Ławra Poczajowska wystąpiła z antykurajewskim Oświadczeniem do mołdawskich wiernych

Po polsku

ii16eŁawra Poczajowska Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy wystąpiła z oświadczeniem do mołdawskich wiernych, w którym wyraziła swoje całkowite poparcie dla ich zdecydowanej antyglobalistycznej pozycji i nieugiętej postawy w obronie czystości Prawosławnej wiary. Oświadczenie, podpisane przez namiestnika Ławry, arcybiskupa Włodzimierza, zawiera krytykę anty-prawosławnych działań protodiakona Kurajewa.
.

Apel do prawosławnych chrześcijan Mołdowy

My, mnisi Ławry Poczajowskiej Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, wyrażamy swoje poparcie dla Mołdawskiego Prawosławnego Bractwa „Świętej Sprawiedliwej Matrony Moskiewskiej”. Nie pozostaliśmy Андрея Кураевobojętni wobec Kiszyniowskiego skandalu, sprowokowanego przez protodiakona Andrieja Kurajewa.
Wiedząc o „działaniach” protodiakona Andrieja oraz o tym, że ostatnio coraz częściej i coraz bardziej otwarcie nie głosi on nauki Matki-Cerkwi, lecz swoją osobistą, fałszywą naukę, tym samym zwodząc dusze ludzi w przeciwną stronę, ściągając ich z drogi zbawienia, błagamy Boga, aby powstrzymał On to bezeceństwo.
Jego nieprawosławne, niekanoniczne wypowiedzi wywołują ból w sercach wiernych. Już wszyscy wiedzą o tym, jak Kurajew kilka lat temu w niegodny sposób wypowiedział się na temat cudu Ognia, który schodzi w Wielką Sobotę na Grobie Bożym, robiąc aluzję do zapalniczki w kieszeni patriarchy Jerozolimskiego. W tym roku pozwolił sobie wyrazić swój sprzeciw wobec Piotrowego Postu. Według protodiakona również kanony „można pocałować i odłożyć na półkę”, natomiast homoseksualiści mają prawo do kapłaństwa (przecież kanony są już na półce!). Protodiakon Andriej miał śmiałość osądzać wielkiego nauczyciela Cerkwi Chrystusowej, świętego biskupa Jana Złotoustego i świętego sprawiedliwego Jana Kronsztadzkiego. Nie radzi również czytać dzieł świętego Ignacego Brianczaninowa, lecz uważa, że należy je odłożyć na bok. To znaczy, protodiakon Andriej ma już ustalony dokładny front walki – przeciwko kanonom i przeciwko świętym Bożym. Oto co mówi o „teologach” archimandryta Rafaił (Karelin): „Oni chcą stworzyć nowe, „różowe”, przyjemne chrześcijaństwo, które do niczego nie zobowiązuje, któremu nie jest potrzebna duchowa walka i uśmierzanie swoich namiętności. Jest to zbawienie bez Chrystusa, Królestwo Niebieskie bez Boga, zmartwychwstanie bez krzyża. Taka nauka nie prowadzi do Bożej Miłości …”, lecz na wieczne zatracenie.
W październiku tego roku protodiakon Andriej Kurajew przyjechał do Mołdowy i w tym samym liberalnym duchu, nie wyjaśniając nic na miejscu, pozwolił sobie publicznie, w mołdawskiej telewizji, zniesławić Prawosławne Bractwo Mołdowy, nazywając go sektą, a tym samym zniesławił cały prawosławny mołdawski naród. Oczywiście, jest to kłamstwo i oszczerstwo. Oczywiście nie odpowiada to rzeczywistości.

Jednym z licznych problemów, które zjednoczyły wiernych w było odrzucenie Numeru Identyfikacji Podatkowej (po polsku NIP, po rosyjsku INN – przyp. Tłum.). Jednocześnie stosunek stowarzyszenia wobec przyjęcia NIP-ów nie był jego własnym wymysłem, lecz miał swoje oparcie w wypowiedziach hierarchów naszej Cerkwi. Tak na przykład, w czasie Soboru Biskupów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w 2004 roku, odpowiadając na pytanie o możliwości wprowadzenia w przyszłości paszportów elektronicznych, metropolita Cyryl (Gundiajew) (obecny patriarcha) zauważył, że „istnieje niebezpieczeństwo, że paszporty elektroniczne mogą zostać zamienione w instrument całkowitej kontroli człowieka, który przekreśli zasadę wolności jednostki”, oraz „że trzeba pójść taką drogą, aby środki ochrony i kontroli nie stały w sprzeczności z wolnością jednostki i jej przekonaniami religijnymi”.
Również i Sobór Biskupów z 2008 roku potwierdził stanowisko przedstawione przez świątobliwego patriarchę Aleksego II na sesji Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy 2 października 2007 roku w Strasburgu o niedopuszczalności naruszenia danej przez Boga wolności człowieka i dyskryminacji obywateli, którzy z powodu swoich przekonań religijnych nie zgadzają się na wykorzystanie nowych technologii w celu gromadzenia ich danych.
Wszelkie działania (publiczne spotkania modlitewne, Procesje z Krzyżem, listy), podjęte przez Prawosławne Bractwo „Świętej Błogosławionej Matrony Moskiewskiej” przeciwko przymusowemu przyjęciu NIP-ów (INN) są prawnymi i prawomocnymi aktami, dzięki którym wiernym Mołdowy zapewniono alternatywną formę rejestracji i gromadzenia ich danych, bez NIP-ów (INN).
Prawosławne Bractwo „Świętej Błogosławionej Matrony Moskiewskiej” i jego duchownik, o. protojerej Anatolij Czibrik, jako część składowa Mołdawskiej Metropolii, występowało również przeciwko przymusowym szczepieniom dzieci, bluźnierczym wypowiedziom, opublikowanym w prasie (gazeta „Timpul”), amoralnym reklamom, bluźnierczemu filmowi „Kod Leonardo da Vinci” oraz okultystycznej książce „Harry Potter”. Dzięki wysiłkom prawosławnych wiernych nie dopuszczono do wprowadzenia do programu nauczania niemoralnego przedmiotu „Życiowe nawyki”, a także nie doszło do dużej sekciarskiej akcji adwentystów na placu Wielkiego Zgromadzenia Narodowego przed Kiszyniowską Katedrą Prawosławną, nie doszło do bezwstydnych parad gejów na centralnych ulicach miasta itd.
W swoich modlitwach życzymy im hartu ducha, sił i mądrości, aby wytrwali wobec wszelkich pokus, przywołując sobie słowa świętego Apostoła Pawła, że „wszyscy, którzy pragną żyć pobożnie w Chrystusie, będą prześladowani” (2 Tym. 3:12) i znienawidzeni. Niech zawsze ochrania was, prawdziwych obrońców czystości Prawosławia, Pokrow Królowej Niebios, oraz modlitewne wstawiennictwo przepodobnych Hioba i Amfilochiusza Poczajowskich .

10 listopad 2010
Dzień pamięci przepodobnego Hioba Poczajowskiego

Włodzimierz,
Arcybiskup Poczajowski, Biskup Pomocniczy Metropolii Kijowskiej,
Namiestnik Ławry Poczajowskiej Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy

Źródło: http://3rm.info/religion/6094-pochaevskaya-lavra-vystupila-s-antikuraevskim.html

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj