Gdy kościół staje się świątynią buddyjską…

Po polsku

destroyed_church( 2008-11-19) “Jak do tej pory wszystko idzie świetnie. Biskup jest bardzo zadowolony ze sprzedanej liczby nieruchomości. Przerasta to nawet nasze oczekiwania.” – powiedział rzecznik biskupa Edwarda U. Kmiec z Diecezji Buffalo, Kevin A. Keenan wypowiadając się na temat sprzedanych w diecezji kościołów.

Od czasu tzw. restrukturalizacji diecezji rozpoczętej przed trzema laty, sprzedano około 1/4 wszystkich z 77 kościołów diecezji przeznaczonych bądź na sprzedaż bądź do likwidacji. Radość posoborowych hierarchów cieszących się ze sprzedanych kościołów jest tym większa, że część z nich “będzie używana przez inne grupy religijne” – czytaj protestanckich heretyków, a nawet jeszcze gorzej – część przemieniona zostanie na muzea, a reszta dokona żywota jako budynki mieszkalne. Jak do tej pory sprzedano 18 kościołów, cztery kolejne są w trakcie podpisywania umowy sprzedaży, a kilka innych w trakcie pertraktacji. W chwili obecnej 35 kościołów wystawionych jest na sprzedaż, kolejnych sześć nie jest już używanych i na razie są w ofercie sprzedaży, kilka innych z kolei jest wynajmowanych. A to tylko dane z jednej diecezji. W innych sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Albo, idąc tropem myśli hierarchów: “idzie świetnie”.

Z dotychczasowej sprzedaży kościołów diecezja Buffalo uzyskała ponad 2 miliony dolarów. Część z uzyskanych pieniędzy trzeba będzie przeznaczyć na załatanie dziury po wypłatach wielu milionów dolarów tytułem odszkodowań za skandale seksualne księży. Księża ci napłynęli do seminariów w okresie posoborowego “otwarcia się na świat”, po czym dokonali znanych wszystkich spustoszeń.

Ceny sprzedanych kościołów są bardzo zróżnicowane: za kościół pw. Najświętszego Serca w miejscowości Angelica – jeden z najstarszych kościołów diecezji, pochodzący z 1851 roku - uzyskano “aż” 12 tysięcy dolarów (!), a za kościół pw. Niepokalanego Poczęcia w Allentown – 300 tysięcy dolarów. Ktoś najwyraźniej chciał sobie zarobić i pospekulować kościołem w Allentown oraz kościołem pw. św. Jana Chrzciciela – który został kupiony również w 2006 roku, za sumę 160 tysięcy dolarów przez tę samą firmę ‘Plaza Group’ – gdyż oba są obecnie w ofercie sprzedaży firmy.

Wiele zatroskanych wiernych martwi się o los budynków kościelnych, które opuszczone ulegają powolnej dewastacji, a także wskazują na fakt, iż dzielnice pozbawione takiego duchowego centrum podlegają procesowi destabilizacji. Rzecznik biskupa, Kevin Keenan jest jednak dobrej myśli i mówi jak prawdziwy handlowiec: “Nie traktujemy sprzedaży jak pożaru. Mieliśmy nawet potencjalnych kupców nie mogących sprostać warunkom finansowym, i nie sprzedaliśmy im.” Diecezja jest zatem bardzo ostrożna w doborze kupców. Jednak rachunki za płacenie podatku od nieruchomości – a budynki nie będące już czynnymi kościołami są opodatkowane – oraz koszty minimalnego utrzymania nawet pustych budynków ciągle napływają, zatem świadomy tego biskup (który z katolickiego pasterza stał się dzisiaj jedynie mniej lub bardziej sprawnym Managerem majątku kościelnego) zadowolony jest z każdej udanej sprzedaży. Dwie z takich zamkniętych parafii – pw. św. Agnes oraz pw. Nawiedzenia – obciążające inne czynne tzw. skonsolidowane parafie, wkrótce spotka “szczęśliwy” los. Jak powiedział ks. James Monaco obsługujący parafię pw. św. Katarzyny Drexel w Lovejoy, nadzorującą te dwa kościoły: “Mamy zatem dla tych kościołów wielką przyszłość.” Oto bowiem “Grupa buddyjska zaproponowała kupno obydwu byłych kościołów katolickich celem użycia ich jako centrum medytacji i modlitwy.”

256_jpii_thaibuddhist

Radość hierarchów kościelnych oraz kleru z przekazania budynków kościelnych różnej maści heretykom, Żydom czy wyznawcom fałszywych bożków, coraz bardziej zadziwia, choć już nie powinna. Apostazja posoborowych hierarchów kościelnych sięga bowiem zenitu.

lamaism_demon

Opracował Lech Maziakowski na podstawie BuffaloNews

Źródło: http://www.bibula.com/?p=3268

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj