20 lat więzienia dla mnichów z atoskiego Monasteru Esfigmenu

Po polsku, Polecane

the-monastery-of-esphigmenou-athos

Po dwadzieścia lat więzienia dla atoskich mnichów - zelotów orzekł 27 stycznia br. zaocznie sąd w Thessalonice za ich samoobronę przed wysiedleniem w 2013 r. z Konaku (budynku-przedstawicielstwa w Karies) od stuleci przynależącego do Monasteru Esfigmenu.

Postanowienie sądu to precedens w greckim sądownictwie. Unieruchomienie forsującego wrota buldożera za pomocą koktajlu mołotowa zostało przyrównane do wandalskiego aktu anarchistycznych demonstrantów, z tym że ci zazwyczaj od razu wychodzą na wolność a jeśli już otrzymują wyroki, to nie są one większe niż 2 - 3 miesiące.

Nowe „esfigmeńskie” bractwo liczące zaledwie kilkunastu michow, uformowane w 2005 r. na życzenie patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, w swym oświadczeniu wyraziło poparcie dla takiej decyzji sądu nazywając je „zdrowym i sensownym” orzeczeniem. Przypomnijmy że prawdziwe „stare” bractwo wraz z Ihumenem Metodym liczy ponad 110 mnichów. Oskarżonych zostało 11 osób, w tym 8 mnichów.

Sąd uznał Ihumena Metodego za prowokatora całego zajścia, mnicha Antipasa winnym w podpaleniu, przechowywaniu i użyciu materiałów wybuchowych, dając dla obu po 20 lat kary więzienia. Postanowieniem sądu wyrok wchodzi od razu w życie bez możliwości (!) do apelacji. Pozostałych sześciu mnichów za współudział otrzymało po 10 lat więzienia z prawem do odwołania. Sąd orzekł niewinnymi 3 osoby świecie, które wg sądu znalazły się na terytorium monasterskim aby zapewnić niezbędne środki do życia dla mnichów.

Na rozprawie sądowej byli obecni przedstawiciele (patrz foto) monasteru Esfigmenu. Przysięgli postanowili o niezwłocznym aresztowaniu oskarżonych mnichów i umieszczeniu ich w więzieniu. Informacja o wyroku wstrząsnęła greckim społeczeństwem.

Nieoficjalnie mówi się że ten proces roku odbył się na zlecenie patriarchy-ekumenisty Bartłomieja. Ojciec Metody znany jest ze swego poparcia i uczestnictwa w manifestacjach i konferencjach organizowanych przez prawosławnych wiernych dla obrony tradycyjnego modelu rodziny, przeciwko Nowemu Światowemu Porządkowi oraz wszech-herezji ekumenizmu. Nieoficjalnie monaster Esfigmenu utrzymuje eucharystyczną jedność z Prawdziwie Prawosławnymi Cerkwiami Grecji, Rumunii, Bułgarii i Rosji, co również nie podoba się dla ekumenicznego patriarchy.

l.Marcin Piekarski

Poniżej wyroki sądu:

Mnich Antypas (fizyczny sprawca) 20 lat więzienia bez możliwości odwołania.
Ihumen Metodios (przełożony bractwa czyli „prowokator”) 20 lat więzienia bez możliwości odwołania.
Mnich Mardarios za współudział 10 lat i 4 miesiące pozbawienia wolności.
Mnich Abraham za współudział 10 lat i 4 miesiące.
Hieromnich Sawa za współudział 10 lat i 4 miesiące.
Mnich Lisimachos za współudział 10 lat i 4 miesiące.
Mnich Gajos za współudział 10 lat i 4 miesiące.
Mnich Orestis za współudział 10 lat i 4 miesiące.

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj