Antyrodzinna ustawa podpisana przez Bronisława Komorowskiego

Po polsku

rude-child1Pełniący obowiązki prezydenta Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski podpisał w piątek znowelizowaną ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowela wejdzie w życie 1 sierpnia. Ta skandaliczna, antyrodzinna ustawa zakłada daleko idącą ingerencję urzędników państwowych w życie rodziny oraz zwiększenie nad nią nadzoru administracyjnego.

Przeciwko nowelizacji protestowały liczne organizacje prorodzinne w tym Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. P. Skargi.

„Jak pokazują analizy ustawa brutalnie godzi w dobro rodzin. Przede wszystkim zakłada ona daleko idącą ingerencję urzędników państwowych w życie rodziny oraz zwiększenie nad nią nadzoru administracyjnego” – czytamy w piśmie, które Stowarzyszenie wysłało do wszystkich członków Senatu RP przed głosowaniem w tej izbie Parlamentu.

„Szczególnie niebezpiecznie brzmią zapisy ustawy mówiące o przetwarzaniu intymnych danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą (art.9c 1)” – czytamy w apelu do senatorów.

W myśl nowych przepisów pracownik socjalny miałby prawo do zabrania dziecka z rodziny biologicznej bez wcześniejszej decyzji sądu! (art. 12a). Należy tu przypomnieć, że taki pracownik działa zazwyczaj na podstawie »Poradnika Pracownika Socjalnego«, który za przemoc w rodzinie uznaje np. »narzucanie własnych poglądów« czy »krytykowanie zachowań seksualnych« (str. 3), co uderza bezpośrednio w autonomię i wolność rodziny” – zauważa SKCh.

Źródło: http://www.piotrskarga.pl/ps,5390,2,0,1,I,informacje.html

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj