Co nieco o szwecjaliźmie …

Po polsku

5094_480… W Szwecji notuje się rocznie 38 tys. małżeństw i 31 tys. rozwodów. 60 proc. dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich, 20 proc. jest zaś wychowywanych przez samotnych rodziców. [...] Elina Alberg ze szwedzkiej młodzieżówki Zielonych mówi, że tradycyjna rodzina należy w Szwecji do przeszłości, natomiast przyszłością jest poligamia. Taki postulat zgłosiło oficjalnie kierownictwo jej ugrupowania. Pojawiaja się nawet pomysły, by zdelegalizować rodzinę w ogóle, jako instytucję ze swej natury opresywną i dyskryminacyjną …

(20.04.2005, cytuje „Svenska Daglabet”) Minister zdrowia i spraw socjalnych Szwecji, Morgan Johansson : „Jak cywilizowany, wykształcony człowiek w XXI wieku może w ogóle jeszcze wierzyć w Boga. Religia to absurd.”

(…) W Szwecji notuje się rocznie 38 tys. małżeństw i 31 tys. rozwodów. 60 proc. dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich, 20 proc. jest zaś wychowywanych przez samotnych rodziców. [...] Elina Alberg ze szwedzkiej młodzieżówki Zielonych mówi, że tradycyjna rodzina należy w Szwecji do przeszłości, natomiast przyszłością jest poligamia. Taki postulat zgłosiło oficjalnie kierownictwo jej ugrupowania. Pojawiaja się nawet pomysły, by zdelegalizować rodzinę w ogóle, jako instytucję ze swej natury opresywną i dyskryminacyjną. [...]

Ponieważ wysokie podatki uniemożliwiają utrzymanie rodziny z jednej pensji, obydwoje rodzice muszą pracować, a dziecko przez cały dzień przebywa w szkole publicznej lub innych państwowych instytucjach opieki. System podatkowy zniszczył zresztą inne możliwości – większośc prywatnych przedszkoli i szkół zbankrutowała, a na wynajęcie niańki lub opiekunki mogą sobie pozwolić tylko najbogatsi. [...] Kara (od roku do 10 lat więzienia) grozi za takie przestępstwa, jak m.in. klaps w pupę, pociągnięcie za ucho czy podniesienie głosu. Już w przedszkolu dzieci są informowane, że mają obowiązek zgłosić na policję każdy tego typu przypadek. [...] Główny Zarząd Zdrowia i Opieki Społecznej odbiera rodzicom rocznie od 10 do 12 tys. dzieci. [...] W klasach szkolnych często nie sposób pracować z powodu chaosu, hałasu i agresji na lekcjach. Często dochodzi do pobić nauczycieli przez uczniów i zamykania szkół na wiele tygodni, by przywrócić porządek. [...]

70 procent wszystkich gospodarstw domowych w Szwecji to gospodarstwa jednoosobowe. [...] Najczęstszą przyczyną śmierci osób między 14 a 44 rokiem życia jest samobójstwo. [...] 40 procent urn z prochami zmarłych pozostaje nieodebranych, gdyż nie zgłasza się po nie nikt z rodziny. [...]

Luterańskim pastorem można zostać po trzymiesięcznym kursie – wiara nie jest przy tym wymagana. Są pastorzy, którzy przyznają, że nie wierzą w Boga, ale lubią swoją pracę, bo jest bardzo ciekawa. [...]

Przynależność do Kościoła nie musiała się wiązać z wiarą ani nawet z chrztem – sam fakt urodzin sprawiał, że mieszkaniec Szwecji automatycznie staje się wiernym Kościoła państwowego. Otrzymanie PESEL-u było równoznaczne ze wstąpieniem do Kościoła. [...] 1 stycznia 2000 roku doszło do rozdziału Kościoła od państwa. Jedyną partią, która opowiedziała się za pozostawieniem państwa wyznaniowego, byli komuniści. [...]

Astrid Lindgren otrzymała nagrodę literacką, za którą musiała zapłacić podatek w wysokości 104 procent wartości nagrody.”

Historia Marianne Sigstrom, której szwedzki Socjal odebrał niepełnosprawnego syna z powodu jej domniemanej nadopiekuńczości. Gdy okazało się, że w rodzinie zastępczej chłopiec jest wykorzystywany seksualnie, oddano go dopiero co wypuszczonemu z ośrodka samotnemu alkoholikowi. Matka miała zakaz zbliżania się do dziecka. 10-letni Daniel napisał do niej około 40 dramatycznych listów z prośbą o pomoc. Kiedy umarł, sprawa obiegła prasę.

Agencja AFP podaje (29.04.2005), że zoofilia, czyli seks ze zwierzętami jest rosnącym problemem w Szwecji, a w wielu wypadkach zwierzęta doznają urazów fizycznych. Szwedzka Agencja Opieki nad Zwierzętami przygotowała na zlecenie rządu raport, w którym ogłosiła, iż najczęściej molestowanym gatunkiem są konie. „Nawet, jeśli trudno ocenić stopień urazu psychicznego u zwierzęcia, doświadcza ono prawdopodobnie dyskomfortu, czy też jest narażone na uraz psychiczny, nawet jeśli nie ma oznak urazów fizycznych” – stwierdza raport. – „Niektóre ze zwierząt doznały urazu genitaliów [...] zadawano im też rany cięte i kłute.” [...] Zoofilia nie jest nielegalna w Szwecji. Zakaz zniesiono w 1944 roku.

Źródło: http://klemens.blogi.pl/comments/szwecjalizm

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj