Wszyscy, którzy kochają prawdę, muszą śledzić znaki czasów! - Arcybiskup Teofan Połtawski

Po polsku

theophanesCzcigodny przyjacielu!

Czy zwracasz uwagę na to, co się dzisiaj dzieje na świecie? Ministrowie wszystkich państw świata zajmują się teraz tylko jednym – mówią o pokoju na całym świecie …

Oprócz tego, ministrowie Francji i zaprzyjaźnionych z nią państw, bardzo natarczywie mówią o gwarancjach bezpieczeństwa, jako o najbardziej koniecznym warunku tego „pokoju”. Minowolnie przychodzą do głowy słowa Apostoła Pawła z listu do Tesaloniczan: Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo (!)» - tak niespodzianie przyjdzie na nich (to znaczy ludzi, którzy nie mają miłości do prawdy- 2 Tes. 2:10) zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą (1 Tes. 5:3).

Wszyscy, którzy kochają prawdę, muszą śledzić znaki czasów, ale również wyciągać odpowiednie wnioski z tych obserwacji.

Co do życia cerkiewnego, to Zbawiciel wskazuje nam na jedno z najbardziej przerażających zjawisk czasów ostatecznych, a mianowicie, na to, że w tym czasie gwiazdy zaczną spadać z nieba (Mat. 24:29). Jak wyjaśnia nam Sam Zbawiciel, owe „gwiazdy” - to Aniołowie Kościołów, to znaczy biskupi (Ap. 1:20). Religijno-moralny upadek biskupów jest, w takim razie, jednym z najbardziej charakterystycznych znaków czasów ostatecznych. Szczególnie straszny jest upadek biskupów, kiedy odchodzą od dogmatów wiary albo, jak wyraził się Apostoł, kiedy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową (Gal. 1:7). Takich apostoł nakazuje obłożyć „anatemą”: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty! (Gal. 1:9). I w tym wypadku nie wolno się ociągać, bowiem mówi dalej: Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu wystrzegaj się, wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok (Tyt. 3:10-11). Jeśli bowiem tego nie uczynisz, to za twoją obojętność wobec odstępstwa od prawdy może cię dosięgnąć sąd Boży: A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust (Ap. 3:15-16).

Ciemne chmury na światowym horyzoncie zagęszczają się. Zbliża się Sąd Boży nad narodami i fałszywymi chrześcijanami, który rozpocznie się od heretyckich i letnich hierarchów.

Arcybiskup Teofan 31.IV.1936 roku

Źródło: http://3rm.info/religion/5236-neobxodimo-vsem-lyubyashhim-istinu-nablyudat.html

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj