Co o tym mówią cerkiewne kanony ?

Po polsku

3 listopada br. w Sali tradycji Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się Uroczysta przysięga wojskowa Prawosławnego Ordynariusza Wojskowa Biskupa Jerzego (Pańkowskiego).

przysiega-dla-antychrystow-z-nato

Uroczystości z udziałem Pocztu Sztandarowego rozpoczęły się o godz. 11:00. Po złożeniu przysięgi wojskowej na sztandar WSOSP, Biskup Jerzy wspólnie z Rektorem – Komendantem WSOSP gen. bryg. pil. Janem Rajchelem oraz Dowódcą 4. SLSz gen. bryg. pil. Tomaszem Drewniakiem złożył wieniec przed Pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt” (…)

.p2p3p4

I jeszcze inne kuriozum:

sluzbista

83 Kanon Apostolski

Biskup, prezbiter lub diakon, pełniący służbę wojskową, i chcący wykonywać jedno i drugie, to znaczy rozkazy rzymskie i urząd kapłana, niech będzie pozbawiony godności kapłańskiej, ponieważ co jest cesarskie - cesarzowi, a co jest Boskie - Bogu. (Mat. 22,21)

Kanon 7 czwartego Soboru Powszechnego w Chalcedonie

Uchwaliliśmy, że osoby raz na zawsze przyjęte do stanu duchownego lub mniszego nie mogą wstępować na służbę wojskową, ani przyjmować godności świeckiej. W przeciwnym wypadku tych, którzy ośmielili się to uczynić i nie powracają w skruszeniu do tego, co uprzednio wybrali dla chwały Bożej, należy wykląć (dokładnie: “oddać anatemie”).

- MĄDREJ GŁOWIE DOŚĆ PO SŁOWIE -

Źródło: http://web.me.com/arkadios/ordynariat/przysiega.html#0

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj