PCU PRZENIÓSŁ FILARETA W STAN SPOCZYNKU I ZABRONIŁ MU WYŚWIĘCANA KAPŁANÓW

Po polsku

Synod Prawosławnej Cerkwi Ukrainy wykluczył swojego honorowego patriarchę Filareta ze swojego składu i przeniósł go w stan spoczynku. Filaret nie może m.in. wyświęcać kapłanów.

filaret-1-970x542

Jak wynika z komunikatu wydanego po wtorkowym posiedzeniu Synodu Prawosławnej Cerkwi Ukrainy (PCU), zwierzchnicy tej wspólnoty religijnej postanowili przenieść Filareta w stan spoczynku. Jak napisano, ma to związek z pozbawieniem go jeszcze w czerwcu 2019 roku praw i obowiązków kanonicznych przez PCU. W komunikacie stwierdzono, że patriarcha nie tylko nie odwołał się od tej decyzji, ale także kontynuuje sprzeciwianie się decyzjom Cerkwi.

Mając na uwadze powyższe, a także nieobecność Filareta na sześciu kolejnych posiedzeniach synodu PCU, postanowiono również wykluczyć patriarchę ze składu synodu.

Według komunikatu Filaret jako patriarcha w stanie spoczynku nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek ordynacji (święceń kapłańskich).

Jednocześnie synod PCU wezwał Filareta oraz jego otoczenie do „pojednania i zakończenia samoizolacji”.

Źródło: https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ukraina/pku-przeniosl-filareta-w-stan-spoczynku-i-zabronil-mu-wyswiecana-kaplanow/

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj