W Egipcie znaleziono rękopis modlitwy do Przenajświętszej Bogurodzicy pochodzący z ok 250 r. n.e.

Po polsku

theotokos-prayer

W Egipcie znaleziono rękopis modlitwy do Bogurodzicy pochodzący z ok 250 r. n.e.

Niedaleko od Aleksandrii, archeologom udało się znaleźć starożytny rękopis zawierający znaną dla prawosławnych Chrześcijan modlitwę do Bogurodzicy.

Naukowcy datują papirus na którym jest modlitwa na III wiek. Jest to jeden z samych wczesnych rękopisów świadczących o modlitewnej praktyce pierwszych Chrześcijan, którzy modlili się do Świętych, w tym również  i do Przeczystej Dziewicy Marii.

Tekst ze starożytnego rękopisu w pełni pokrywa się ze znaną modlitwą, która i po dziś dzień jest wykorzystywana w życiu Cerkwi.

.

Poniżej treść modlitwy w języku greckim, słowiańskim (rosyjska transliteracja) i polskim.

Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν,
καταφεύγομεν, Θεοτόκε.
Τὰς ἡμῶν ἱκεσίας,
μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει,
ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς,
μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη.

Подъ Твою милость прибѣгаемъ, Богородице Дѣво,
моленiй нашихъ не презри въ скорбѣхъ,
но отъ бѣдъ избави насъ, Едина чистая и благословенная.

Pod Twoją obronę uciekamy się Bogurodzico,
błagań naszych nie odrzuć w potrzebie, ale od bied
wybaw nas, jako Jedyna czysta i błogosławiona.

.

Zadziwiającym jest to że od III wieku naszej ery modlitwa nie uległa w treści praktycznie jakimkolwiek zmianom. Oprócz tego, takie znalezisko rozwiewa wątpliwości związane z tradycyjną praktyką pierwszych Chrześcijan kierowania modlitw do świętych, przez wielu w duchu protestantyzmu krytykowaną jako „bardziej późniejszą tradycję” i „innowację”

Tłum. i oprac. l.Marcin Piekarski

Na podstawie: http://historie.ru; http://antiochpatriarchate.org

Źródło: http://maptys.wordpress.com/2014/11/17/w-egipcie-znaleziono-rekopis-modlitwy-do-bogurodzicy-pochodzacy-z-ok-250-r-n-e/

Źródło: http://redakcjapartyzant.wordpress.com/2014/11/18/w-egipcie-znaleziono-rekopis-modlitwy-do-bogurodzicy-pochodzacy-z-ok-250-r-n-e/

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj