LEKARZ CHCE SZCZEPIĆ TWOJE DZIECKO? MA OBOWIĄZEK ODPOWIEDZIEĆ NA TE PYTANIA!

Po polsku, Polecane

doctor-injectionGdy nęka cię przychodnia lub sanepid, próbując zmusić do szczepienia wbrew twojej woli, skorzystaj z prawa do informacji! Urzędy nie mogą nałożyć grzywny przymuszającej do szczepień, dopóki nie ma dowodu, że się od nich uchylasz. Ty natomiast nie możesz się zgodzić na szczepienie, dopóki nie będziesz pewien, że to bezpieczne dla twojego dziecka. Skorzystaj z praw pacjenta. Zadaj pytania lekarzowi.

Poniżej publikujemy treść oświadczenia, zawierającego listę pytań do lekarza przed podjęciem decyzji o zgodzie na szczepienie dziecka. Zadanie tych pytań gwarantują prawa pacjenta, w tym przypadku dziecka, które reprezentują jego rodzice.W związku z żądaniem podpisania tzw. oświadczenia świadomej odmowy szczepień, niemającego umocowania w jakiejkolwiek podstawie prawnej, informuję, że nie możemy podpisać tego dokumentu, ponieważ nie uchylamy się od szczepień i wbrew jego treści nie otrzymaliśmy praktycznie żadnych informacji na ich temat, oprócz skrajnie skrótowych o charakterze reklamowo-marketingowym. Podpisanie tego dokumentu stanowiłoby tym samym poświadczenie nieprawdy i to na naszą niekorzyść.

W związku z podstawowym prawem pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny prosimy o udzielenie wyczerpujących i zrozumiałych odpowiedzi na piśmie na następujące pytania, od których to odpowiedzi uzależniona jest nasza zgoda na szczepienie, wymagana prawem krajowym i europejskim, oraz udokumentowanie tego konkretnymi badaniami naukowymi wraz z podaniem źródła.

1. Proszę o udostępnienie ulotek dla pacjenta, wyjaśnienie ich treści, a w szczególności składu i skutków ubocznych szczepionek oraz ich wpływu na organizm konkretnie mojego dziecka przy uwzględnieniu stanu jego zdrowia i możliwych reakcji alergicznych osobno dla każdej szczepionki przeciw: gruźlicy, WZW B, błonicy, tężcowi i krztuścowi, polio, Hib, odrze, śwince i różyczce.

2. Proszę o medyczne i statystyczne informacje na temat chorób, przeciw którym szczepi się dzieci zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, to jest o ich objawach, możliwościach ich leczenia, możliwych powikłaniach pochorobowych i przyczynach tych powikłań, grupach ryzyka oraz zaprezentowanie statystyk zachorowań na terenie Polski i osobno statystyk powikłań tych chorób dla: gruźlicy, WZW B, błonicy, tężca, krztuśca, polio, Hib, odry, świnki, różyczki.

3. Czy szczepionki ochronią nasze dziecko i ile lat będą chroniły przed zachorowaniem na gruźlicę, WZW B, błonicę, tężec, krztusiec, polio, Hib, odrę, świnkę i różyczkę?

4. Proszę o ustalenie indywidualnego bilansu korzyści i ryzyka oraz wyjaśnienie w odniesieniu do naszego dziecka korzyści i zagrożeń płynących z przechorowania wszystkich chorób, przeciwko którym ma być zaszczepione, w stosunku do korzyści i zagrożeń płynących ze szczepień pojedynczo i łącznie, w perspektywie indywidualnej i ogólnospołecznej.

5. W jaki sposób można ocenić poziom odporności przeciw chorobom z Programu Szczepień Ochronnych i na ile miarodajny jest wynik takiego badania?

6. Czy wysokie stężenie przeciwciał w surowicy w wyniku szczepienia jest jedynym warunkiem skutecznej ochrony, czy też znaczenie mają również cechy jakościowe tych przeciwciał?

7. Czy sztuczne indukowanie produkcji przeciwciał poprzez szczepienie z pominięciem naturalnych barier organizmu gwarantuje ochronę przed zachorowaniem na zakaźną chorobę dziecięcą?

8. Co jest wyznacznikiem skuteczności szczepionki w toku badań klinicznych? Czy badane osoby szczepione są wystawiane na bezpośredni kontakt z odnośnymi zakaźnymi patogenami w środowisku w celu stwierdzenia, czy ulegną zakażeniu?

9. Czy sztuczne indukowanie produkcji przeciwciał poprzez szczepienie z pominięciem wszystkich naturalnych barier organizmu jest równoznaczne z powstaniem odporności na patogen, takiej samej jak w przypadku naturalnej infekcji?

10. Proszę o przedstawienie wyników szerokich badań naukowych, które zweryfikowały bezpieczeństwo stosowania pełnego kalendarza szczepień dziecięcych i podawania wielu szczepionek podczas jednej wizyty, w porównaniu z dziećmi nieszczepionymi żadną szczepionką.

11. W jaki sposób na podstawie krótkiego i powierzchownego badania kwalifikacyjnego do szczepienia można wykluczyć rozpoczynającą się ostrą infekcję z gorączką czy zaostrzenie choroby przewlekłej, co stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do szczepień?

12. Kto ustala listę przeciwwskazań do szczepień w Polsce i kto ponosi odpowiedzialność za te ustalenia?

13. W jaki sposób można wykluczyć nadwrażliwość na składniki szczepionki przed szczepieniem?

14. Czy patogeny szczepionkowe mają zdolność spowodować chorobę, przeciwko której są wymierzone? Jeśli tak, proszę podać w przypadku których szczepionek występuje takie ryzyko.

15. Proszę wymienić, które szczepionki stosowane w Polsce zawierają śladowe ilości związku rtęci (tiomersalu) używanego jako konserwant w pierwszym etapie produkcji oraz w ulotkach których preparatów został wymieniony?

16. Proszę o informację, które szczepionki stosowane w Polsce zawierają związki aluminium, oraz o chorobach, których związek z narażeniem organizmu na działanie aluminium jest aktualnie znany.

17. Które szczepionki dopuszczone do stosowania w Polsce zostały wyprodukowane w oparciu o ludzkie linie komórkowe wyprowadzone z komórek pozyskanych w wyniku aborcji oraz dla których z tych szczepionek jest dostępna etyczna alternatywa?

18. Proszę o informację na temat pochodzenia szczepów bakterii i wirusów oraz ich antygenów w szczepionkach z obowiązkowego kalendarza szczepień.

19. Proszę o wyjaśnienie właściwości immuno- i patogennych szczepionek, rodzaju zastosowanych adjuwantów i konserwantów, ich wpływu na zdrowie, a także zawartości białek odzwierzęcych.

20. Proszę o wyjaśnienie korzyści płynących z karmienia piersią, nazywanego „naturalną szczepionką” oraz ochronnego działania na zdrowie dziecka oraz odpowiedź na pytanie, jakie lekarz ma kwalifikacje, żeby doradzać rodzicom w tej kwestii. Jeśli kwalifikacje są niewystarczające, prosimy o wskazanie, gdzie uzyskamy fachowe wsparcie finansowane z budżetu państwa.

21. Proszę o wyjaśnienie korzyści płynących z naturalnego żywienia dzieci i pozytywnego wpływu na ich zdrowie oraz odpowiedź na pytanie, jakie lekarz ma kwalifikacje, żeby doradzać rodzicom w tej kwestii. Jeśli kwalifikacje są nikłe, prosimy o wskazanie, gdzie uzyskamy fachowe wsparcie finansowane z budżetu państwa.

22. Jaki wpływ na możliwe wystąpienie poważnych powikłań poszczepiennych może mieć występowanie alergii, astmy i innych chorób typu autoimmunologicznego oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny dziecka?

23. Proszę o wyjaśnienie, po których szczepionkach mogą wystąpić, na czym konkretnie polegają, jakie mają trwałe skutki oraz jakie są metody diagnozowania i leczenia następujących niepożądanych odczynów poszczepiennych opisanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie NOP:

1) odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG:

a) obrzęk,
b) powiększenie węzłów chłonnych,
c) ropień w miejscu wstrzyknięcia;
2) niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):
a) encefalopatia (zapalenie mózgu),
b) drgawki gorączkowe,
c) drgawki niegorączkowe,
d) porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym,
e) zapalenie mózgu,
f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
g) zespół Guillaina-Barrégo;
3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:
a) bóle stawowe,
b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,
c) gorączka powyżej 39°C,
d) małopłytkowość,
e) nieutulony ciągły płacz,
f) posocznica, w tym wstrząs septyczny (sepsa),
g) reakcja anafilaktyczna,
h) reakcje alergiczne,
i) uogólnione zakażenie BCG (gruźlicą),
j) wstrząs anafilaktyczny,
k) zapalenie jąder,
l) zapalenie ślinianek,
m) porażenie splotu barkowego,
n) inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu. (…)

Brak świadomej zgody na zabieg stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej lekarza (zgodnie z art. 192 §1 Kodeksu karnego, kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).
Pytania zostały opracowane przez Stowarzyszenie STOP NOP. Pełna lista jest dostępna na stronie:  www.stopnop.com.pl

Źródło: http://warszawskagazeta.pl/felietony/justyna-socha/item/4414-lekarz-chce-szczepic-twoje-dziecko-ma-obowiazek-odpowiedziec-na-te-pytania

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj