Czy w Supraślu jest prawosławny monaster?

Po polsku

bilde1Parę dni temu wróciłem z kolejnego wyjazdu po naszej “ścianie wschodniej”. Głównym punktem wyprawy był tym razem Supraśl i jego okolice. Dla większości ludzi zajmujących się religią jest rzeczą oczywistą, że w Supraślu znajduje się największy prawosławny monaster w naszym kraju, nazywany przed I wojną światową nawet “Supraską Ławrą”. Dziwi więc niezmiernie, że na żadnej mapie turystycznej czy administracyjnej, z którą miałem do czynienia, monaster… nie figuruje. (Sytuacja ta sama jak w Ujkowicach -red.)

Wszędzie jest wskazówka o istnieniu w Supraślu “zespołu pobazyliańskiego” co jednoznacznie wskazuje na jego unicką proweniencję. Prawdziwego szoku doznać można w samym Supraślu, gdy spojrzy się na wielką tablicę informacyjną z mapą miasta. Otóż tu również (kilkaset metrów od monasteru) Monaster nie istnieje! Jest oczywiście “zespół pobazyliański”. Przypadek? Wątpię!

Kilka kilometrów od Supraśla, tuż za Wasilkowem, jest miejsce zwane “Święta Woda”. Historia tego źródła jest równie skomplikowana jak stosunki prawosławno-katolickie. Obecnie miejsce należy do katolików i ani słowa nie znajdziesz tam człowieku o prawosławnych jego korzeniach.

Natomiast sam wystrój jest przygnębiający. Aż ciśnie się na usta oczywista refleksja: katolicka replika prawosławnej Grabarki. Tylko po co?? Całość sprawia wrażenie kiczowate i przygnębiające. I jak tu mówić o jakimkolwiek ruchu ekumenicznym i zrównaniu religii w naszym kraju?

19.08.2010 12:24  Paweł Krysa

Źródło: http://www.ekumenizm.pl/content/article/20100819122450289.htm

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj