Przepraszam, czy tu biją?

Po polsku

placeSekretarz brytyjskiego szkolnictwa, Ed Balls został oskarżony o stosowanie podwójnych standardów dla szkół w kwestii stosowania kar cielesnych. Odmówił on bowiem wydania zakazu bicia dzieci w szkołach związanych z meczetami, motywując to troską o “wrażliwość” muzułmańską. 

Balls został w zeszłym tygodniu wezwany do usunięcia luki prawnej, która pozwala nauczycielom na bicie dzieci w blisko 1600 szkołach prowadzonych przy meczetach, mimo że jest to zakazane we wszystkich pozostałych szkołach.
Zakaz jednak nie obowiązuje w medresach, gdzie uczniowie kształcą się zwykle wieczorami lub w weekendy, bo tygodniowa liczba zajęć nie przekracza tam 12,5 godzin.

medresa
Raport sprzed raku, na który powołują się zwolennicy ujednolicenia przepisów informuje, ze uczniowie medres są bici, szarpani i ciągnięci za uszy, choć wymieniane są też i bardziej drastyczne przypadki “kopania po głowie jakby była piłką”. Zresztą nie tylko przemoc fizyczna jest powszechna w tych szkołach. Stosowane są tam nagminnie także inne, bardziej wyrafinowane metody pedagogiczne. Uczniowie którzy mają problemy z przyswajaniem sobie wersetów Koranu narażeni są na tzw “pozycję kurczaku”, kiedy muszą przez dłuższy czas kucać na podłodze.
Choć niektórzy wskazują, że problem ten nie dotyczy tylko islamskich szkół ale także tych prowadzonych przez “dziwne chrześcijańskie sekty” czy nawet nauczanie indywidualne, eksperci są zgodni że skala problemów największa jest właśnie w szkołach prowadzonych przez muzułmanów.

Abstrahując od samej kwestii stosowania kar cielesnych, bo to całkiem inna historia, zdumienie musi budzić łatwość z jaką brytyjscy politycy przyjmują istnienie dwóch równoległych systemów prawnych w obrębie państwa. Jednego przeznaczonego dla większości obywateli, drugiego zaś dla mniejszości, której “wrażliwość” wydaje się być wartością samą w sobie. Szkoda że politykom brakuje wrażliwości na potrzeby tych których prawo powinno chronić w sposób szczególny, gdyż są najsłabsi - dzieci.

na podstawie Daily Mail
konserwa

Źródło: http://www.konservat.cba.pl/arty2010/art0419.php

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj