Zdaniem rabinów, epidemię koronawirusa może zatrzymać jedynie budowa Trzeciej Świątyni w Jerozolimie

Po polsku

rabinObecnie Covid-19 zabił ponad 3200 osób i zainfekował ponad 94 tys. ludzi na całym świecie. Eksperci aktywnie próbują teraz rozszyfrować genom wirusa, zrozumieć, jak on działa i znaleźć na to lekarstwo, ale najprawdopodobniej ta praca zajmie wiele miesięcy, jeśli nie lata.

Jednak pomimo takich pesymistycznych prognoz, w Izraelu jest osoba, która wie, jak powstrzymać epidemię. Słynny rabin Arye Lipo, nauczyciel religioznawstwa, uważa, że Bóg karze ludzkość koronawirusem, ponieważ Trzecia Świątynia nie została zbudowana w Ziemi Świętej. Na Górze Świątynnej znajdowały się dwie święte świątynie Jeruzalem, które były kluczowymi miejscami kultu, dopóki nie zostały zniszczone przez Babilończyków i Rzymian. I, jak mówi rabin Lipo w tym wywiadzie, konieczne jest zbudowanie Trzeciej Świątyni, aby nie tylko pomóc przywrócić żydowską wiarę, ale także zatrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19.

Rabin nauczał swoich wyznawców podczas specjalnej lekcji na Wzgórzu Świątynnym, gdzie powiedział m.in.: „Jesteśmy tutaj na Wzgórzu Świątynnym, wysyłając modlitwę o uzdrowienie całego świata. Świątynia jest jej koroną, jak tefilin na głowie Żyda. Jesteśmy przekonani, że powrót korony tefilinowej na Wzgórze Świątynne usunie koronę cierpienia, koronawirusa, ze świata” - tłumaczy rabin. Na poparcie swoich słów rabin zacytował proroka Izajasza, który porównał Wzgórze Świątynne z koroną:

1. W dniach ostatecznych góra domu Pańskiego zostanie położona na czele gór i powstanie ponad wzgórzami, a wszystkie narody do niej popłyną.

2. I wiele narodów pójdzie i powie: przyjdźcie, a pójdziemy na górę Pana, do domu Boga Jakuba, a On nauczy nas Swoich dróg i będziemy kroczyć Jego ścieżkami; bo Prawo wyjdzie z Syjonu, a słowo Pańskie z Jeruzalem.

Izraelskie wydanie Breaking Israel News również cytuje rabina Lipo i zwraca uwagę na fakt, że koronawirus naprawdę przypomina koronę, a słowo „korona” w wielu językach ludów niepowiązanych brzmi w przybliżeniu tak samo. Zapożyczenia językowe są wykluczone, ponieważ ludy, które stworzyły te języki, są rozdzielone przez oceany. Dlatego mówimy albo o jakimś wspólnym proto-języku, który istniał przed upadkiem Wieży Babel i separacji ludów, albo o jakimś mistycznym zbiegu okoliczności. Jednak w każdym razie symbolika jest oczywista i według Breaking Israel News rabin powinien być wysłuchany. Być może wirus jest naprawdę wysyłany do ludzi jako kara i istnieje tylko jeden sposób na anulowanie tego nieszczęścia.

Źródło: https://innemedium.pl/wiadomosc/zdaniem-rabinow-epidemie-koronawirusa-moze-zatrzymac-jedynie-budowa-trzeciej-swiatyni-w?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR3hng0zoGqsHy4jIfud3StoYM14n9khTTf60QkeWOOHhnWq9VOf2Q4uqvo

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj