W San Francisco starają się o zakaz obrzezania

Po polsku

csMieszkaniec San Francisco, Lloyd Schofield, czyni wszelkie starania o uzyskanie zgody na przeprowadzenie referendum, które pozwoliłoby na wprowadzenie zakazu obrzezania nieletnich, jak podaje portal Regions.ru. Uważa on, że ów krwawy obyczaj jest niczym innym jak „okaleczeniem genitaliów”.
Zaproponowany projekt prawa zakazywałby dokonywania obrzezania osobie, która nie skończyła 18 lat”. Schofield odwołuje się do tego, że tatuaż, zrobiony osobie niepełnoletniej, jest traktowany od strony prawnej jako ciężkie przestępstwo, natomiast obrzezanie powoduje większe uraz, niż tatuaż. Karą za obrzezanie będzie grzywna do tysiąca dolarów, albo kara więzienia do roku czasu.
Aby uzyskać możliwość wpisania swojej propozycji na kartę do głosowania, Schofield musi zebrać ponad 7 tysięcy podpisów. Jeśli ten projekt prawny zostanie przyjęty, będzie to oznaczać wprowadzenie faktycznego zakazu dla dwóch religii – judaistycznego talmudyzmu (gdzie istnieje obowiązkowe obrzezanie niemowląt płci męskiej na ósmy dzień po urodzeniu) i islamu (gdzie istnieje wymóg obrzezania dla chłopców – w różnych tradycjach narodowych różnica wieku waha się od siódmego dnia do czternastego roku życia).

Źródło: http://rusk.ru/newsdata.php?idar=45110

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj