Serbski Patriarcha wezwał do przejścia na nowy kalendarz

Po polsku

irinei1Zaczynają się wypełniać na naszych oczach przepowiednie wielu świętych o czekającym nas heretyckim „ósmym powszechnym” soborze, na którym zostaną przyjęte różne modernistyczne nowinki, sprzeczne z kanonami Cerkwi i niedopuszczalne dla prawosławnych chrześcijan, dotyczącą one również nowego kalendarza.

.

.
Patriarcha czy zdrajca??

W czasie swojej zakończonej już wizyty w Austrii patriarcha Serbskiej Cerkwi Prawosławnej Ireneusz wezwał do wzmożonego dialogu ekumenicznego z katolikami, jak podaje serbski prawosławny portal «Борьба за веру» („Walka za wiarę”).

Jest to „imperatyw historii”, by przezwyciężyć rozdział Kościołów Wschodu i Zachodu i rozpocząć nową współpracę w „przebaczającym odróżnieniu” oraz w „jedności w różnorodności”, jak oświadczył patriarcha Ireneusz w czasie świątecznej uroczystości w Narodowej Bibliotece Wiedeńskiej. Powodem ku temu było przyznanie Głowie Serbskiej Cerkwi Prawosławnej tytułu „obrońcy” ekumenicznej organizacji „Pro Oriente”

Oprócz tego, Patriarcha Ireneusz otwarcie opowiedział o swoim pragnieniu, aby, w celu zbliżenia z katolikami, wszystkie Lokalne Cerkwie Prawosławne przeszły na nowy kalendarz.

Co do wspólnego świętowania Paschy z katolikami, to patriarcha powiedział, że jest bezwzględna konieczność, oraz, że jest to problem kalendarza. „Już od dawna zastanawiamy się nad tym, i odbył się już jeden sobór w Konstantynopolu, na którym aktywnie rozpatrywano problem kalendarza. Jedne Cerkwie przyjęły nowy, a inne stary” - powiedział Serbski Patriarcha.

Jednocześnie przemilczał on fakt, iż ową naradę hierarchów i świeckich, o nastrojach ekumenicznych (razem 9 osób!), zwołaną w 1923 roku w Konstantynopolu, z osobistej inicjatywy patriarchy-masona Melecjusza (Metaksakisa), w żaden sposób nie wolno uważać za cerkiewny sobór. Wiele Prawosławnych Cerkwi oficjalnie odrzuciło decyzje tej rady, ponieważ były one sprzeczne z kanonami Cerkwi.

„Jest to obecnie dla nas wielki problem, - kontynuował serbski patriarcha, - jeśli wziąć pod uwagę, że jeden nowy kalendarz jest idealnie dokładny (co w żaden sposób nie znajduje potwierdzenia, uczeni bowiem odrzucają tę tezę!); mamy doskonałego eksperta Milankovicia (serbski astronom-ekumenista, który opracował tak zwany nowo-juliański kalendarz, hybrydę katolickiego martyrologium i prawosławnej Paschalii), który zaproponował doskonały kalendarz…
Jeśli dojdzie do dyskusji o kalendarzu, to ta propozycja, z pewnością pojawi się na stole obrad”. - zakończył patriarcha.

Źródło: http://3rm.info/religion/5145-serbskij-patriarx-prizyvaet-k-perexodu-na-novyj.html

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj