Najbardziej krwawa wojna Dzieci w Kongo.

Po polsku

Z ponad 300 000 dzieci - żołnierzy co dziesiąte walczy w Kongo. Gdy rozpoczyna się nowy konflikt, to najmłodsi są rekrutowani w pierwszej kolejności. Szczególnie wiele dzieci bierze udział w konfliktach w Afryce, aż 120 000.

23-10-child-soldiers„W Kongo walczy największa liczba dzieci - żołnierzy. Z trudem powracają one do normalnego życia. Brak perspektyw powoduje jednak, że ponownie biorą udział w walkach. Działalność organizacji międzynarodowych ma temu zapobiec.
-Z ponad 300 000 dzieci - żołnierzy co dziesiąte walczy w Kongo. W obliczu wykorzystywania tysięcy dzieci na wielu obszarach działań wojennych UNICEF wzywa rządy i strony konfliktów do zaprzestania rekrutacji najmłodszych, ochrony ich przed skutkami wojny oraz wsparcia programów reintegracji dzieci - żołnierzy ze społeczeństwem.

-Wszystkie grupy walczące rekrutują dzieci. Niektóre oddziały we wschodniej części Kongo składają się w ponad 60% z chłopców i dziewczynek. “Szacujemy, że w całym kraju zostało rekrutowanych ponad 30 000 dzieci - żołnierzy. Są one wykorzystywane jako żołnierze, tragarze, kucharze i służba. Dziewczynki wykorzystywane są seksualnie” powiedział Gianfranco Rotigliano, przedstawiciel UNICEF w Kongo. W trwającym od 1998 roku konflikcie zginęło ponad 3,3 miliona ludzi, w głównej mierze kobiet, starców i dzieci.

amnesty-children2_thumb1

-Gdy rozpoczyna się nowy konflikt, to najmłodsi są rekrutowani w pierwszej kolejności. Szczególnie wiele dzieci bierze udział w konfliktach w Afryce, aż 120 000. Dzieci - żołnierze stały się symbolem konfliktów naszych czasów. Są sprawcami wielu cierpień jednak nie wolno zapominać, że są one przede wszystkim ofiarami, które przez pozbawionych skrupułów dorosłych włączone zostały do działań wojennych.-Wiele dzieci - żołnierzy jest rekrutowanych siłą i często brutalnie zmuszanych do walki.

RIGHTS ASIA CHILDREN

Aby były bardziej posłuszne, podaje się im narkotyki. Nie zawsze przemoc okazuje się konieczna. Dla niektórych dzieci z biednych rodzin przyłączenie się do oddziału oznacza perspektywę regularnego wyżywienia. W Kongo, ale także w Liberii i Angoli nie ma dziecka, które wiedziałoby, czym jest pokój. Szansę na wykształcenie, pracę, zarobki mają tylko nieliczni. W rękach tych młodych ludzi karabin jest gwarancją przetrwania i narzędziem pracy, dającym pozorne poczucie wszechmocy. W Kongo lokalne milicje regularnie prowadziły zaciąg dzieci - żołnierzy. Latem 2002 młodzi “oficerowie” wkraczali do wiosek i zabierali setki dzieci do obozów szkoleniowych. Niektóre z nich nie ukończyły jeszcze 10 roku życia. UNICEF w ciągu kilku ostatnich lat negocjował z lokalnymi dowódcami wojskowymi dzięki czemu udało się osiągnąć zwolnienie setek dzieci - żołnierzy i umożliwić im powrót do domów. Niestety wiele z nich wraca do sił zbrojnych. Obecnie celem UNICEF w Kongo jest systematyczna demobilizacja dzieci - żołnierzy, umożliwienie im rozpoczęcie nowego życia oraz zaprzestanie rekrutacji do sił zbrojnych. Szczególnie w Afryce udział dzieci w konfliktach zbrojnych stanowi niezwykle ważny problem. Bez jego rozwiązania nie uda się zapewnić społeczeństwu kongijskiemu stabilności i przyszłości.” Informacje pochodzą ze źródła: (zagraniczne misje). Bardzo duży problem stanowi niewiedza w odniesieniu do dramatu jaki toczy się w Afryce, obecnie jest nim głód, i choroby, nieustanne apele UNICEF o wsparcie nie wystarczają, reportaże o głodnych dzieciach Afryki nie są „mile widziane w świecie luksusu i porządku”, są inne tematy którymi zajmuje się świat choćby kryzys, upadek koncernów itp. Pozostaje jednak nadzieja w tym że znajdą się ludzie którzy będą chcieli pomóc.

UNICEF Polska uruchomił specjalny numer SMS - 7245 (treść “UNICEF”), z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na program w Kongo (koszt SMS 2 zł + VAT, kampanię wspierają Era, Heyah, Plus, Sami Swoi, Orange i Play). Numer konta kampanii to: 82 1020 1013 0000 0802 0121 0046. Więcej informacji na stronie UNICEF. Uczciwie przyznam iż należałam do grona tych którzy mieli znikome pojęcie,wyobrażenie o tym w jakich warunkach żyją dzieci w Kongo, Mam jednocześnie poczucie bezsilności jako jednostka wobec dramatu tych Dzieci, z tego powodu zdecydowałam się na przywołanie powyższych danych. One stanowią o faktach a z faktami się nie dyskutuje. Mamy prawo do odmiennych opinii, odczuć itd. lecz jedno wiem, na pewno nie potrafię być obojętna wobec Klęski w której sercu- ofiarami są Dzieci.

Źródło: http://ciekawa.com/2009/02/najbardziej-krwawa-woja-dzieci-w-kongo/

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj