SŁOWACCY PATRIOCI GROMADZĄ BROŃ I ODBYWAJĄ SZKOLENIA WOJSKOWE

Po polsku

shobranciiSłowaccy Strzelcy uczą strzelać nawet dzieci. Chłopcom w podstawówkach mówią wprost: islamiści mogą przyjść zarzynać ciebie, mamę i tatę.

Lewicowo-liberalna prasa oburza się na to, twierdząc iż to tylko wymysły. Mówić takie rzeczy młodzieży i dzieciom to zwyczajny faszyzm – utrzymuje. Część dyrektorów szkół próbuje postawić Strzelców przed sądem pod zarzutem narażenia nieletnich na niebezpieczeństwo przez zabieranie ich na strzelnice. Jednak po kolei.

Co to takiego Słowaccy Strzelcy?
Jest to pozarządowa instytucja wyższej użyteczności. Jej celem jest przygotowanie swoich członków do niesienia pomocy ludności na wypadek wojny na terytorium kraju, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, a także aktów terroru. Ma też szereg celów ubocznych, jak organizowanie wycieczek krajoznawczych i działania na rzecz ochrony środowiska. Jest to zarazem formacja paramilitarna, w której obowiązuje hierarchia i dyscyplina. Każdy Strzelec, po odbyciu okresu kandydowania i uznaniu za zdolnego do udziału w tej organizacji, składa przysięgę. Oto ona: „Ja, strzelec ślubuję, że będę pełnić swą służbę i postępować zgodnie z Kodeksem Słowackich Strzelców. Przysięgam, że braci strzelców nigdy nie zdradzę. Nie będę się wahał, gdy trzeba będzie użyć siły i żelaznej woli. Będę zawsze wierny swojej krwi słowiańskiej. Chwała!”

Strzelcy posiadają broń i odbywają ćwiczenia wojskowe zgodnie z prawem
Organizacja głosząca podobne cele i hasła jest solą w oku lewicy. Tzn. lewicy kosmopolitycznej, bo ta patriotyczna jest u władzy. Lewacy dostają gęsiej skórki na myśl o wielu tysiącach mężczyzn i chłopców, ćwiczących strzelanie, posuwanie się w górach, przetrwanie w lesie o każdej porze roku itd. Myślących przy tym w zupełnie odwrotnych kategoriach. Słowackich Strzelców pomawia się o wiele różnych rzeczy. Najczęściej o bycie tajną armią premiera Fico lub o faszyzm, rasizm itp. Policja odpowiada na formalne pytania dziennikarzy, że prowadzi ogólny nadzór nad działalnością tej organizacji. Wynika z niego, że broń i amunicja są przechowywane i zabezpieczone w należyty sposób itd.

Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły
Nie tylko naród polski doświadczył na sobie sytuacji odpowiadających powyższemu zdaniu z twórczości biskupa Krasickiego. Słowaków też już dobrych parę razy rzucono na pożarcie. Stąd też Strzelcy przygotowują się do prowadzenia wojny partyzanckiej i ochrony ludności cywilnej również bez pomocy innych krajów. Tak długo jak będzie trzeba. Niektórzy z nich wzięli udział w walkach na wschodniej Ukrainie. Po stronie Noworosji. W razie czego NATO nas nie obroni tak samo jak UE nie dała nam dobrobytu – podkreślają. Jedno i drugie trzeba zapewnić sobie własnymi, narodowymi siłami – przekonują. Są jednak gotowi do współpracy z wojskiem, policją itd., jeśli te instytucje będą bronić terytorium narodowego i chronić ludność. Część Strzelców szkoli się na komandosów.

Gotowi na wojnę totalną
Wojna totalna ma na celu całkowite zniszczenie nieprzyjaciela albo doprowadzenie go do stanu, w którym nie będzie mógł już się bronić. Rzecz jasna w tym drugim wypadku będzie musiał przyjąć dowolne warunki zwycięzcy. Niestety, ale wszystko wskazuje na to, że Europie zagraża obecnie wojna totalna, a zarazem nieregularna. Podobna do tej, jaką prowadzili komuniści w Indochinach w latach 1959-71. Wobec mieszkańców nawet najbardziej zapadłej dziury stosowano tam wszelkie możliwe akty przemocy. Od porwania i zgwałcenia po zabicie wszystkiego, co żyje, z kurami włącznie.

Dlatego nawet najmniejsze miejscowości powinny być skutecznie bronione, a żaden wróg nie powinien poczuć się nietykalny. Dlatego Strzelcy gromadzą broń ze wszystkich możliwych źródeł, a Fico i jego ministrowie, których postawa nie przedstawia najmniejszych wątpliwości, im to ułatwiają. Słowacki rynek broni palnej jest zasobny, ciekawy i w razie potrzeby mógłby… Resztę pozostawiam domyślności Czytelników.

Źródło: http://pl.blastingnews.com/europa/2015/10/slowaccy-patrioci-gromadza-bron-i-odbywaja-szkolenia-wojskowe-00609595.html

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj