Oświadczenie – protest w sprawie Lasów Państwowych

Po polsku

las1

BYŁE LASY PAŃSTWOWE – TEREN PRYWATNY. WSTĘP WZBRONIONY” 

***********************************************************************

.

Polskie Stowarzyszenie
Morskie Gospodarcze
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Oświadczenie-Protest

Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego jako organizacja społeczna powołana w pierwszym rzędzie dla obrony polskiej gospodarki narodowej przyłącza się do wszystkich odpowiedzialnych głosów sprzeciwu wobec zamierzeń nieuzasadnionej i fundamentalnie szkodliwej ingerencji Ministra Finansów w zarządzanie Lasami Państwowymi. W całej pełni popieramy postulaty protestujących leśników i służb leśnych, popieramy w tej kwestii stanowisko Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Oto nasze argumenty:

Działalność obecnie rządzącej Polską ekipy PO – PSL, już od pierwszych decyzji zarówno gospodarczych, społecznych, jak i politycznych, wywołuje zaniepokojenie, a w miarę upływu miesięcy i lat oburzenie i sprzeciw. Sytuacja jest alarmująca i wymaga masowego protestu całego Narodu – po utracie większości strategicznych dziedzin naszej gospodarki narodowej, w sytuacji zagrożenia energetycznego, poddańczej polityki zagranicznej, likwidacji CBA, ustawowych zagrożeń dla NIK i zastoju infrastrukturalnego wraz z katastrofalnym tempem wzrostu zadłużenia – nasz byt jako suwerennego państwa jest wewnętrznie i z zewnątrz bezpośrednio zagrożony. Zachłannej i nieudolnej obecnej władzy wciąż mało, nie wystarczyła rabunkowa „terapia wstrząsowa” pierwszych lat po tzw. transformacji 1989/1990 – WSTRZĄSANIE Polską wciąż trwa!, a główny kreator tego koszmaru, niejaki p. Balcerowicz, kpi dziś z Polaków inscenizacją publicznego pokazywania licznika wzrostu zadłużenia, czyli traconych z każdą godziną milionów złotych.

Pytamy: Kto otrzymuje te miliardy oraz kto i kiedy będzie czuł się upoważniony do wystawienia naszemu Państwu rachunku? A wreszcie: kto w Polsce (grupowo i imiennie) jest odpowiedzialny za narastanie tego zagrożenia?!

Do długiej listy przestępstw wobec polskiego interesu narodowego dziś dochodzi zapowiedź kolejnego działania – fundamentalnie niebezpiecznego dla bytu i wolności każdego z nas we własnej Ojczyźnie. Dziś coraz natarczywiej i głośniej rządzący ogłaszają zamiar ingerencji Ministra Finansów w zarządzanie Lasami Państwowymi, co w czytelny sposób wskazuje na przygotowywanie prywatyzacji lasu, czyli zabrania nam, Polakom, tego ogromnego dobra w imię doraźnej (i bardzo zawinionej przez rząd) potrzeby łatania budżetu państwa. Skandalem jest, że dyspozycyjne i zdeterminowane autocenzurą media publiczne milczą na temat istoty tych zamiarów i nie nagłośniły bardzo ważnej i zwartej półtoratysięcznej demonstracji leśników ostro protestujących w tej sprawie przed odpowiedzialnymi instytucjami rządowymi w Warszawie.

Widmo pojawienia się zakazów o treści „BYŁE LASY PAŃSTWOWE – TEREN PRYWATNY. WSTĘP WZBRONIONY” wyziera z przygotowywanej ustawy, a jest to około 25% terytorium Polski. Co to mogłoby oznaczać dla naszej wolności osobistej, tradycji odpoczynku i korzystania z darów natury – nikomu w Polsce nie trzeba tłumaczyć, a bardzo wielu doskonale rozumie, jak gigantyczne jest znaczenie i wartość lasu oraz terenu, który się pod nim znajduje i wreszcie co może stać się z naszymi, jakże bogatymi zasobami geologicznymi, szczególnie gdy znamy już projekty tworzenia nowego prawa geologicznego.

Takie zamiary nazywamy po imieniu G R A B I E Ż i wzywamy rząd RP do natychmiastowego zaprzestania kontynuacji tego procederu. Jednocześnie wskazujemy, że najlepszą metodą wymuszenia takiej decyzji będzie inicjatywa obywatelska żądania ogólnonarodowego referendum, które winno dotyczyć nie tylko Lasów Państwowych, ale całości żądania wstrzymania wyprzedaży majątku narodowego oraz weryfikacji uprawnień organów państwa lub powołania nowych, które uniemożliwią doraźnie urzędującej administracji wyprzedaż własności narodowej.

Arkadiusz Dworzak
Sekretarz Zarządu Głównego
Zbigniew Wysocki
Przewodniczący Rady Naczelnej

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101117&typ=po&id=po41.txt

Gajowy, jak zwykle cynicznie zauważa, iż wzywanie „polskiego rządu” (wybranego oczywiście przez rozumnych i patriotycznych Polaków) do czegokolwiek odniesie taki sam skutek, jak namawianie tirówki aby znów została dziewicą. I jedno i drugie jest fizycznie niemożliwe.

Źródło: http://marucha.wordpress.com/2010/11/17/oswiadczenie-protest-w-sprawie-lasow-panstwowych/

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj