Prawosławne odrodzenie agro holdingu

Po polsku

Szef podmoskiewskiego agro holdingu Bazyli Bojko-Wielikij zapowiedział zwolnienie wszystkich pracowników, którzy nie zdążą zawrzeć ślubu do święta Pokrowu Przenajświętszej Bogarodzicy (14 października), zakazał im również dokonywać aborcji.

Oprócz tego, B. Bojko-Wielikij nakazał wszystkim pracownikom, by „w czasie roboczym i poza pracą” przejść szkolny kurs „Podstaw prawosławnej kultury” w okresie przyszłego roku szkolnego.

chramWszystkie pracownice, pracujące w agro holdingu i w innych fabrykach tej grupy przedsiębiorstw, w wypadku, gdyby zaszły w ciążę, zachowują średnią pełną miesięczną płacę, aż do osiągnięcia przez dziecko pierwszego roku życia.

Odpowiadając na pytanie, czy przyjmuje do pracy tylko prawosławnych, przedsiębiorca powiedział: „Nie ma tutaj ograniczeń, ale najczęściej przychodzą ochrzczeni, to znaczy ci, których cele życia i zasady i pokrywają się z naszymi, a w ten sposób dokonuje się prawosławne przeobrażenie Rosji.”

Wyjaśnił, że wymóg zawarcia ślubu nie dotyczy nieochrzczonych, ale za aborcje będą zwalniani wszyscy.

Zadziwiające, że kierownictwo Moskiewskiego Kaganatu (Patriarchatu) skrytykowało inicjatywy prawosławnego przedsiębiorcy.

„Podchodzenie do problemu grzechu przy użyciu sankcji administracyjnych jest działaniem anty-prawosławnym.” - oświadczył szef służby prasowej patriarchatu Władimir Wigiliański.

Podkreślił, że nawet kapłani, chociaż wzywają do pokajania, „to jednak nie używają gróźb i sankcji administracyjnych”. To „przegięcie” może spowodować odrzucenie ludzi od Cerkwi i od Prawosławia.”

Na wspaniałą inicjatywę kierownika agro holdingu natychmiast zareagowali również przedstawiciele antyrosyjskich kręgów rosyjskojęzycznej „inteligencji”. Tak, na przykład, członek Izby Społecznej Federacji Rosyjskiej adwokat Anatolij Kuczeriena oświadczył, że decyzja o wprowadzeniu takiego kodeksu w przedsiębiorstwie jest „delikatnie mówiąc śmieszna i głupia”, a reżyser Paweł Lungin określił ją jako „oburzającą i naruszającą prawo”.

Źródło: http://www.rusimperia.info/news/id4039.html

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj