Stosowanie pestycydów powoduje znaczny wzrost zachorowań na autyzm

Po polsku

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców, rozpylane pestycydy mają wyraźnie negatywny wpływ na ludzi, którzy mieszkają w pobliżu opryskiwanych pól. Kobiety w ciąży narażają swoje nienarodzone dzieci na choroby opóźniające ich rozwój, takie jak autyzm.

Badania prowadzone były między innymi na fosforanach organicznych, pyretroidach i karbaminianach. Są to pestycydy stosowane do ochrony roślin. Porównano ich wpływ na zdrowie nienarodzonych dzieci oraz badano w jakim stopniu pestycydy przyczyniają się do powstania chorób opóźniających rozwój.

Naukowcy prowadzili swoje analizy w Kalifornii, gdzie znajduje się największa gospodarka rolna a w ciągu roku stosuje się tam ponad 90 tysięcy ton pestycydów. Niektóre stosowane środki są neurotoksyczne i mogą stanowić poważne zagrożenie dla rozwoju mózgu u nienarodzonych dzieci.

Badania polegały na przeanalizowaniu danych z California Pesticide Use Report z lat 1998-2008, które dotyczą komercyjnego stosowania pestycydów; sprawdzeniu miejsca zamieszkania kobiet będących w tym czasie w ciąży oraz zbadaniu wpływu oprysków na ciążę. Spośród około tysiąca dzieci objętych badaniem, 486 z nich posiada zaburzenia autystyczne a u 168 kolejnych zaobserwowano opóźnienie w rozwoju.

Około 30% uczestników tego badania mieszkało w odległości niewiele większej od jednego kilometra od miejsc, gdzie stosowano pestycydy. Zwraca się uwagę, że większość stosowanych insektycydów, czyli środków owadobójczych, to fosforany organiczne, które zabijają insekty zakłócając ich mózg i system nerwowy. Autorzy badania twierdzą, że ekspozycja na tą substancję wiązała się ze wzrostem zachorowania na zaburzenia autystyczne nawet o 60%.
Ryzyko zachorowania na autyzm czy opóźnienia w rozwoju było dodatkowo potęgowane przez pyretroidy, które są często stosowane do zabijania komarów roznoszących zarazy. Z kolei stosowanie karbaminianów powiązano “jedynie” z ryzykiem wystąpienia opóźnienia w rozwoju. Podsumowując, stosowane pestycydy skutecznie zwalczają szkodniki ale nie pozostaje to bez wpływu na najbliższe otoczenie, w którym znajdują się ludzie.

Źródło: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-06/uoc–sfa061014.php

Źródło: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/stosowanie-pestycydow-powoduje-znaczny-wzrost-zachorowan-autyzm

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj