Zła sytuacja niemowląt; “jest jak w Hiroszimie”

Po polsku

nato zuDramatyczny wzrost umieralności niemowląt, zwiększenie zachorowalności na raka i białaczkę - takie zastraszające dane przynoszą badania, jakie zostały przeprowadzone w irackiej miejscowości Falludża, która w 2004 roku została zbombardowana przez US Marines. Raport mówi, że typy nowotworów są “podobne do tych, jakie dotknęły ocalałych po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki w 1945 roku” - informuje independent.co.uk.
Lekarze w Falludży skarżą się, że od 2005 roku są przytłoczeni liczbą dzieci z ciężkimi wadami wrodzonymi, począwszy od dziewczynki urodzonej z dwiema głowami, a skończywszy na dzieciach rodzących się z porażeniami kończyn dolnych.

Medycy przekonują także, iż obecnie jest więcej przypadków zachorowalności na raka, niż miało to miejsce przed bitwą w Falludży między wojskami USA i rebeliantami.

Skargi lekarzy zostały potwierdzone przez liczne badania, które wskazały czterokrotny wzrost liczby nowotworów, oraz 12-krotny wzrost raka u dzieci poniżej 14. roku życia. Umieralność niemowląt w mieście jest ponad cztery razy wyższa niż w sąsiedniej Jordanii i osiem razy wyższa niż w Kuwejcie.

***
Ci, którzy twierdzą iż  ZU (zubożony uran) nie jest szkodliwy powinni osiedlić się i wychowywać dzieci na terenach skażonych uranem.
Płk. Armii Jugosławii, Milan Zarić, odpowiedzialny za badania miejsc skażonych przez zubożony uran (ZU).

(…)

Podobnie do postępowania ze swoimi kombatantami z wojny nad Zatoką Perską, władze amerykańskie i brytyjskie (oba państwa użyły tam broń ZU) ignorują i tuszują dramatyczny wzrost liczby przypadków raka oraz zwyrodnień noworodków w Iraku (patrz podrozdział Jedna drobinka w poprzednim rozdziale). Zapobiegają także niezależnym badaniom, oskarżają Saddama Husajna za wrogą propagandę o broni uranowej , a nawet zwalają winę na użytą przez niego broń chemiczną przeciw własnej ludności. Do momentu pisania rozdziału w grudniu 2002 r. żadna organizacja międzynarodowa nie zbadała ludności nad Zatoką Perską.

Źródła wojskowe USA zasugerowały początkowo, że w kampanii kosowskiej wystrzelono 3 – 4 tys. naboi ZU (masa ZU ok. 1 t). Nawet jeśli ta liczba odpowiadałaby rzeczywistej (potem okazało się, że była zaniżona co najmniej 10 razy) użyto o wiele mniej ZU w Kosowie niż w Iraku, ale w miejscach bardziej zaludnionych. W kampanii nad Zatoką Perską wojska amerykańskie i brytyjskie wystrzeliły amunicję o łącznej masie ZU 300 do 800 ton. Podobnie jak w Iraku, embargo nałożone na Jugosławię przez te same państwa NATO, które skaziły ją uranem ograniczyły możliwości badania ludności oraz wykrywania i leczenia raka. Brytyjscy parlamentarzyści Alice Mahon i Bob Marshall-Andrews widzieli w Jugosławii poważne braki w sprzęcie i lekach, co doprowadziło do prawie 3-krotnie mniejszej wykrywalności raka w stosunku do 1990 r., zanim sankcje się rozpoczęły .

(…)

Więcej na ten temat:

http://www.gavagai.pl/nato/uran/uran1.htm

http://www.gavagai.pl/nato/uran/uran2.html

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/2201866,12,zla_sytuacja_niemowlat_jest_jak_w_hiroszimie,item.html

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj