Kogo w Serbskiej Cerkwi Prawosławnej boi się jej odstępcza hierarchia?

Po polsku

vl_artemiiSobór Arcybiskupów Serbskiej Cerkwi Prawosławnej podjął decyzję, na mocy której zakazał czasowo biskupowi Artemije sprawowania czynności liturgicznych aż do następnej, drugiej sesji Soboru Arcybiskupów, kiedy zostanie podjęta ostateczna decyzja. Dokładnie mówiąc, w Serbskiej Cerkwi Prawosławnej postanowiono ostatecznie odsunąć biskupa Artemije od spraw cerkiewnych i pozbawić go jakiejkolwiek możliwości wpływu na życie Serbskiej Cerkwi.

W oświadczeniu Synodu oraz w liście patriarchy wskazano, że zakaz sprawowania czynności liturgicznych nastąpił po tym, jak biskup Artemije zwrócił się z prośbą o przywrócenie go na katedrę biskupa Raszko-Prizreńskiej diecezji. Oficjalne źródła Serbskiej Cerkwi Prawosławnej podają, że oświadczenie władyki Artemije, jak przewiduje protokół, zostało przesłane do kierownictwa Cerkwi i do prasy. Jednak „oficjalne” informacje czcigodnych hierarchów nie pokrywają się z prawdą. Wiadomo, że list władyki Artemije nigdy nie został opublikowany w prasie, o jakiekolwiek odwołania do niego zawierały tylko jeden akapit, wyraźnie wyrwany z kontekstu. (Uwaga Српска.Ру).

Nie wszyscy hierarchowie, wchodzący w skład Synodu, występowali za odsunięciem biskupa Artemije i zakazem sprawowania przez niego czynności liturgicznych, lecz jedynie jego pojedynczy członkowie, niezadowoleni z tego, że przy biskupie gromadzili się jego wierni, w tym również i mnisi.

Serbski patriarcha Ireneusz, który popiera zakaz służenia Władyki, bezpodstawnie oskarża biskupa Artemije o doprowadzenie w Serbskiej Cerkwi do rozłamu, oraz o anty-soborne, anty-cerkiewne i niekanoniczne stanowisko i wzywa go do zweryfikowania swoich decyzji, oraz do porzucenia drogi „rozłamu” (która w rzeczywistości jest wąską i ciernistą drogą niesienia świadectwa o Chrystusie).

Podsumowując wszystkie działania hierarchii SCP od lutego tego roku, to znaczy od momentu wyrzucenia biskupa Artemije z jego katedry, można wyciągnąć jeszcze jeden, oczywisty wniosek – hierarchowie, którzy wciągają Serbską Cerkiew Prawosławną w kontakty ekumeniczne, boją się władyki Artemije, jego nieugiętej postawy i gotowości do niesienia świadectwa o Chrystusie.

Źródło: http://3rm.info/religion/5278-kogo-boyatsya-v-spr.html

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj