Izrael: Niereligijni Żydzi nie chcą mieszkać obok Chasydów. Ortodoksi żydowscy jeszcze mniej tolerancyjni

Po polsku

Badania opinii publicznej przeprowadzone w Izraelu przez serwisy informacyjne Ynet i Gesher wykazały, iż ponad połowa (51%) niereligijnych Żydów izraelskich nie chciałaby mieć Żyda ortodoksyjnego – Chasyda jako swego sąsiada.

Badania wśród Chasydów z kolei wskazują, że są oni jeszcze mniej tolerancyjni gdyż aż 73% nie chciałoby mieszkać obok Żyda nieortodoksyjnego.

Pomimo tego, wyniki badań ucieszyły profesora Asher Cohen z uniwersytetu Bar Ilan, który uważa, że jest lepiej niż spodziewał się, z dwóch powodów. “Jeden z nich mówi o tym, że stosunki pomiędzy nami nie są tak złe jak na to wskazują media, a drugie to to, że badane osoby być może kierują się bardziej polityczną poprawnością niż swoimi prawdziwymi odczuciami.”

Nastawienie wobec chasydzkich Żydów stało się ostatnio w Izraelu szczególnie napięte po ich burzliwych, masowych, chuligańskich aktach na ulicach miasta.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie YNet

Źródło: http://www.bibula.com/?p=11930

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj