Gruziński Patriarchat odrzucił jeden z dokumentów przygotowanych na Sobór Wszechprawosławny

Po polsku

mid_41477Gruzińska Cerkiew Prawosławna odrzuciła dokument “Stosunek Kościoła prawosławnego do reszty świata chrześcijańskiego”, przygotowany na zbliżający się Sobór Wszechprawosławny. Poinformował o tym patriarcha gruziński Eliasz II po posiedzeniu Świętego Synodu swego Kościoła w Tbilisi. Dodał, że zgłoszono też zastrzeżenia do kilku innych dokumentów.

“Nasza Cerkiew była, jest i będzie strażnikiem prawowierności. Gruzińska Cerkiew Prawosławna odrzuca dokument o ekumenizmie, przygotowany na Wielki Sobór. Cerkiew nasza strzegła swego kraju i swego narodu” - oświadczył jego zwierzchnik.

Dokument ten dotyczy kontaktów i ewentualnego współdziałania Prawosławnych z innymi wyznaniami na różnych płaszczyznach, a także możliwości dialogu z nimi. Patriarchat Gruziński jest od dawna znany ze swego bardzo niechętnego, a nierzadko wręcz wrogiego nastawienia do ekumenizmu i innych Kościołów chrześcijańskich. W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku opuścił zarówno Światową Radę Kościołów, jak i Konferencję Kościołów Europejskich (podobnie postąpił wówczas Bułgarski Kościół Prawosławny).

Na Soborze Wszechprawosławnym, który 19 czerwca br. ma się rozpocząć na Krecie z udziałem wszystkich 14 autokefalicznych Cerkwi lokalnych, wszystkie uchwały i decyzje mają być podejmowane jednogłośnie. Spowodowało to konieczność usunięcia z porządku dziennego obrad niektórych punktów, co do których nie ma jednomyślności wśród Kościołów, a także takiego ujęcia pozostałych zagadnień, aby mogli je zaakceptować wszyscy uczestnicy przyszłego zgromadzenia.

Źródło: http://www.pch24.pl/patriarchat-gruzinski-odrzucil-jeden-z-dokumentow-przygotowanych-na-sobor-wszechprawoslawny,41477,i.html

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj