Prostytucja „miedzy-wyznaniowa” zdrajców Jezusa Chrystusa

Po polsku, Polecane

Guru, Rabbi, Mufti, antyapież Franciszek: włączają się do kampanii o „Przyjaźni wszech-religijnej ” (pan-religious).

zbiór diabłów

Tak zwany Miedzy-Wyznaniowy Instytut Elijah rozpoczął kampanię, aby razem zebrać ludzi z różnych religii, w celu przezwyciężenia „negatywności i podziałów społecznych”.

Ten wysiłek otrzymał oficjalne poparcie i zachętę wybitnych liderów z wielu religii, i oczywiście objął też apostatę, antypapieża Franciszka, oraz pseudoprawosławnego patriachę Bartłomieja.

„Najbardziej znani przywódcy religijni na całym świecie wezwali wszystkich do nawiązywania przyjazni z ludzmi ze wszystkich religii.. „

Taki jest nagłówek aktualnie wyświetlany na stronie internetowej owego w/w Instytutu, po którym następuje podsumowanie tej „Kampami o przyjaźni międzyreligijnej”:

„14 czerwca 2017 roku, wielu wybitnych przywódców religijnych na świecie przedstawiło wspólne oświadczenie, zachęcające ludzi do tworzenia przyjaźni z ludźmi z różnych religii. Przyjaźń i poznawanie się nawzajem są odtrutkami na negatywność i podziały w społeczeństwie, zwiększającymi zrozumienie i jedność. Zapraszamy do pobrania z internetu (dowloading) naszych narzędzi do przyjaźni i nauki.Modlimy się, aby to przesłanie i przykład jedności, pokazany przez tych przywódców, przyczyniły się do budowania pomostów ponad podziałami, aby inspirowały Ciebie i twoich przyjaciół do rozpoczęcia nowych rozmów z osobami o różnym wyznaniu. Postępuj zgodnie z tym przykładem, rozpowszechnij te wiadomość.”
[Strona główna miedzy-wyznaniowego Instytutu Elijah,, ukazana 16 czerwca 2017 r.]

Kampania owego Instytutu ma wyraźne poparcie 22 przywódców religijnych, z których każdy mówi w odrębnym filmie o przyjaźni międzyreligijnej.

Jedynym wyjątkiem jest Franciszek, który wspólnie zagrał w video ze swoim długoletnim kumplem, bluźnierczym, anty-chrzescijanskim rabinem Abrahamem Skorką. Tutaj można uzyskać 21 indywidualnych filmów ze świadectwami owych liderów. Ci rożni liderzy reprezentują sekty anglikańskie, luterańskie, prawosławne i Novus Ordo (pseudo- katolicka);  judaizm, islam, hinduizm, sikhizm i buddyzm.

Krótko mówiąc: każda z głównych, fałszywych religii jest reprezentowana.

Na podstawie: http://novusordowatch.org/wire/

Tłum. Renata

P.S. Apostata-Franciszek kończy to ponizsze video, gloryfikujace jego dlugoterninowa „przyjazn” z rabinem Skorka, dummnym stwierdzeniem, że „żaden z nas nie usiłował nawracać jeden drugiego.” Czemu jeszcze ludzie wierzą, że ten jawny, notoryczny, bezwstydny heretyk i apostata jest ich papieżem ???

Mam nadzieje, że Pan Bóg przykładnie UKARZE tych wszystkich, którzy bezmyślnie ochoczo idą za nim i jego bezbożną, anty-katollicką sektą.

http://www.mostholyfamilymonastery.com/news/the-apostate-francis-makes-sure-to-end-video-by-saying-that-he-has-never-tried-to-convert-rabbi-skorka-to-belief-in-jesus-christ-and-the-catholic-faith

Źródło: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/franciszkowa-prostytucja-miedzy-wyznaniowa-2017-06

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj