Były zwierzchnik należącej do Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, diecezji Raszko-Prizreńskiej poinformował o swojej gotowości do założenia „Prawdziwej Cerkwi Świętego Sawy”

Po polsku

bpartemiusz12.11.2010 Biskup Artemije, były zarządca diecezji Raszko-Prizreńskiej Serbskiej Cerkwi Prawosławnej w Kosowie, a obecnie zawieszony w czynnościach biskupich, poinformował o swojej gotowości do założenia „Prawdziwej Cerkwi Świętego Sawy”, jak podaje serbska gazeta „Blic”.
Biskup Artemije (Radoslavliević), w lutym tego roku został przeniesiony na emeryturę, obecnie, wraz z grupą mnichów, którzy opuścili monaster Crna Reka w Kosowo i Metochii, powiadomił Synod Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, że w wypadku, jeśli on, biskup Artemije, nie zostanie przywrócony na stanowisko sprawującego urząd biskupa Raszko-Prizreńskiej diecezji, to w takim wypadku powoła wspólnie z mnichami „Prawdziwą Cerkiew Świętego Sawy” (od imienia założyciela Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, św. Arcybiskupa Sawy I († 1235)).
W przeddzień kolejnego posiedzenia Soboru Biskupów Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, który odbędzie się 17 listopada w monasterze Rakovica, biskup Artemije odmówił podporządkowania się decyzjom najwyższego organu kierowniczego Serbskiej Cerkwi.
Powodem napisania tego listu, skierowanego przez biskupa do Synodu „z więzienia w monasterze Szyszatovac” była decyzja Synodu o czasowym zawieszeniu władyki w sprawowaniu jakichkolwiek czynności liturgicznych.
„Pragnę Was powiadomić, że nie zgadzam się z tą decyzją, jako niekanoniczną, nie przyjmuję jej i nie mogę się jej podporządkować” - napisał w liście biskup Artemije w swoim imieniu oraz w imieniu mnichów, którzy opuścili monaster Crna Reka wiosną tego roku na znak protestu przeciwko wysłaniu biskupa na emeryturę.

Źródło: http://portal-credo.ru/site/?act=news&id=80815

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj