Parafianie cerkwi Wniebowstąpienia miasta Barnaułu nie dopuszczą do rozprawy nad swoim kapłanem

Po polsku

cyryl2Późnym wieczorem 14 sierpnia 2010 proboszcz cerkwi Wniebowstąpienia  ojciec Gieorgij Titow został przewieziony karetką pogotowia do centrum kardiologicznego. Do nagłego pogorszenia stanu zdrowia doszło po rozmowie z pracownikami FSB, którzy starali się zastraszyć naszego proboszcza. Po próbach wywarcia nacisku na proboszcza cerkwi ojca Gieorgija Titowa przez organy siłowe, Rada Parafialna podjęła decyzję o zamknięciu Cerkwi Wniebowstąpienia. Pod nieobecność proboszcza, ojca Gieorgija Titowa, który jest chory (nagły i niespodziewany skok ciśnienia), kategorycznie odmawiamy przyjęcia biskupa Maksyma.

Już w sobotę po Liturgii FSB i milicja byli przy cerkwi. Ponieważ wieczorem w naszej cerkwi nie było nabożeństwa, biskup już wieczorem wiedział, że cerkiew jest zamknięta. Dlatego też nie przyjechał w niedzielę. Wszyscy parafianie, z nielicznymi wyjątkami, zostali o tym uprzedzeni. Dlatego ludzie w niedzielę do cerkwi nie przyszli. Od samego rana do piątej po południu przy cerkwi stał radiowóz milicji oraz samochód z ludźmi po cywilu.

57315511__liki1Uważamy, że wciągnięcie struktur siłowych do rozwiązania cerkiewnych problemów zostało zorganizowane przez sprawującego obecnie rządy biskupa Maksyma. Reżim represji stworzony przez niego w diecezji, ma obecnie poparcie ze strony struktur siłowych. Nie wolno się na to godzić, dlatego parafia zostawia sobie swobodę działania w zorganizowaniu pikiety przeciwko FSB, diecezji i administracji kraju.

Nie chcemy stracić naszego proboszcza. Pamiętamy, że represje i stałe naciski władyki Maksyma doprowadziły do choroby i przedwczesnej śmierci proboszcza cerkwi Św. Mikołaja miasta Barnauła, ojca Michaiła Kapranowa, oraz najstarszego i zasłużonego kapłana diecezji, ojca Mikołaja Wojtowicza, którego biskup pewnego razu w najbardziej chamski i niedopuszczalny sposób oskarżył o kradzież. Pamiętamy bluźnierczą ekshumację pierwszego Barnaulskiego i Ałtajskiego biskupa Antoniego i inne tego typu działania obecnego biskupa. Nie chcemy z nim dalej żyć i współpracować, jedyną możliwością dialogu jest jego usunięcie.

Ojciec Gieorgij zwrócił się do parafian z prośbą, by na święto Przemienienia poszli do innych cerkwi w mieście, z wyjątkiem cerkwi Opieki Przenajświętszej Bogarodzicy i cerkwi Świętego Mikołaja, które podlegają bezpośrednio Maksymowi.

Jeśli stan zdrowia naszego kapłana na to pozwoli, to nabożeństwa świąteczne będą odprawiane w domach parafian, aby organy siłowe nie wykorzystały dogodnej sytuacji, nie wdarły się do cerkwi w czasie trwania nabożeństw i nie sprofanowały świętości.

Cerkiew należy do parafii na podstawie prawa własności (Świadectwo o państwowej rejestracji prawa do własności, seria 22АБ, №59924, wydane przez Zarząd Federalnej Służby Rejestracyjnej w Ałtajskim Kraju, z 23.01.2009).

Próby wejścia do cerkwi w celu jej zajęcia będą traktowane przez parafię jako zamach na cudzą własność. W takim wypadku, my, parafianie cerkwi Wniebowstąpienia, zamierzamy obowiązkowo zwrócić się do organów sądowniczych, w tym międzynarodowych.

List do redakcji strony internetowej РОНС z 15.08.2010

Od redakcji M3p:

Opublikowaliśmy już wcześniej materiały na ten temat.

Tak właśnie wygląda „symfonia” Cerkwi i państwa w rozumieniu patriarchy Cyryla. Gdy u patriarchy pojawiły się problemy ze swoimi wiernymi, wtedy państwo na jego prośbę kieruje przeciwko nim struktury siłowe: FSB, OMON (Oddział Milicji Specjalnego Przeznaczenia, inaczej – czarne berety), MWD (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) i inne. Tak właśnie wygląda według niego soborowość ! Soborowość okupacyjnego, żydowskiego reżimu i wilków-ekumenistów bez owczych skór, którzy zagarnęli w posiadanie Rosyjską Cerkiew Prawosławną Moskiewskiego Patriarchatu (RCP MP).

Widać, nadszedł ów długo oczekiwany moment dla zdrajców Władcy naszego Jezusa Chrystusa, kiedy mogą otwarcie objawić światu swoje judaszowe ryje. Niech Bóg ich powstrzyma (tj. odrutuje ryje)!

Drodzy ojcowie, bracia i siostry! Należy niezwłocznie wysyłać telegramy do patriarchatu z żądaniami zaprzestania represji przeciwko parafii cerkwi Wniebowstąpienia w Barnaule. Jeśli to możliwe, byłoby dobrze natychmiast zorganizować konferencję w Moskwie w celu rozpatrzenia niczym nieograniczonych (bynajmniej nie przez ze duchy) działań biskupa Maksyma i wyższych władz cerkiewnych, ponieważ jest pewne, że biskup Maksym działa zgodnie z ich instrukcjami.

Bracia i siostry! Błagajmy Boga, by udzielił pomocy naszym barnaulskim braciom i siostrom! Władco, obroń Swoje wierne dzieci od napaści wilków – którzy rozgrabiają Twoje stado! Amen.

Źródło: http://3rm.info/religion/4721-wf.html

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj