwołania Pan-Soboru.

———

Święty arcybiskup Teofan (Połtawski) na temat 8 Soboru:

“O ósmym soborze powszechnym… mogę powiedzieć jedynie słowami prep. Teodora Studyty: “Nie każde zebranie się biskupów jest soborem, a jedynie zebranie biskupów stojących w Prawdzie”. Prawdziwie powszechny sobór zależy nie od liczebności zebranych na nim biskupów, lecz od tego, czy będzie on mędrkować lub uczyć po prawosławnemu. Jeśli odstąpi od prawdy, on nie będzie powszechnym, chociażby i nazywał siebie tym imieniem. – Znamienity “rozbójniczy sobór” był w swym czasie dużo bardziej liczebniejszym od wielu powszechnych soborów, i tym nie mniej nie został uznanym za powszechny, lecz otrzymał nazwę “zbójeckiego soboru”!..

Święty starzec Kuksza Odeski (Wieliczko, †1964 r.) powiedział: .

„Nadchodzą czasy ostateczne. Szybko będzie ekumeniczny Sobór, nazwany „świętym”. Jednak będzie to ten sam Ósmy Sobór, który będzie zgromadzeniem bezbożnych. Na tym Soborze wszystkie religie zjednoczą się w jedno. Potem zostaną zniesione wszelkie posty, stan mniszy zostanie całkowicie zniszczony, a biskupi będą się żenić. Nowy styl kalendarzowy zostanie wprowadzony w całej Powszechnej Cerkwi. Bądźcie czujni. Starajcie się chodzić do cerkwi, póki są one jeszcze nasze. Wkrótce nie wolno będzie tam chodzić, wszystko się zmieni. Tylko wybrani to zobaczą. Ludzie będą zmuszeni, żeby chodzić do cerkwi, ale nam nie wolno będzie tam w żadnym wypadku chodzić. Błagam was, trwajcie w Prawosławnej wierze do końca waszych dni i zbawiajcie się” („The Ortodox Word”, 1991 r., N 158.P.138-141).

Święty optiński starzec Nektariusz (Tichonow, †1928 r.) powiedział:

„Nie będzie już więcej Soborów. Było 7 Soborów, podobnie jak jest 7 Sakramentów i 7 Darów Ducha Świętego. Liczba wyrażająca pełnie, jest dla naszych czasów 7. Liczba przyszłego wieku to 8”.

Źródło: http://redakcjapartyzant.wordpress.com/

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj