Muzułmanie brutalniejsi od chrześcijan

Po polsku

religijnośćRaport niemieckich kryminologów wskazuje, że wraz ze wzrostem stopnia religijności młodych muzułmanów zwiększa się ich skłonność do przemocy. U chrześcijan jest odwrotnie.

O ile 4,3 proc. młodocianych chrześcijan określających się jako „bardzo religijni” popełniło w ciągu roku 5 wykroczeń z użyciem siły, to wśród „bardzo religijnych” muzułmanów współczynnik ten wynosił 10,2 proc. Opublikowany właśnie raport Instytutu Kryminologii Dolnej Saksonii (KfN) stwierdza zarazem, że największą gotowość do przemocy wykazują chłopcy z rodzin pochodzących z byłej Jugosławii (9,4 proc. pytanych) oraz z Turcji (8,3 proc.), a najmniejszą z rodzin azjatyckich (2,6 proc.).

– Mamy poważne zastrzeżenia do wyników tych badań, których celem jest zdyskredytowanie społeczności muzułmańskiej – tłumaczy dziennikarzowi „Rzeczpospolitej” Ali Kizylkaya, szef Rady Islamskiej, jednej z największych organizacji muzułmańskich w Niemczech. Kizylkaya przypomina o dyskusji, która wybuchła dwa lata temu po bestialskim zamordowaniu emerytowanego nauczyciela przez dwóch młodocianych przestępców. – Mamy za dużo młodocianych przestępców ze środowisk imigracyjnych, czas na zaostrzenie kar – zażądali wtedy konserwatyści z CDU na czele z premierem Hesji Rolandem Kochem, za co usłyszeli oskarżenia o próbę podziału społeczeństwa, a Koch omal nie przegrał wyborów w swoim landzie.

Deklaracje te nie podważają jednak wyników badań Instytutu Kryminologii, który zbadał 45 tys. młodych, w tym 10 tys. z rodowodem imigracyjnym. Już po wykluczeniu czynników środowiskowych widać wyraźną skłonność do przemocy w kręgach młodych muzułmanów. – To wynik dominacji mężczyzn w tej społeczności oraz utrwalania się postaw macho – tłumaczy Christian Pfeiffer, główny autor raportu.

MJ/Rp.pl

Źródło: http://fronda.pl/news/czytaj/muzulmanie_brutalniejsi_od_chrzescijan

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj