Antypolonizm żydowski, antychrześcijanizm, auto-anty-semityzm

Po polsku

oxe_juAntysemityzm jak i antypolonizm krzewiony był tylko przez pewne, głośne kręgi Żydostwa. W historii większość Żydów uznawała polską rację stanu, asymilowała się nie zaprzeczając jednak swoim przynależnością narodowym. Opisywane wystąpienia antypolskie były dysydencką działalnością grup rabinów, sekt żydowskich i kół walczących o separację, próbujących przejąć dominację w samych kołach żydowskich. Antypolskie postawy forowane przez niektóre koła często nie były potępiane lecz tylko nieliczni Żydzi wzgardzali polską kulturą i przyjaźnią. Nie rzadkie były postawy takie jak Jankiela w „Panu Tadeuszu” lub rzemieślnika M. Land’ego który w powstaniu styczniowym zginął od kuli rosyjskiego żołnierza trzymając w ręce krzyż wypuszczony przez zabitego wcześniej Polaka. (Encyklopedia Białych Plam PWE) [Jankiel to postać czysto fikcyjna, przejaw wyjątkowego w skali europejskiej filosemityzmu polskiej literatury - i nie może służyć za dowód. - admin]

Kto zabijał Żydów

Za przejście na katolicyzm karano Żydów okrutną śmiercią (np. przez gotowanie, lub zachłostanie). Ostatni poświadczony wyrok miał miejsce jeszcze w 30-tych latach XIX wieku kiedy to ugotowano jednego „heretyka” za przejście na katolicyzm. Mordowanie Żydów na rozkaz rabinów w Polsce przed 1795 było dziecinie proste. (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Niemieccy historycy o praktykach żydowskich

G. Froster pisał o Polsce „Żydzi rujnują chłopów, sprzedają im wódkę na kredyt … Nędznym niewypieczonym chlebem zwabiają dzieci wiejskie do swych szynków i dają im do picia wódkę aby ich do niej od młodości przyzwyczaić” (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Żydzi twórcy gett

Żydzi w Polsce uzyskiwali przywileje nietolerowania chrześcijan pozwalające wyrzucać mieszkańców nieżydowskich z obszarów przez nich zamieszkiwanych. Gdy w czasie Księstwa Warszawskiego sytuacja pozwalała przenosić się Żydom do dzielnic chrześcijańskich rabini ogłosili klątwę dla odszczepieńców, gdyż spowodowało by to obniżenie czynszów w ich kamienicach. Jeszcze w XX wieku rabini kategorycznie zabraniali małżeństw z nie-Żydami, czytania pism które nie są o treści religijnej, zabraniali nastawiania samowara przez nie-Żydów. W okresie międzywojennym polscy Żydzi posyłali dzieci do żydowskich szkół, często bez języka polskiego. W USA, czy Kanadzie nic takiego nie miało miejsca. (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Szpiedzy

Historyk i rabin J. Stejberg: „W Królestwie byli najbardziej skutecznymi szpiegami carskimi” (za Andrzej Leszek Szcześniak „Judeopolonia”)

Współpraca w tłumieniu powstania 1863

Carat po powstaniu zajął 4254 majątki polskie. 7000 rodzin wywieziono na Sybir. W 1862 Żydzi otrzymali od Wielkopolskiego prawo nabywania polskiej ziemi. Carat większość majątków sprzedawał. W efekcie w 1885 2966 Żydów było właścicielami dużych majątków ziemskich. Żydzi dobrze wiedzieli że będą mieli do tego okazję dlatego współpracowali w upadku powstania. W efekcie 250.000 osób poległo, lub wysłano na katorgę. Niemal 8% narodu, niemal 14% Polaków. Żydzi wykupywali też własność miejską i budowali tanie czynszówki o znikomym standardzie dla robotników w ich fabrykach.(za Andrzej Leszek Szcześniak „Judeopolonia”)

Przejmowanie własności

W 2 poł XIX w. nastąpiły akcje przejmowania własności polskiej. Żydzi stanowili 15% społeczności a posiadali 41% nieruchomości miejskich. Nastąpił gwałtowny wzrost liczby Żydów w miastach:

ekspansja

Przełom XIX/XX w

W tym czasie grupy antypolskich Żydów stały się szczególnie liczne i agresywne na całym świecie. Wielu Żydów pragnęło niedopuścić do utworzenia wolnej Polski. Dążono też do stworzenia z części Polski osobnego państwa żydowskiego, lub państwa dwunarodowościowego pod protektoratem niemieckim. Okres ten to jedne z większych nagonek na Polaków. Wzięła w niej udział przeważająca część Żydów. Żydzi są odpowiedzialni za wiele cierpień. Skutki trwają do dziś a niektóre idee są wciąż żywe. Okres ten mocno zaważył na dzisiejszym stosunku do Żydów (przeczytaj więcej).

Plebiscyt na Śląsku przez Żydów

Górny Śląsk mógł być przyznany POlsce lecz to Żydzi postarali się o plebiscyt. Niemcy zawdzięczają to rabinom żydowskim którzy podjmowali działania poprzez lóż masońskich i tak wpływali na prezydenta USA i premiera Wielkiej Brytanii (R. Yegel „Prasa niemiecka w kampanii plebiscytowej na Górnym Śląsku)

Sfałszowana Linia Curzona – aneksja Lwowa

10.7.1920 premier Grabski w Spa musiał zgodzić się na tzw Linię Curzona wyznaczającą granicę Polski i Rosji w zamian za brytyjskie pośrednictwo w rokowaniach. Lwów znajdował się po stronie Polskiej. Wbrew ustaleniom Brytyjczycy wysłali telegram, w którym Lwów znajdował się po stronie rosyjskiej. Spowodowało to pewność Rosji, że zachód nie pomoże Polsce. Owa decyzja w sprawie Lwowa nie była jak uważano błędem, lecz wywołana została memorandum doradcy sir Lewisa Namiera Bernsteina, który opisywał rzekomy „oczywisty podział etnograficzny między Galicją Wschodnią a Zachodnią” . Ta zmodyfikowana linia stała się podstawą wyznaczenia przez Stalina do dziś obowiązującej granicy Polski

Kto był w Polsce antysemitą

Bezlitosną walkę że Żydami prowadzili zawsze koloniści niemieccy dla których Żydzi stanowili konkurencję w handlu i lichwie (dzisiaj banki). Również sekta frankistów – żydów którzy zerwali związek z judaizmem zaczęła rozsiewać plotki o używaniu przez talmudystów krwi chrześcijańskiej do obrzędów [Frankiści tylko pozornie zerwali z judaizmem, w rzeczywistości pozostając Żydami - admin]. Wizja Polski niepodległej po I wojnie światowej przerażała Żydów jako odłączenie 3 mln polskich Żydów od 3 mln Żydów rosyjskich. Przeciwdziałali oni temu ogromną kampanią o rzekomych okrutnych pogromach Żydów. W 1905 zdjęcia rosyjskiego mordu w Kiszyniowie przedstawiono jako polską eksterminację. Doprowadziło to do narzucenia nam wysoce niekorzystnego traktatu o mniejszościach narodowych. Rabin Reich pisał o popieraniu niepodległej Ukrainy: „Ukraińcy mając mało inteligencji będą nas potrzebować do handlu, bankowości, urzędów. W Polsce Żydzi mogą ulec asymilacji, gdyż kultura polska jest bądź co bądź silna„. (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Oświęcim dla Polaków !

Obóz w Oświęcimiu początkowo był obozem jenieckim dla Polaków. dopiero w 1942 stał się miejscem masowej zagłady Żydów. Polacy pierwsi przekazali informację o masowych mordach. Polscy dyplomaci w 1942 błagali Aliantów o zbombardowanie linii kolejowych do obozu w Auschwitz. (Encyklopedia Białych Plam PWE). Zakłamanie historii sięga nawet tego że nikt nie zna prawidłowej nazwy obozu w Brzezińce a było to „Kriegsgefangenenlager” – „Obóz Jeniecki”. Nazwa ta jednak kłóci się z historią „obozu dla Żydów” – którą się promuje (zapis spotkania z dr Andrzejem Leszkiem Szcześniakiem)

Gdzie służyli Żydzi

Rosenthal wydał w ręce Rosjan Konarskiego, Goldman wydał na śmierć Traugutta, Butlef spowodował uwięzienie Waryńskiego. Żydzi stanowili dominującą część szpiclów carskich. Rusyfikator Wileńszczyzny pisał „Gdy przybyliśmy do kraju zachodniego ze sztandarem rusyfikacji nie mieliśmy… żarliwszych pomocników, niż oświeceni Żydzi”. Żydzi przyczynili się też to załamania bojkotu szkół w Królestwie Polskim. W 1937 roku w organizacji komunistycznej w Warszawie było 65% Żydów. W pierwszych latach powojennych większość pracowników UB było Żydami. Przyczyniali się oni do postaw antysemickich aby udowodnić światu potrzebę dzierżenia Polaków stalową ręką komunizmu. W latach 80-tych wychwalali dyktaturę Jaruzelskiego (Urban, Toeplitz, Schaff, Sandauer, Passent). Obecnie atakują Kościół, wyszydzają patriotyzm, szkalują papieża, wykupują przemysł, media i bankowość. (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Cytaty z książek i programów żydowskich:

„Polacy wymordowali więcej Żydów niż hitlerowcy”, „AK na rozkaz polskiego rządu emigracyjnego w Londynie, systematycznie mordowała Żydów” (1995), „AK prowadziła zdradziecką wojnę przeciwko Żydom, zabijając więcej Żydów niż Niemcy” (1996), „Kościół, obermorderca i podżegacz do żydobójstwa, stale karmił motłoch nienawiścią wobec Żydów, zaś pomna tych nauk Armia Krajowa mordowała Żydów masowo” (1996), „Polacy eksterminowali 3 miliony Żydów” (1998), „Getta i niemieckie obozy pracy były jedyną enklawą, która dawała Żydom schronienie przed Polakami”(1998) „Polska – kraj, który wymyślił Auschwitz” (22.03.2000). (W. Łysiak „Stulecie Kłamców”)

Źródło: http://marucha.wordpress.com/2010/08/26/antypolonizm-zydowski-antychrzescijanizm-auto-anty-semityzm/

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj