Szambo tonie - Grecja zaprzestała finansowania Centrum Patriarchatu Konstantynopola w Szambezi, gdzie zamierzano przeprowadzić Pan-prawosławny sobór

Po polsku

popepatriarchEkonomiczny kryzys, który objął Grecję, stał się przyczyną podjęcia decyzji przez rząd Grecji o zaprzestaniu finansowania ekumenicznego Centrum tureckiego Patriarchatu w Chambesy (Szwajcaria).

W ten sposób, jak zauważa 23 września portal internetowy “Москва - Третий Рим”. Centrum znalazło się na granicy swego istnienia, to znaczy, formalnie nadal ono istnieje, lecz faktycznie już nie funkcjonuje, znacznie zmniejszono liczbę etatów jego pracowników.

Do chwili obecnej pracownicy Centrum zajmowali się przygotowaniem pan-prawosławnego soboru, na temat którego często wypowiadał się ostatnio patriarcha Bartłomiej I.

17

Centrum w Chambesy (czyt. Szambezi) powstało w 1966 r. Z inicjatywy patriarchy Atenagorasa. W 1977 r. Rozpoczął się w nim prawosławno-katolicki dialog, trwający do chwili obecnej. W Centrum miały miejsce posiedzenia Mieszanej Komisji teologicznej odnośnie dialogu teologicznego między Cerkwią Prawosławną i Cerkwiami monofizyckimi.

W centrum funkcjonowały trzy świątynie, kapliczka i pięć parafii prawosławnych (gruzińska, arabska, grecka, rumuńska i francuskojęzyczna). Kapłani, pracujący w Centrum są duchownymi Szwajcarskiej Metropolii Tureckiego Patriarchatu.

Na zdjęciach “słynne” centrum w Chambesy

211 31.

Na poniższych zdjęciach znajdujące się wewnątrz, równie przerażające, bluźniercze ikony.

psudo-ikona-1

pseudo-ikona-2

.bluzniercza-ikona-3

Ekumeniczna kpina z Trójcy Świętej?

bluzniercza-ikona-4

Wizja Nieba wg modernistycznych liberałów

Źródło: http://portal-credo.ru/site/?act=news&id=79842

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj