III Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień

Po polsku

2 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 – WARSZAWA i cały świat

stop szczepionki

Dyskryminacja, wysokie kary finansowe, nasyłanie policji, próby odbierania dzieci, uwięzienie w szpitalu i ciągłe zaostrzanie prawa. To wszystko spotyka rodziny na całym świecie za troskę i ochronę dzieci.

Nie ma naszej zgody na medialną dezinformację generującą agresję wobec osób, które, żądają przejrzystości działań rządów. Nie godzimy się na wymuszanie przyjęcia produktów przemysłu farmaceutycznego i bez odpowiedzialności za skutki ich podania. Mówimy stop odbieraniu wolności i pogardzie dla podstawowych praw!

Ilu tragedii potrzeba, aby wszyscy zrozumieli, że ludzka wolność i godność, a nie przymus, który je narusza, są fundamentem dobra nas wszystkich?

Jak daleko zostanie przesunięta granica zanim wszyscy zrozumieją, że ta sprawa dotyczy każdego? Dobro ogółu nie istnieje bez dobra jednostki. Dlatego właśnie tak bardzo potrzebna jest wasza siła.

Ta siła, którą pokazaliście rok i dwa lata temu gdy przez Europę i świat przetoczyły się wielotysięczne protesty! Której nie można było przemilczeć i nie dostrzec! Tej siły potrzebujemy teraz wszyscy!

Twoja obecność może zmienić bieg historii. Jakiego chcesz zakończenia? Bądź z nami na ulicach swojego kraju!

2 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Warszawie i na całym świecie – III Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień i International Vaccine Injury Awareness Day.

Niech na całym świecie zapłoną świeczki dla ofiar powikłań poszczepiennych!

Wolność i zdrowie! Jest ryzyko, musi być wybór!

Na protest zaprasza międzynarodowa społeczność, International Revolution For Choice oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

Źródło: Stopnop.com.pl ..

Źródło: http://alexjones.pl/aj/aj-inne/aj-akcje-i-inicjatywy/item/147647-iii-miedzynarodowy-protest-przeciw-przymusowi-szczepien-i-international-vaccine-injury-awareness-day

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj